menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Wszystko o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz nowych zasadach prowadzenia kontroli

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, organów zarządzających, księgowych, doradców podatkowych oraz wszystkich osób zajmujących się obsługą finansową przedsiębiorców.
Wymagania wstępne
Od końca 2016 r. rozpoczął się proces wprowadzania zmian reformujących administrację podatkową (skarbową). Największy pakiet tych zmian wchodzi w życie 1 marca 2017 r. i obejmuje całkowite przedefiniowanie organów podatkowych i tzw. celno-skarbowych (następuje m.in. likwidacja UKS-ów, urzędów celnych, izb celnych, itp.). Zmiany wprowadzają zupełnie nowy rodzaj kontroli (kontrolę celno-skarbową) oraz szerokie uprawnienia organów kontroli. Pojawiają się również nowe procedury odwoławcze o dużym stopniu skomplikowania (np. inne zasady korygowania deklaracji w trakcie „zwykłych” kontroli podatkowych a „nowych” kontroli celno-skarbowych, różne organy odwoławcze od decyzji tego samego urzędu, itp.). Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian, łącznie z analizą porównawczą starych i nowych rozwiązań.
Program

1. Zmiany podstawowe – PRZEDEFINIOWANIE ORGANÓW PODATKOWYCH. KONTROLA CELNO-SKARBOWA:
a) likwidacja UKS-ów, urzędów celnych, izb celnych, itp.,
b) zadania KAS,
c) nowy rodzaj kontroli: kontrola celno-skarbowa,
d) czynności kontrolne (miejsce prowadzenia, zakres przedmiotowy, zakres podmiotowy),
e) nowe i stare organy podatkowe – jak je rozumieć?

2. Zmiany podstawowe – NOWE PROCEDURY:
a) nowy rodzaj kontroli: kontrola celno-skarbowa,
b) przedefiniowanie sposobu prowadzenia kontroli celno-skarbowej,
c) wszczęcie i zakończenie kontroli celno-skarbowej,
d) wszczęcie postępowań oraz „przekształcenie” kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe,
e) analiza porównawcza między starymi i nowymi rozwiązaniami (postępowanie kontrolne oraz kontrola podatkowa w ramach postępowania a nowa kontrola celno-skarbowa),
f) protokoły kontroli, wyniki, postanowienia, decyzje – dotąd i według nowych rozwiązań,
g) korygowanie deklaracji w ramach nowych procedur kontrolnych,
h) procedury odwoławcze (w jakich przypadkach ten sam organ będzie organem II instancji a w jakich Dyrektor Izby Administracji Skarbowej).

3. Zmiany podstawowe – UPRAWNIENIA KONTROLNE W KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ:
a) wykorzystanie psów służbowych,
b) kontrola bez zapowiedzi a kontrole „na legitymację”,
c) szerokie uprawnienia w zakresie rozszerzania zakresu kontroli (badanie dowolnych okresów),
d) przeszukania, legitymowanie,
e) uprawnienia w zakresie lokali mieszkalnych,
f) kontrola przesyłek pocztowych i pojazdów.

4. Zmiany podstawowe – OBOWIĄZKI KSIĘGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH,  PEŁNOMOCNIKÓW ORAZ INNYCH OSÓB:
a) zakres obowiązków określonych osób,
b) dotkliwe sankcje finansowe,
c) obowiązki w zakresie oględzin,
d) uwaga na naruszenie tajemnicy zawodowej.

5. Zmiany powiązane – kontrola przedsiębiorcy a swoboda działalności gospodarczej:
a) plany kontrolne,
b) zawiadamianie o kontroli,
c) procedura w zakresie sprzeciwu,
d) szczególne sposoby kontroli (oględziny, próbki, pomiary ) – w powiązaniu z regulacjami Ordynacji podatkowej.

6. Zmiany powiązane – ORDYNACJA PODATKOWA:
a) relacja dotychczasowych procedur wobec nowych rozwiązań,
b) wzajemne przejmowanie kontroli,
c) szczególna regulacja w zakresie wszczynania postępowań podatkowych po ponownej kontroli (stawki VAT),
d) kontrola a naliczanie odsetek za zwłokę,
e) nowy zakres podmiotów zobowiązanych do uczestniczenia w czynnościach sprawdzających (rozszerzona kontrola krzyżowa),
f) zmiany w zakresie pełnomocnictw ogólnych.

7. Zmiany powiązane – NOWE ZASADY WYDAWANIA INTERPRETACJI PODATKOWYCH:
a) „objaśnienia podatkowe” oraz ich moc prawna (w powiązaniu z klauzulą nadużycia prawa),
b) „utrwalona praktyka administracyjna” i jej znaczenie (w powiązaniu z klauzulą nadużycia prawa),
c) nowe zasady wydawania interpretacji – rodzaje organów wydających oraz sposób procedowania.

8. Zmiany powiązane – VAT:
a) zatrzymanie zwrotu VAT – nowe procedury (powiązanie z uchwałą I FPS 2/16),
b) szczególna regulacja w zakresie wszczynania postępowań podatkowych po ponownej kontroli (stawki VAT).

9. Procedury przejściowe:
a) kontrole wszczęte i niezakończone,
b) egzekucje wszczęte i niezakończone,
c) procedury odwoławcze w toku.

Prowadzący
Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Urzędzie Skarbowym na stanowisku Zastępcy Naczelnika oraz jako trener podatkowy przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Wykładowca wyższej uczelni w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Obecnie prowadzi własną firmę szkoleniową.
Forma
SZKOLENIE
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
590 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Wszystko o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz nowych zasadach prowadzenia kontroli
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Certyfikaty
TAK
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.