menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Szkolenie ZBrush - moduł II

Kategoria
GRAFIKA KOMPUTEROWA, DTP, MULTIMEDIA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Zbrush moduł II -szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą wykorzystać niezwykłe możliwości programu ZBrush – rzeźbiarzy, ilustratorów, designerów, jubilerów, osób zajmujących się concept artem, czy tych, którzy chcą pracować w przemyśle gier komputerowych i przemysłach pokrewnych. Również dla tych, którzy chcą wykorzystać skany 3D czy druk 3D na potrzeby swoich projektów. Moduł II jest kontynuacją i rozwinięciem Modułu I. Przeznaczony jest dla osób, które mają już doświadczenie w pracy z ZBrushem i gruntowną znajomość podstawowych funkcjonalności programu. Zobacz pełny opis szkolenia - https://itmedia.pl/szkolenie/szkolenie-zbrush-modul-2/
Wymagania wstępne
Doświadczenia w pracy z ZBrushem, gruntownej znajomości podstawowych narzędzi programu
Program
Optymalizacja początkowych ustawień programu
 • RAM, Max Polygon per Mesh, Undo History, Startup Doc, Quick Save

Interfejs

 • optymalizacja środowiska pracy – tworzenie złożonych interfejsów
 • omówienie interfejsów dla różnego typu projektów
 • omówienie przydatnych zestawień narzędzi
 • tworzenie odrębnych menusów i subpalette – grupowanie narzędzi, szybkie wywoływanie menusów
 • najbardziej przydatne skróty klawiszowe – omówienie
 • wykorzystanie ikon interfejsu do szybkiego przełączania się między pędzlami (sculpting, select, mask brushes), typami stroke i alfami

Nawigacja

 • omówienie 2 rodzajów nawigacji w pracy z zbrush tool w ZB4R6

Tworzenie własnych narzędzi

Brushes – pełna kontrola nad właściwościami pędzli (Brush, Stroke) – omówienie wybranych zagadnień brush i jego własności

Brush palette – omówienie podstawowych ustawień pędzli

 • Depth
 • Auto Masking (Mask by Polygroups, BackfaceMask, Topological)
 • Smooth Brush Modifiers

Stroke palette – aplikowanie pędzli

 • zaawansowane funkcje Stroke palette: praca z Lazy mouse, Lazy Mouse > Backtrack
 • nowe funkcjonalności curve mode (m.in. Frame Mesh)

Tworzenie własnych alf w ZBrushu i Photoshopie

 • ustawienia dokumentu
 • wykorzystanie primitieves i pędzli do tworzenia alf w ZBrushu
 • Alpha palette – modyfikowanie sposobu aplikowania alfy
 • tworzenie alf za pomocą aplikacji 2D na przykładzie programu Adobe Photoshop
 • tworzenie seamless alf w ZBrushu oraz Photoshopie

Zaawansowane funkcje InsertMesh brushes

 • InsertMesh brushes – wprowadzenie
 • wykorzystanie oraz tworzenie własych pędzli typu IM oraz IMM (multiresolution brushes)
 • użycie InsertMesh brushes z krzywymi (curve mode) – kontrola dystrybucji elementów
 • tworzenie złożonych InsertMesh brushes przy pomocy polygroups (tworzenie 3 – elementowych łańcuchów)

Zarządzanie narzędziami

 • zapisywanie własnych narzędzi, tworzenie ikon pędzli
 • wgrywanie własnych narzędzi: alf, pędzli, projektów do ZBrush LightBox, tworzenie własnych folderów w LightBox
 • wgrywanie własnych pędzli do okna dialogowego 3D Sculpting Brush (-b-)

Edycja siatki (symetria, world center, transpose mode)

 • osie w ZBrushu, grid floor
 • praca z symetrią w ZBrushu
 • Tool > Deformation > ReSym vs. Mirror and Weld
 • Tool > Deformation > Mirror
 • czym jest i jak działa local symmetry oraz Use Posable Symmetry
 • model względem początku układu odniesienia –  jak działają algorytmy subpalety Deformation
 • opcja set / clear pivot point

Transpose mode

 • zaawansowane transformacje siatki przy pomocy transpose line,
 • mało znane skróty klawiszowe i funkcjonalności
 • użycie pluginu TransposeMaster do pracy z licznymi SubTools

Praca z siatką – zaawansowane techniki

 • znaczenie właściwej topologii
 • strategia pracy z subdivision levels
 • tworzenie nowej topologii przy pomocy ZBrush ZRemesher  (kontrola rozdzielczości, lokalnej gęstości siatki oraz przebiegu siatki przy pomocy ZRemesher Guides brushes)
 • projekcja detalu modela wyjściowego na model z nową topologią przy pomocy SubTools > Project   [czyli jaką przyjąć strategię by maksymalnie wykorzystać detale oryginału](użycie ZRemesher w połączeniu z SubTools > Project )

Narzędzia to tworzenia nowej siatki

 • Zsketch mode, zsketch brushes – do szybkiego tworzenia akcesoriów
 • pozyskiwanie siatki z IM brushes
 • praca z IMM brushes – wykorzystanie IMM BParts do stworzenia  base mesh postaci o zmiennej rozdzielczości siatki

Dynamesh

 • szczegółowe omówienie możliwości DynaMesh (strategia pracy z DynaMesh i subDiv poziomami podziału)
 • ShadowBox w połączeniu z ClipCurve brush
 • topology brushe – tworzenie fragmentów siatki
 • wykorzystanie Zspheres do retopologii

Tworzenie modeli ludzi (humanoidów); zmiana pozy modela wyjściowego

 • Strategie tworzenia modeli ludzi (humanoidów) ze względu na rodzaj projektu (ilustracja, animacja, gry komputerowe, druk 3D, concept art)
 • stworzenie rigu / szkieletu  przy pomocy Zspheres
 • użycie rigu / szkieletu ZSphere z pluginem Transpose Master do zmiany pozy modela z wieloma subtools
 • wykorzystanie Transpose Mode – łączenie technik

UV layout

 • przygotowanie UV layout w zewnętrznej aplikacji 3D na potrzeby ZBrusha
 • importowanie modeli z UV’s do ZBrusha; sprawdzenie poprawności działania UV’s (UV check)
 • tworzenie UV layout w ZBrushu przy pomocy pluginu UV Masters
 • eksportowanie obiektów z nałożonym UV layout
 • tworzenie i eksportowanie color textur utworzonej na bazie Polypaint
 • tworzenie innych map w ZBrushu – wykorzystanie pluginu Multi Map Exporter
 • vector displacement, displacement map, normal map
 • Wykorzystanie zewnętrznych aplikacji 2D typu Photoshop do malowania modela (Polypaint)
 • ZappLink
 • GoZ – wykorzystanie możliwości Photoshop Extended
 • wykorzystanie funckji Stroke > Lazy Mouse > Backtrack

Tworzenie złożonych faktur na powierzchni modela

 • wykorzystanie Surface Noise Maker
 • wykorzystanie systemu warstw (Layers)

MultiMap Exporter

 • generowanie map w ZBrushu
 • export map

Hard Surface – praca z twardymi powierzchniami w ZBrushu

 • czym jest praca z hard surface – specyfika pracy z hard surface w ZB
 • przydatne techniki i narzędzia – omówienie

Brushes – omówienie pędzli dedykowanych do pracy z hard surface

 • praca z pędzlami typu Clip
 • planar brushes – kontrolowanie ustawień
 • TrimDynamic vs hPolish
 • wykorzystanie transpose mode (move) do  tworzenia twardych krawędzi (hard edges)
 • wykorzystanie primitives i deformation panel z floor grid do tworzenia base mesh
 • połączenie ShadowBox i clip brushes do tworzenia base mesh
 • wykorzystanie Subtools
 • tworzenie własnych stamps

Zaawansowane techniki oświetlania

 • LigthCap
 • wykorzystanie panoram .hdri do oświetlania sceny
 • AO pass

BPR render

 • wykorzystanie panoram fotograficznych jako tła renderu
 • eksportowanie passes
 • compositing w Photoshopie na bazie wyeksportowanych passes

SKAN – wykorzystanie skanów 3D w ZBrushu

 • import skanów 3D (plików w formacie .stl) do ZBrusha
 • przygotowywanie siatki pod projekcję detalu skanu (omówienie różnych  strategii)
 • projekcja skanu
 • problem symetrii w pracy ze skanami

Druk 3D

 • czym jest druk 3D; rodzaje druku 3D  (technologie, formaty plików, przygotowanie plików na potrzeby danej technologii) – omówienie
 • rozdzielczość modela a rozdzielczość potrzebna do druku 3D w danej technologii
 • tworzenie grubości ścianki oraz poles  przy pomocy Dynamesh
 • zmniejszanie rozdzielczości modela cyfrowego – użycie pluginu Decimation Master
 • przygotowanie modela do druku – użycie pluginu 3D Print Exporter
 • kolor w druku 3D
 • dzielenie modela na potrzeby różnych technologii druku

MICROMESH

Tworzenie prezentacji przy pomocy ZBrusha

 • tworzenie turntable
 • tworzenie filmów na podstawie Undo History

Zaawansowane techniki tworzenia materiałów

 • tworzenie złożonych materiałów w ZBrushu (multishaders)
 • tworzenie własnych materiałów typu matcap (2 metody)
 • tworzenie materiałów typu SSS w ZBrushu
 • bakowanie render passes w ZBrushu

NAUCZYMY:

 • optymalizować ustawienia programu by maksymalnie wykorzystać zasoby komputera
 • grupować narzędzia we własnych menusach i paletach by pracować wygodniej i szybciej
 • tworzyć unikalne narzędzia przy pomocy ZBrusha, Photoshopa czy importując siatki z innych aplikacji 3D  oraz kontrolować istniejące
 • łączyć zaawansowane techniki pracy z siatką – w tym strategii pracy z Subdivision Levels (poziomami podziału),  Dynamesh oraz ZRemesher
 • korzystać z najważniejszych pluginów ( SubTool Master, Transpose Master, UV Master, Decimation Master, Multi Map Exporter, 3D Print Exporter)
 • strategii pracy przy tworzeniu modeli ludzi (humanoidów)
 • wykorzystywać narzędzia ZBrusha do zmiany pozy modela z licznymi Subtools w tym mniej znane funkcjonalności Transpose Mode  oraz ZSphere rig
 • wielu technik i narzędzi do tworzenia i pracy z twardymi powierzchniami w ZBrushu (hard surfaces)
 • tworzyć i eksportować tekstury (color texture) w ZBrushu na bazie Polypaint  (UV Master plugin)
 • tworzyć i eksportować mapy z ZBrusha (normal, displacement, ambient occlusion)
 • tworzyć złożone faktury powierzchni wykorzystując system warstw oraz Surface Noise Maker
 • zaawansowanych technik technik oświetlania modela w scenie i renderowania
 • wykorzystywać skany (.stl) w pracy z ZBrushem
 • przygotowywać projekty do różnych technologii druku 3D
Prowadzący
Ryszard Zimek - Prowadzi m.in. zajęcia z podstaw technologii cyfrowych. Entuzjasta i propagator programu i rozwiązań ZBrush, twórca szkolenia m.in. Przygotowanie do druku 3D.
Forma
Szkolenie praktyczne.
Czas trwania
3 dni - 24 godziny (8.30-16.30)
Lokalizacja
Cena
2000 zł netto
Zgłoszenie
Szkolenie ZBrush - moduł II
W cenę wliczono
W cenę wliczony jest obiad podawany w czasie przerwy, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat udziału.
Zdobyta wiedza
Nauczymy: optymalizować ustawienia programu by maksymalnie wykorzystać zasoby komputera grupować narzędzia we własnych menusach i paletach by pracować wygodniej i szybciej tworzyć unikalne narzędzia przy pomocy ZBrusha, Photoshopa czy importując siatki z innych aplikacji 3D oraz kontrolować istniejące łączyć zaawansowane techniki pracy z siatką – w tym strategii pracy z Subdivision Levels (poziomami podziału), Dynamesh oraz ZRemesher korzystać z najważniejszych pluginów ( SubTool Master, Transpose Master, UV Master, Decimation Master, Multi Map Exporter, 3D Print Exporter) strategii pracy przy tworzeniu modeli ludzi (humanoidów) wykorzystywać narzędzia ZBrusha do zmiany pozy modela z licznymi Subtools w tym mniej znane funkcjonalności Transpose Mode oraz ZSphere rig wielu technik i narzędzi do tworzenia i pracy z twardymi powierzchniami w ZBrushu (hard surfaces) tworzyć i eksportować tekstury (color texture) w ZBrushu na bazie Polypaint (UV Master plugin) tworzyć i eksportować mapy z ZBrusha (normal, displacement, ambient occlusion) tworzyć złożone faktury powierzchni wykorzystując system warstw oraz Surface Noise Maker zaawansowanych technik technik oświetlania modela w scenie i renderowania wykorzystywać skany (.stl) w pracy z ZBrushem przygotowywać projekty do różnych technologii druku 3D
Certyfikaty
Certyfikat Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego Pixologic
Organizator
IT Media - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.