menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w HR – KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH OSTATNICH ZMIAN

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w HR – KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH OSTATNICH ZMIAN

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest kompleksowe omówienie problematyki ochrony i przetwarzania danych osobowych w dziale HR. Program uwzględnia wszystkie ostatnio dokonane zmiany przepisów wynikające z RODO oraz najnowszej nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Udział w szkoleniu pozwoli na poznanie obszarów stwarzających największe ryzyko, zapewniając jednocześnie uzyskanie konkretnych wskazówek związanych z prawidłowym sposobem postępowania w sytuacjach typowych dla pracy działów kadrowo – płacowych.

Uczestnicy otrzymują najbardziej aktualne materiały i narzędzia dostosowane do specyfiki przetwarzania danych w działach personalnych wraz z możliwością ich symultanicznego uzupełnienia pod okiem trenera. Przewidziano także możliwość konsultacji obecnie funkcjonujących dokumentów w reprezentowanych przez Uczestników podmiotach.

 

W programie:

Nowelizacja przepisów prawa pracy w związku z RODO.
 1. Kategorie danych pozyskiwane przez Pracodawcę.
 2. Zgoda pracownika – wniosek Pracodawcy oraz inicjatywa własna.
 3. Przetwarzanie danych członków rodziny pracownika.
 4. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w tym biometrycznych.
 5. Dane pozyskiwane w celu udzielenia świadczeń socjalnych oraz dokumentacja dowodowa i jej przechowywanie.

 

Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją – Poradnik dla Pracodawców – stosowanie i praktyka.

1. Nowe rozumienie pojęć i szczególne kategorie danych w myśl RODO.

2. Proces rekrutacyjny – właściwe przygotowanie i narzędzia:
 • jakich danych można wymagać od kandydata do pracy,
 • czy zgoda w rekrutacji jest wymagana i na jakie dane,
 • o czym przyszły pracodawca musi poinformować kandydata,
 • rekrutacje wieloetapowe – badania, testy, assessment center – czy są legalne,
 • proces rekrutacyjny tradycyjny oraz elektroniczny,
 • rekrutacje ukryte oraz pośrednictwo rekrutacyjne.

3. Przebieg rekrutacji:
 • dane zawarte w CV oraz liście motywacyjnym – podstawy przetwarzania,
 • rekomendacje i referencje – możliwość weryfikacji – tzw. „czarny wywiad”,
 • rozmowa rekrutacyjna, jej przebieg i pozyskiwane dane,
 • sprawdzanie kandydata w Internecie i gromadzenie danych,
 • okres retencji danych kandydatów,
 • ewentualne roszczenia kandydata a obowiązek usunięcia danych
  – kontrowersje w kontekście ochrony interesów Pracodawcy,
 • tworzenie list osób niepożądanych,
 • otrzymywanie CV poza procesem rekrutacyjnym oraz rekrutacja ciągła.

 

Dane osobowe pracowników przetwarzane w związku z zatrudnieniem – wytyczne i zalecenia UODO.

Stosunek pracy jako podstawa przetwarzania danych pracowników:

 • dane wynikające z kodeksu pracy i nowelizowanych przepisów,
 • zgoda pracownika na wizerunek – kiedy wymagana i w jakich okolicznościach,
 • dane kontaktowe prywatne – bieżący kontakt z pracownikiem, komunikacja elektroniczna, przesyłanie dokumentów,
 • listy obecności i inne systemy weryfikacji czasu pracy,
 • dokumenty rekrutacyjne w aktach osobowych,
 • legalność kserowania i skanowania dokumentów tożsamości i aktów stanu cywilnego,
 • monitoring w miejscu pracy i poza nim – monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, lokalizatory GPS, nagrywanie rozmów,
 • obowiązek informacyjny dla pracowników – w jaki sposób go wykonać, czy wymagane jest jego potwierdzenie,
 • przetwarzanie danych przy korzystaniu ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych pracowniczych.
 1. Procedura właściwego przekazywania danych na zewnątrz.
 2. Przekazywanie danych w zakresie świadczeń medycyny pracy.
 3. Udostępnianie danych organom publicznym i urzędom.
 4. Dane pracownika udostępniane bankom i instytucjom finansowym,
  podmiotom świadczącym usługi dodatkowej opieki medycznej, kart sportowych, itp.
 5. Przepływ danych pomiędzy Pracodawcą a organizacją związkową.
 6. Powierzenie przetwarzania danych w ramach usług podwykonawczych
  i outsourcingu.
 7. Przekazywanie danych w ramach grupy kapitałowej.

 

Obowiązki pracodawcy jako administratora danych – wskazówki praktyczne.

 

Przykładowe narzędzia, materiały i dokumenty, które otrzymują uczestnicy:

 • Rejestr czynności przetwarzania danych wraz z przykładami procesów występujących w działach kadrowych.
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania danych wraz z przykładami procesorów, którzy prowadzą dokumentację kadrową.
 • Umowa powierzenia danych dla klientów procesora zlecającego prowadzenie dokumentacji kadrowej.
 • Wzorzec aneksu do regulaminu pracy uwzględniający wszelkie zmiany nowelizacyjne kodeksu pracy, monitoring wizyjny, poczty elektronicznej i Internetu, monitoring GPS oraz rozmów telefonicznych.
 • Kwestionariusz osobowy pracownika i kandydata zgodny z RODO i poszerzony w stosunku do wzorców ministerialnych.
 • Obowiązek informacyjny dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców i praktykantów.
 • Upoważnienie do przetwarzania danych dla działów HR.
 • Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy.
 • 4 zgody rekrutacyjne, dostosowane do różnych aspektów czasowych przetwarzania danych.
 • Zgody pracownicze do banku.
 • Zgody pracownika na przetwarzanie wizerunku w celach wynikających ze stosunku pracy, ale także w celach marketingowych i reklamowych.
 • Zgody członków rodziny pracownika przy przetwarzaniu ich danych w ramach benefitów uzyskiwanych z zakładu pracy oraz wizerunku przy uczestnictwie w wyjazdach integracyjnych i wydarzeniach.
 • Niezbędne zapisy do umów z kontrahentami zawierające obowiązek informacyjny pierwotny i wtórny.

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00


Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń:   Podobało mi się:

„Profesjonalizm”,

„Wysoka komunikatywność”,

„Przykłady z życia”,

„Otwarta dyskusja”,

„Zaangażowanie prowadzącego, wiedza, kompetencje i kontakt z uczestnikami”,

„Organizacja jak zwykle na wysokim poziomie”,

„Kazusy”,

„Świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego”,

„Energia”,

„Szerokie spojrzenie na temat”,

„Omówienie wielu przykładów i przepisów”,

„Sposób prowadzenia, przekazania wiedzy”,

„Nie było pytania bez odpowiedzi”,

„Sposób prowadzenia”,

„Uzyskałam wszystkie informacje w tym temacie”,

„Merytoryczne, dynamiczne, możliwość konsultacji”,

„Trudny temat – odniesienie, porównanie dwóch regulacji prawnych”,

„Atmosfera – dotyczy zarówno osób organizujących jak i trenera”,

„Wykładowca bardzo ciekawie omówił tematykę szkolenia”,

„Sposób podejścia prowadzącego do uczestników”,

„Pytania otwarte, dyskusja”,

„Zwięzłość treści”,

„Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej, zabezpieczenie logistyczne”,

„Materiał bardzo pomocne do wykorzystania w pracy bieżącej”,

„Szkolenie opatrzone przykładami”,

„Wykładowca, sala, jedzenie, kącik kawowy”,

„Zaangażowanie prowadzącego”,

„Prowadzenie wykładów”,

„Formą przekazania wiadomości – zwięźle i na temat”,

„Precyzyjność”,

„Zaangażowanie prowadzącego w odpowiedzi słuchaczy”,

„Komunikacja z prowadzącym”,

„Życiowe podejście do tematu”.

„Praktyczne ujęcie tematyki”.

Prowadzący
mec. Łukasz MIĘTKOWSKI - Adwokat, Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektor Ochrony Danych w spółkach kapitałowych i instytucjach publicznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań wcześniej jako ABI aktualnie jako Inspektor Ochrony Danych. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Autor licznych programów szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej. Trener w firmie Dom Wiedzy. Prowadzone przez niego szkolenia cieszą się bardzo dobrą opinią.
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
 1. 19.03.2020 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
 2. 25.03.2020 / Poznań
 3. 14.05.2020 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
 4. 15.10.2020 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
Cena
1150 PLN + 23 % VAT / 1150 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Zgłoszenie
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w HR – KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH OSTATNICH ZMIAN
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat. DODATKOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 22 668 50 00
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.