menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Proponujemy Państwu szkolenie, które będzie pomocne w poprawie efektywności zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE na etapie ich trwałości.Szkolenie pozwoli na podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania się do kontroli trwałości, jak również przygotowania sprawozdania z zakresu monitorowania projektu w okresie trwałości.

 

Cele szkolenia:

 • usprawnienie procesu realizacji i zamykania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • zmniejszenie ryzyka zwrotu środków w okresie trwałości,
 • podniesienie kompetencji zarządczych osób odpowiedzialnych za realizację projektów współfinansowanych z UE.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jakie są zasady utrzymania trwałości projektu,
 • jak monitorować i raportować na temat osiągniętych wskaźników projektowych,
 • jak rozróżnić dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany na etapie utrzymywania trwałości projektu.

Na szkolenie zapraszamy:

 • osoby pełniące rolę kierowników projektów,
 • osoby odpowiedzialne za rozliczanie projektów UE,
 • pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw,
 • członków zespołu projektowego.

Program szkolenia


DZIEŃ I

 

Wstęp do zagadnienia trwałości projektu - najważniejsze definicje.
 

1.        Cele projektu.

2.        Wskaźniki realizacji celów projektu.

3.        Inwestycje w infrastrukturę i inwestycje produkcyjne.
 

Trwałość na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
 

1.        Przypadki naruszenia zasady trwałości: zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, zmiana własności współfinansowanej infrastruktury, środków trwałych, WNiP, zaprzestanie działalności produkcyjnej.

2.        Trwałość instytucjonalna: zmiany w formie prawnej/strukturze własności Beneficjenta, zmiana lokalizacji projektu, przeniesienie działalności produkcyjnej, upadłość firmy.

3.        Trwałość finansowa projektu: kwalifikowalność podatku VAT, projekty generujące dochód po ukończeniu, zmiana w polityce taryfowej projektu, metoda luki w finansowaniu, zryczałtowana, procentowa stawka dochodów, monitorowanie dochodu generowanego wyłącznie podczas wdrażania projektu, trwałość finansowa projektów objętych pomocą publiczną.

 

DZIEŃ II

 

Monitorowanie projektów w okresie trwałości.
 

1.        Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu: dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników, sankcje w przypadku nieutrzymania wskaźników produktu, sankcje z tytułu nieosiągnięcia wskaźników rezultatu, zasada „siły wyższej i wyjątkowych okoliczności”.

2.        Sprawozdanie w zakresie monitorowania projektu w okresie trwałości, terminy składania sprawozdań.

3.        Promocja projektu.

4.        Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi.

5.        Archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu.
 

Kontrola trwałości projektu.
 

1.        Zakres kontroli trwałości projektu.

2.        Korekty finansowe.

3.        Reguła proporcjonalności.
 

Warsztaty - dopuszczalne i niedopuszczalne zmiany odnoszące się do trwałości projektu.
 

1.        Zmiana wartości wskaźników produktu i rezultatu.

2.        Dodatkowe i nieplanowane dochody.

3.        Przekształcenia podmiotów zarządzających produktami projektu.

4.        Przypadki zwrotu dofinansowania.

 

 

Wykładowca

Z wykształcenia socjolog, ukończone studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 2004 r. zaangażowana w pozyskiwanie środków z funduszy UE na inwestycje dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i innych Beneficjentów. Jest autorką i/lub współautorką ponad stu projektów w ramach różnych programów operacyjnych m.in. w latach 2004-2006 (ZPORR, SPO- WKP, SPO- RZL); 2007-2013 (POIS, POIG, RPO WD, POKL) oraz 2014-2020 (POIS, POIR, POPC, RPO WD, POWER). Na zlecenie kilkunastu podmiotów zarządzała projektami i rozliczała dotacje zarówno przedsiębiorstw jak i jednostek sektora finansów publicznych. W latach 2013-2016 członek zarządu dużej firmy konsultingowej specjalizującej się w pozyskiwaniu dotacji z UE. Od 10 lat szkoli wnioskodawców i beneficjentów w zakresie prawidłowego zarządzania projektami, rozliczenia środków, tworzenia aplikacji projektowych, kwalifikowalności kosztów, przygotowania do kontroli. Jest też doradcą w zakresie wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 07.12.2020 / Warszawa / ONLINE (07-08.12)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.