menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.
Wymagania wstępne
Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika. Przedstawione zostaną m.in.: zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. – uchwalone przez Sejm w styczniu 2018 r., liczne zmiany w przepisach o świadectwach pracy wprowadzone w 2017 r., przepisy przejściowe w zakresie ochrony przedemerytalnej i emerytalnej przed zwolnieniem z pracy obowiązujące od 1 października 2017 r., konsekwencje wejścia w życie RODO od 25 maja 2018 r. na działanie komórek kadrowych. Nie zabraknie tematów takich jak: ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, wymogi w zakresie badań profilaktycznych, zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz aktualne orzecznictwo w zakresie przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę.
Program

1. Akta osobowe po zmianie rewolucyjnej przepisów od 1 stycznia 2019 r.:
• warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
• zasady przechodzenia na e-teczkę,
• odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,
• niszczenie dokumentacji z teczki osobowej,
• nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika – związane ze zniszczeniem i odbiorem teczki,
• czy teczka osobowa będzie składała się z 4 części, czy pojawi się w niej karta ewidencji czasu pracy i inne propozycje zmian przedstawione w projekcie nowego rozporządzenia,
• aktualne zasady prowadzenie teczek osobowych (dokumentacja w językach obcych, tłumaczenie przysięgłe czy zwykle? Zatrudnienie po przerwie, numeracja, chronologia, zatarcie kary porządkowej w teczce, itd.).

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny na tym samym stanowisku,
• zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce,
• czy limitu obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie?
• przedłużenie umowy do dnia porodu a limit umów na czas określony – zmiany od 1 czerwca 2017 r.
• przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”,
• procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia,
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków,
• informacja o warunkach zatrudnienia (czy można ograniczyć się do jednorazowego poinformowania pracownika przy pierwszej umowie, czy dopuszczalne są odsyłacze do podstawy prawnej, jak określić normę czasu pracy pracownika niepełnoetatowego i zatrudnionego w systemie równoważnym).

3. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy – zasady obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.,
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę – w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu cywilnego o terminach obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.,
• świadectwo zbiorcze i świadectwo cząstkowe,
• duplikat świadectwa pracy,
• wypełnianie rubryk w świadectwie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich (urlop ojcowski, rodzicielski i wychowawczy),
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
• rubryki dotyczące urlopu (jak formułować zapisy w przypadku udzielania części urlopu w ekwiwalencie, urlop na żądanie – dlaczego instrukcja w rozporządzeniu nakazuje wskazywanie liczby godzin, jak opisywać urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego),
• zasady sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. oraz auto-sprostowanie świadectwa.

4. Dokumentacja badań profilaktycznych, szkoleń bhp i oceny ryzyka zawodowego:
• rodzaje wymaganych badań lekarskich,
• zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy,
• sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
• konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
• wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
• rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania,
• zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp – kopia czy oryginał w aktach osobowych,
• karta oceny ryzyka i sposób poświadczania o zapoznaniu pracownika z kartą,

5. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
• wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
• utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• nowy wiek emerytalny od 1 października 2017 r. a stosowanie przepisów o ochronie przed wypowiedzeniem – omówienie stanów faktycznych na bazie norm przejściowych, gdy ochrona trwa pomimo możliwości przejścia na emeryturę,
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

6. Przepisy o ochronie danych osobowych a dokumentacja kadrowa:
• najważniejsze wymogi z ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące komórek kadrowych,
• zasady postępowania z CV dostarczanymi przez pracowników,
• dopuszczalność pobierania zaświadczeń o niekaralności,
• stosowanie własnych wzorów kwestionariuszy osobowych,
• referencje i zdjęcia pracowników,
• czy wdrożenie rozporządzenie UE RODO od 25 maja 2018 r. wpłynie na prowadzenie spraw kadrowych?

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Forma
Szkolenie
Czas trwania
1 dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 23.09.2019 / Wrocław
Cena
790 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r oraz umowy o pracę i świadectwa pracy
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Tak
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.