menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA i po wejściu w życie nowego Prawa wodnego

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Po zmianach przepisów z lat 2017-2018 wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uległo znacznym modyfikacjom.

 

Adaptacja do zmian klimatu, badanie oddziaływań skumulowanych, zmiana zakresu stron postępowania i nowe organy współdziałające oraz nowe kompetencje organów administracji wodnej nakładają się na znaczącą nowelizację postępowania administracyjnego, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r.

 

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego:

 • omówimy i wyjaśnimy zagadnienia związane z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach wprowadzonych przez nowelizację KPA i nowe Prawo wodne,
 • omówimy zmiany ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. (w razie przyjęcia nowelizacji zmieniającej sposób funkcjonowania GDOŚ i likwidację niektórych RDOŚ, program zostanie uzupełniony o nowe elementy).

Szkolenie adresowane jest do organów administracji ogólnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i wyspecjalizowanej (pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska) wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W ramach szkolenia wykorzystywane są prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję,  wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

 

Program szkolenia:

DZIEŃ I

 1. Postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - charakterystyka unormowań procesowych:
  • podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym (development consent) i jej relacja do decyzji „wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę),
  • pojęcie przedsięwzięcia,
  • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.
 2. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z I grupy):
  • rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • kwalifikowanie przedsięwzięć,
  • dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
  • zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność.
 3. Kiedy przeprowadza się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko? (przedsięwzięcia z II grupy):
  • screening – kryteria selekcji,
  • kumulacja przedsięwzięć – nowe kryteria,
  • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
  • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu,
  • karta informacyjna przedsięwzięcia.
 4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • organy właściwe do wydania DUŚ,
  • elementy formalne wniosku,
  • sposób wniesienia wniosku po nowelizacji kpa,
  • tryb i termin usuwania braków formalnych oraz skutki ich nieusunięcia,
  • wymagane załączniki, w tym problemy związane z wyciągami z ewidencji budynków i gruntów.
 5. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • opinie i uzgodnienia – charakter prawny,
  • wyłączenie obowiązku współdziałania,
  • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
  • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) – zakres i skutki współdziałania,
  • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych – zakres i skutki współdziałania,
  • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
  • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
  • uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
  • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe.


DZIEŃ II

 1. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • pojęcie strony postępowania; nowy sposób definiowania pojęcia „w zasięgu oddziaływania”,
  • pojęcie strony postępowania w nowym Prawie wodnym,
  • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
  • wezwania i doręczenia w postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zmiany kpa w zakresie obwieszczeń
   i informowania stron),
  • mediacje po nowelizacji kpa, w tym mediacje w postępowaniu odwoławczym,
  • rozprawa administracyjna z kpa  a rozprawa administracyjna z udziałem społecznym,
  • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.
 2. Postępowanie z udziałem społecznym:
  • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
  • udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
 3. Postępowanie dowodowe:
  • zasady postępowania dowodowego (nowelizacja kpa),
  • raport jako główny środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • znaczące negatywne oddziaływanie, nieosiągnięcie celów środowiskowych i kategoria „nadrzędnego interesu publicznego” – kryteria i skutki,
  • „kompetentni eksperci” – kryteria weryfikacji uprawnień twórców raportów,
  • uwagi i wnioski złożone w procedurze z udziałem społecznym jako element ustalenia stanu faktycznego w sprawie.
 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • przesłanki materialne wydania DUŚ,
  • nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu („z warunkami”),
  • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem,decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
  • uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - pouczenia (nowelizacja kpa),
  • wykonalność i „użyteczność” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • ponowna ocena oddziaływania na środowisko a zmiana DUŚ,administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ (nowelizacja uuiś
   i kpa).
 6. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:
  • zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania (nowelizacja kpa),
  • odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA.
 7. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie kpa.
 8. Pytania, wyjaśnianie wątpliwości, dyskusja.

 

Wykładowca:

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, profesor doktor habilitowany nauk prawnych, od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry inspekcji ochrony środowiska, lasów państwowych i RDOŚ oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski. Pracownik naukowy wydziału prawa i firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami.

 

Więcej informacji:

https://www.jgt.pl/szkolenia,decyzje-srodowiskowe-dds.html

Termin / Lokalizacja
 1. 06.06.2019 / Warszawa (06-07.06)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.