menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ORGANIZACJA PRACY SZEFA BIURA ZARZĄDU

Kategoria
ORGANIZACJA FIRMY
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: • szefów biur zarządów • asystentek/sekretarek • pracowników działu administracyjnego zarówno doświadczonych, chcących podnieść swoje kwalifikacje, jak i dopiero przygotowujących się do nowej roli zawodowej, pragnących sprostać zadaniom współczesnego biura zarządu
Program
Program szkolenia:

BIURO ZARZĄDU „WIZYTÓWKĄ ORAZ SERCEM’’ ORGANIZACJI

o miejsce biura zarządu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
o rola biura zarządu w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
o zakres odpowiedzialności i kompetencji osób zarządzających biurem zarządu
o na czym polega profesjonalizm funkcjonowania biura zarządu?
 
PLANOWANIE ORAZ ORGANIZACJA PRACY SZEFA BIURA ZARZĄDU
o zarządzanie czasem pracy
   o organizacja czasu pracy biura szefa zarządu
   o ustalanie hierarchii ważności zadań, czyli identyfikowanie priorytetów
   o rozpoznanie i eliminacja „pożeraczy” czasu
o obieg oraz efektywne zarządzanie informacją
   o źródła pozyskiwania informacji
   o zasady udzielania informacji
   o biuro szefa zarządu jako „centrum informacyjne” firmy
  
ETYKIETA W PRACY SZEFA ZARZĄDU FIRMY
o autoprezentacja oraz kreowanie wizerunku w biznesie
o biurowy savoir-vivre na co dzień
o reguły przyjmowania interesantów oraz gości
   o powitanie,  przedstawienie, tytułowanie
   o zasady pierwszeństwa

ROLA I ZADANIA SZEFA BIURA ZARZĄDU W KONTAKTACH Z OTOCZENIEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM
o współpraca szefa zarządu z pozostałymi komórkami w przedsiębiorstwie
   o reprezentowanie spraw zarządu w firmie
   o główni odbiorcy działań szefa biura zarządu
o zadania szefa biura zarządu w sytuacjach kryzysowych
   o działania w sytuacjach kryzysowych
o szef biura zarządu w kreowaniu wizerunku firmy
   o wewnętrzne i zewnętrzne public relation

DOKUMENTACJA W BIURZE
o zasady obiegu dokumentów w firmie
o tworzenie dokumentów dla poszczególnych organów
o korespondencja biurowa
   o rodzaje korespondencji biurowej
   o ewidencja dokumentów
   o zasady redagowania pism
   o treść oraz układ graficzny korespondencji biurowej 
o archiwizacja dokumentacji firmowej
   o metody przechowywania dokumentów
   o czas przechowywania poszczególnych dokumentów
o nadzór nad zbiorami dokumentów
  
CO O FINANSACH SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o czym są finanse w przedsiębiorstwie?
o o czym informuje sprawozdanie finansowe?
   o rola sprawozdania finansowego w działalności przedsiębiorstwa
   o sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o działalności przedsiębiorstwa
   o czym jest bilans oraz rachunek zysków i strat i jakie informacje zawierają?
   o sprawozdanie zarządu
o jak ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa?

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I ICH ORGANÓW
o normy prawne funkcjonowania
o wybrane zapisy występujące w umowach spółek
o uchwały organów spółek
o regulaminy organów spółek
o regulaminy organizacyjne

ZASADY PROWADZENIA DOKUMANTACJI WEWNĄTRZKORPORCYJNEJ
o zmiany w umowach spółki, statutach
o księga udziałów i księga akcyjna
o księga protokołów
o prokura i inne pełnomocnictwa

CO O ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o podstawy prawne pełnienia funkcji i znaczenie wpisu w rejestrze
o skład zarządu oraz rady nadzorczej
   o zasady powoływania jej członków
   o kadencja i mandat członków zarządu i rad nadzorczych
o kompetencje zarządu i rady nadzorczej
o osobiste prawo kontroli wspólników sp. z o.o.

CO O ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW I WALNYM ZGROMADZENIU SZEF BIURA ZARZĄDU WIEDZIEĆ POWINIEN?
o zwoływanie zgromadzeń
   o rodzaje (zwyczajne, nadzwyczajne)
   o sposób
   o terminy
   o podmioty uprawnione i zobowiązane
o prawo uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu
o podejmowanie uchwał bez konieczności odbycia zgromadzenia
o zasady organizacji i przygotowania zgromadzeń

Prowadzący
Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową. Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60
Forma
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki: • podczas szkolenia przedstawione zostaną konkretne i skuteczne rozwiązania • poprzez realizację ćwiczeń, analizę prezentowanych przykładów oraz dyskusje z trenerem, zajęcia będę prowadzone w takiej formie, aby uczestnicy czuli się partnerami spotkania • szkolenie połączone będzie z prezentacja multimedialną, wspomagającą omówienie tematyczne • mała liczebność grupy gwarantuje aktywny udział w zajęciach i miłą atmosferę podczas warsztatów
Czas trwania
Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach: I dzień - 10.00 - 17.00 II dzień - 9.00 - 16.30
Lokalizacja
Cena
890
Zgłoszenie
ORGANIZACJA PRACY SZEFA BIURA ZARZĄDU
W cenę wliczono
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa. Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników. RABATY!!! Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10% Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15% Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy oraz rozwój praktycznych umiejętności podnoszących efektywność pracy. Odpowiemy m.in. na pytania: • jaką rolę pełni biuro szefa zarządu w strukturze organizacyjnej firmy? • na czym polega sprawna organizacja pracy szefa biura zarządu? • jakie są zasady obiegu, sporządzania oraz archiwizowania dokumentacji biurowej? • czym jest etykieta w biurze szefa zarządu i jak ją wykorzystywać w pracy zawodowej? • jakie zadania stoją przed szefem biura zarządu w reprezentacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy? • co o funkcjonowaniu zarządu i rady nadzorczej, szef biura zarządu wiedzieć powinien? • jakie są zasady zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez zarząd lub radę nadzorczą? • jak organizować i przygotowywać zgromadzenia wspólników / walne zgromadzenia? • jakie są obostrzenia przy sporządzaniu dokumentacji wewnątrzkorporacyjnej?
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia. Zaświadczenie na druku MEN
Organizator
EMPRIZ Group & EMPRIZ Training Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.