menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

                                      POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

                                                            Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis i cele szkolenia
Innowacyjne szkolenie obejmujące budowę kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania oraz rozwoju zespołu rozproszonego. Manager zarządzający zespołem rozproszonym, musi działać w obszarach które nie są jednoznaczne dla „zwykłego” zarządzania zespołem. Za pomocą szkolenia uczestnicy, dokładnie dowiedzą się jak charakteryzują się zespoły rozproszone oraz co cechuje ich zachowania. Podczas warsztatu, transparentnie określimy role i zadania kierownika w zarządzaniu oraz rozwoju zespołu. Wszystkie rozwiązania oraz projekty , powstały  na podstawie doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zespołami rozproszonymi. Bloki dotyczące motywacji oraz komunikacji, pozwolą przećwiczyć skuteczne i charakterystyczne narzędzia motywacji dla zespołu rozproszonego. W obszarach komunikacji, będziemy projektować argumenty, które są najważniejsze dla charakterystyki zespołów rozproszonych. Poruszamy bardzo ważną  kwestie, mix-u pokoleń w zespołach. Dlatego każdy z uczestników otrzyma odpowiednią wiedzę z zakresu
zarządzania pokoleniami X,Y,Z w zespole rozproszony. Poruszymy też bardzo ważny i często pomijany trudny temat konfliktów w zespołach.

Korzyści dla uczestników
Szkolenie to pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytania:
•    od czego zależy efektywność pracy zespołu?
•    jak podnosić wyniki i efektywność wykorzystując pozafinansowe techniki zarządzania?
•    od których umiejętności rozpocząć własne doskonalenie?

Metody szkolenia
Warsztat szkoleniowy. Zgodnie z przyjęta zasadą Pareto i nauczania ludzi dorosłych, warsztat oparty jest na metodach aktywizujących i wzmacniających kompetencje Uczestników (80%), natomiast pozostały czas (20%) przeznaczony jest na mini wykład wprowadzający w poszczególne zagadnienia i tematykę warsztatu oraz odpowiadanie na pytania Uczestników.
•    mini wykład
•    praca i współpraca w zespołach – wypracowanie wspólnego stanowiska
•    ćwiczenia,
•    symulacje,
•    „burza mózgów”,
•    dyskusja moderowana,
•    przykłady,
•    analizy przypadków.

Program szkolenia
1.    Zespół rozproszony – wstęp, charakterystyka:
•    zespół rozproszony vs zespoły stacjonarne – charakterystyka,
•    zespół rozproszony – cechy, funkcje, szanse, zagrożenia,
•    role w zespole – odpowiedzialność  pracowników,
•    charakterystyka zachowań –  najczęstsze przypadki,
•    przywództwo w zespole rozproszonym – dlaczego jest tak trudno,
•    modele współpracy pracowników w różnych lokalizacjach,
•    skuteczny kierownik – czego oczekuje zespół.
Ćw. Skrzynka narzędziowa. W grupach uczestnicy skompletują skrzynkę narzędziową która pomoże w efektywnym projektowaniu zachowań niezbędnych do pracy z zespołem rozproszonym.
Ćw. Pozwoli na porównanie dotychczasowych zachowań ze skutecznymi narzędziami na rynku.

2.    Role i zadania kierownika – jak być efektywnym:
•    za co odpowiadam – poziomy zarządzania,
•    budowa Autorytetu w zespole – Autorytet Naturalny vs Formalny,
•    wyznaczanie celów i zadań -  najważniejsze narzędzia,
•    budowa zespołu rozproszonego – jak być najlepszym w branży,
•    narzędzia w zarządzaniu – korelacje z rolą i zadaniami kierownika,
•    kompetencje kierownika zespoły rozproszonego – autodiagnoza,
•    jak scalać zespół – odpowiedzialność kierownika,
•    role kierownika (cechy, zachowania) – czego oczekuje zespół.
Ćw. Koło kompetencji. Uczestnicy zmierzą swoje kompetencje za pomocą koła kopetencji,  które określi poziom dotychczasowych zachowań.
Ćw. Transparentnie określi zachowania do rozwoju w obszarach kompetencyjnych.

3.    Zarządzanie i rozwój zespołu – główne zadania kierownika zespołu rozproszonego:
•    rozwój zespołu rozproszonego – etapy zachowań,
•    planuj, Deleguj, Motywuj, Kontroluj – nowy wymiar zachowań w zespole,
•    dlaczego muszę rozwijać zespół – planuj motywacje, formuj zespół,
•    mój styl zarządzania – test,
•    style zarządzania zespołem – który wybrać dla zespołu rozproszonego,
•    model zarządzania – K. Blanchard,
•    matryca ERSW – jak skutecznie zarządzać,
•    zarządzanie przez wartości – Lidership,
•    charakterystyka przywództwa – jak budować autorytet,
•    zarządzanie pokoleniami X,Y,Z w zespole rozproszonym – mix pokoleń.
Ćw. Matryca ERSW- uczestnicy za pomocą matrycy, zaplanują własny rozwój kompetencje w oparciu o rozwój zespołu.
Ćw. Za pomocą ćwiczenia uczestnicy poznają swoje zachowania w kontekście wzmocnienia lub wyeliminowania zachowań

4.    Teorie i modele motywacji – obszar funkcji kierownika zespołu rozproszonego:
•    modele biznesowe (wprowadzenie) – jak motywować zespół,
•    imponuj, Inspiruj, Informuj, Inkasuj – model 4I efektywna motywacja,
•    model Maslowa, Herzberga, Kolemana – co motywuje jednostkę i zespół rozproszony,
•    jak przekazywać cele – czy SMART jeszcze działa,
•    koncepcja M. Zuckermana – czego szukamy,
•    teorie emocji – jak motywować emocjami,
•    co motywuje zespół rozproszony – rywalizacja, odpowiedzialność, kontrola,
•    motywacja pracowników – co mówi rynek. Pokolenia X,Y,Z,
•    wyznacznik motywacji – kategorie motywów.
Ćw. Moje motywatory – uczestnicy za pomocą dostępnych rozwiązań i narzędzi motywacji opracują skale wartości narzędzi używanych do motywacji w swoim zespole.
Ćw. Dzięki ćwiczeniu uczestnicy dokonają selekcji, narzędzi motywujących

5.    Komunikacja – transparentne delegowanie zadań:
•    jak delegować, aby wszystko było zrozumiane – mój styl komunikacji,
•    rozmowy dyscyplinujące – plan, projektowanie, poziomy,
•    trudna sztuka wywierania wpływu – R. B Cialdini,
•    efektywne narzędzia – jak motywować w komunikacji,
•    feedback – jak skutecznie korygować lub wzmacniać,
•    FUKO – efektywny Feed Back. Konstruktywna krytyka,
•    jak krytyka jednostki działa na zespół rozproszony – studium przypadku,
•    CHOINKA – jak projektować komunikacje. Bariery w komunikacji,
•    delegowanie  w zespole rozproszonym – jak korelować zadania z kompetencjami,
•    motywacja – jak wykorzystać delegowanie do motywacji pracowników.
Ćw: Gra negocjacyjna oparta na realnych zadaniach dwóch negocjujących stron.
Ćw. rozwinie zdolność przygotowanie planu negocjacji, wybrania najlepszej strategii oraz pokaże jak ważne jest współdziałanie oraz zdolność elastyczności w negocjacjach.

6.    Sytuacje trudne – zarządzanie konfliktem:
•    asertywność główna kompetencja kierownika,
•    jak przewidywać konflikty w zespole rozproszonym,
•    czym jest konflikt w zespole rozproszonym – następstwa, przyczyny,
•    mój styl rozwiązywania konfliktu - test,
•    komunikacja w konflikcie – charakterystyka zespołu,
•    jak rozwiązywać konflikty w zespole rozproszonym,
•    stres – metody przeciwdziałania.
Ćw. Konflikt negocjacyjny. Uczestnicy będą projektować rozwiązania i przebieg negocjacji  pod czas sytuacji konfliktowej w obszarach organizacji zespołu rozproszonego.
Ćw. rozwinie kompetencje związane z zarządzaniem konfliktem na poziomie organizacji oraz działu.

Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Lokalizacja
Cena
1440 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.