menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

DZIEŃ I

I. Transakcje podlegające obowiązkowi dokumentowania

1. Pojęcie „transakcji lub innego zdarzenia danego rodzaju” – interpretacja ogólna Ministra Rozwoju z dnia 31 stycznia 2018 roku oraz przykłady zastosowania.

2. Uzasadnienie dla łączenia transakcji lub innych zdarzeń dla celów ich dokumentowania zgodnie z wytycznymi – czym są „główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych”?

3. Pojęcie transakcji dla celów porozumienia APA.

4. Transakcja w interpretacji przepisów prawa podatkowego.

5. Pozorność transakcji a ryzyko przekwalifikowania jej rodzaju.

6. Transakcje krajowe versus transakcje zagraniczne.

7. Transakcje wewnątrzgrupowe – co to jest i na co zwracać uwagę w takich umowach?

8. Transakcje będące repartycją kosztów – co to jest i na co zwracać uwagę w takich umowach?

9. Transakcje będące głównym przedmiotem działalności podatnika.

10. Progi wartości transakcji – kiedy będziemy dokumentować?

11. Czy wartość transakcji równa się kwota tylko zapłacona?

12. Opis transakcji (a) opis rodzaju i przedmiotu transakcji b) dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji c) dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji d) opis przebiegu tych transakcji w tym funkcji wykonywanych przez podatnika i podmioty z nim powiązane, angażowanych przez nich aktywów bilansowych i pozabilansowych, kapitału ludzkiego i ponoszonych ryzyk.

13. Jak konstruować umowy cywilnoprawne? Umowy ramowe versus inne umowy.

14. Aktualne orzecznictwo w zakresie transakcji.

II. Powiązania pomiędzy podmiotami

1. Powiązania kapitałowe – jak mogą powstać?

2. Powiązania poprzez udział w zarządzaniu lub kontroli – jak mogą powstać?

3. Powiązania osobowe – jak mogą powstać?

4. Powiązania pośrednie i bezpośrednie.

5. Funkcje zarządzające, kontrolne lub nadzorcze osoby fizycznej.

6. Zmiany w powiązaniach a istnienie powiązań w trakcie roku podatkowego?

7. Powiązania kwalifikowane.

8. Powiązania krajowe versus powiązania międzynarodowe.

9. Źródła powiązań – ustalanie ich istnienia (dokumenty).

10. Informacje o podatniku obejmujące opis a) struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, b) przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, c) realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika, d) otoczenia konkurencyjnego.

11. Aktualne orzecznictwo w zakresie powiązań.

III. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne przy cenach transferowych

1. Uproszczone sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP – kiedy składamy?

2. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej transakcji.

3. Obowiązek przedłożenia dokumentacji podatkowej transakcji.

DZIEŃ II

I. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych od dnia 1 stycznia 2019 roku

1. Transakcja kontrolowana – rodzaje i progi wartościowe.

2. Podmioty powiązane w tym osoba fizyczna wywierająca wpływ na podejmowane decyzje gospodarcze.

3. Korekta cen transferowych. Warunki i terminy.

4. Korekta dochodów podmiotów powiązanych. Warunki i terminy.

5. Elementy dokumentacji podatkowej.

6. Pojęcia podstawowe.

II. Projekty rozporządzeń wykonawczych w sprawie cen transferowych od 1.01.2019

III. Analiza funkcjonowania

1. Transakcja dostawy towarów handlowych.

2. Transakcja udzielenia pożyczki.

3. Transakcja wynajmu.

4. Transakcja świadczenia usług transportowych.

IV. Ryzyka ponoszone przez strony transakcji

1. Transakcja dostawy towarów handlowych.

2. Transakcja udzielenia pożyczki.

3. Transakcja wynajmu.

4. Transakcja świadczenia usług transportowych.

V. Aktywa zaangażowane przez strony transakcji

1. Transakcja dostawy towarów handlowych.

2. Transakcja udzielenia pożyczki.

3. Transakcja wynajmu.

4. Transakcja świadczenia usług transportowych.

VI. Metoda i sposób kalkulacji dochodu (straty)

1. Metody kalkulacji cen transferowych.

2. Transakcja dostawy towarów handlowych.

3. Transakcja udzielenia pożyczki.

4. Transakcja wynajmu.

5. Transakcja świadczenia usług transportowych.

VII. Elementy dokumentacji podatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1753)

VIII. Elementy dokumentacji podatkowej grupowej (MASTERFILE) – kiedy ją należy przygotować? Kto ją powinien przygotować? Jakie są ryzyka związane z taką dokumentacją?

IX. Analiza porównawcza krok po kroku dla transakcji sprzedaży towarów handlowych. Źródła dostępnych danych. Kiedy nie powinniśmy jej robić samodzielnie?

X. Polityka cen transferowych w grupie. Jak jest przydatna?

DZIEŃ III

Warsztaty z przygotowania lokalnej dokumentacji podatkowej cen transferowych wraz z dokumentacją grupową

I. Opracowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych tzw. Localfile dla transakcji

1. Zakupu usług transportowych.

2. Wynajmu samochodów.

3. Pożyczek.

4. Sprzedaż towarów.

5. Świadczenia usług wsparcia.

6. Zakupu usług prowadzenia pojazdów.

II. Opracowanie dokumentacji grupowej tzw. Masterfile

 

III. Analiza porównawcza

Prowadzący
Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2009–2013 Dyrektor Departamentu Podatkowego w Kancelarii Adwokackiej w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego, specjalista z zakresu podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących cen transferowych, podatku u źródła, optymalizacji podatkowej oraz fuzji i przejęć. Doświadczony wykładowca, prelegent na ponad 500 szkoleniach prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku CIT, cen transferowych oraz podatku u źródła. Autor oraz współautor wielu publikacji specjalistycznych m. in. na łamach „Rzeczpospolitej” oraz portali internetowych Infor.pl oraz TaxFin.pl. Grzegorz Niebudek – Adwokat i Doradca podatkowy. Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego LTC AQUILA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Działalnością szkoleniową zajmuje się od 2011 r. Doświadczenie szkoleniowe Pana Grzegorza Niebudek obejmuje ponad 400 szkoleń (ponad 2500 godzin szkoleniowych) prawnych i podatkowych m.in. z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, procedury podatkowej, cen transferowych, oraz delegacji krajowych i zagranicznych. Specjalista w zakresie postępowań podatkowych, wielokrotnie reprezentował swoich klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego, prowadził procesy optymalizacji podatkowych m.in. przy projektach dotyczących skomplikowanych transakcji gospodarczych, w szczególności łączenia spółek kapitałowych, podziału przez wydzielenie oraz przekształcenia spółek kapitałowych. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych prowadzonych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji. Autor oraz współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz portalu internetowego TaxFin.pl. Anna Kubicz – ekspert z zakresu cen transferowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, aplikantka adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Od 2011 r. współpracuje z podmiotami zajmującymi się obsługą prawo – podatkową spółek. Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczyła w przeglądach prawnych i podatkowych oraz sporządzała dokumentacje cen transferowych dla klientów z branży hotelarskiej, stalowej, ubezpieczeniowej, IT oraz marketingowej. Zajmowała się opracowaniem oraz wprowadzaniem polityki cen transferowych, wyceną transakcji usługowych oraz towarowych, dokumentowaniem usług niematerialnych, jak również doradzała podmiotom gospodarczym w zakresie korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki prawidłowo realizowanej polityce cen transferowych oraz ryzyka związanego ze stosowaniem nierynkowych cen. Posiada bogate doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem cen transferowych.
Czas trwania
3 dni (dwa bloki)
Lokalizacja
Cena
1 790 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Akademia eksperta ds. cen transferowych – kurs 3-dniowy
W cenę wliczono
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Certyfikaty
Tak
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.