menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Efektywne budowanie zespołu – doskonalenie umiejętności menedżerskich

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10. 

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Cele szkolenia
Celem jest nauczenie osób zarządzających zespołami, skutecznej współpracy i komunikacji w zespole. Uczestnicy , którzy mają wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, będą mieli możliwość rozwijania tych umiejętności i zapoznania się z koncepcją Ról Zespołowych. Cel osiągniemy poprzez ćwiczenia i ustalenie sposobów zarządzania dla Każdej z Roli, jaką przyjmują pracownicy w zespole. W trakcie warsztatu rozegraną zostaną dwie gry symulacyjne: „Zmiany w przedsiębiorstwie” oraz „Traktat pokojowy”. Dodatkowo zapoznamy się ze „Studium Przypadku”, w ramach którego realizowany był projekt „odbudowy” zachwianych relacji międzyludzkich w firmie. Przeanalizujemy ten przykład od początku, czyli od diagnozy następujących zjawisk:
•    brak współpracy między wydziałami,
•    brak zaangażowania pracowników,
•    brak wspólnego celu,
•    brak skutecznej komunikacji międzywydziałowej,
•    brak wzajemnego szacunku.
Aż do finalnej koncepcji projektu, gdzie zaprezentowane zostaną wypracowane przez managerów, rozwiązania niezbędne do wyprowadzenia firmy z atmosfery niechęci i wzajemnego braku zaufania pomiędzy pracownikami do sytuacji w której pracownicy odkrywają potencjał firmy i rozpoczynają proces angażowania się w Wizję/Misję i Strategię firmy i rozpoczynają proces :”Budowania mostów”, który jest metaforą satysfakcjonujących, owocnych i szczerych relacji międzyludzkich.
Dodatkowo uczestnicy:
•    poszerzą wiedzę na temat zespołu, jego budowy, funkcjonowania,
•    wykształcą zachowania sprzyjające pracy zespołu,
•    wykształcą umiejętności rozwiązywania konfliktów w oparciu o współpracę,
•    wykształcą zachowania sprzyjające dobremu porozumiewaniu się,
•    rozwiną umiejętności budowania autorytetu wśród byłych współpracowników.


Korzyści dla uczestników
Dzięki umiejętności zarządzania zgodnej z Rolami Zespołowymi, sprawisz, że współpracownicy zacznie funkcjonować w jeszcze sprawniejszy i efektywniejszy sposób. Ty sam będziesz potrafił trafnie ocenić, kiedy zastosować konkretną technikę komunikacji i będziesz wiedział jak pracować z osobami, które przyjmują nieświadomie określone role w grupie. Zdobędziesz umiejętności niezbędne do budowania długofalowych relacji międzyludzkich w biznesie.


Program szkolenia
Dzień I – Zadanie konstrukcyjne – Budowanie Mostu. Przegląd sposobów komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Zapoznanie się z koncepcją Ról Zespołowych i nauczenie się komunikowania każdą z ról. Budowanie autorytetu. Gra symulacyjna oraz zapoznanie ze „Studium przypadku”.

1.    Most Leonarda – Zadanie konstrukcyjne inspirowane projektem Leonarda Da Vinci. Czy całej grupie uda się zbudować tę niesamowita konstrukcję? Cały projekt finałowy dzieli się na 3 fazy:
•    zarabianie pieniędzy i zdobywane materiałów potrzebnych do budowy mostu,
•    faza planowania budowy oraz projektowania konstrukcji,
•    budowa mostu i zgranie zespołów budowniczych.

2.    „Budowanie mostów”, czyli komunikacja w zespole/firmie/organizacji, czyli co się na nią składa i od kogo zależy:
•    najczęstsze wzorce komunikowania się w zespole,
•    kierunki i treści komunikacji,
•    struktura i przepływ informacji a efektywność podejmowania decyzji,
•    sieci komunikacyjne w zespole.

3.    Efektywność pracy zespołu w perspektywie długoterminowej:
•    analiza własnych zachowań, słabe i mocne strony, na podstawie osobistych doświadczeń biznesowych,
•    czynniki warunkujące skuteczność działań zespołowych,
•    prezentacja narzędzi diagnozy skuteczności własnego zespołu pracowniczego,
•    planowanie strategii zmian służących usprawnieniu działań zespołowych.

4.    Konflikt, jako przyczyna trudności i niezrozumienia w relacjach z ludźmi, czyli kilka prostych słów jak zrobić sobie wrogów:
•    źródła i rodzaje konfliktów,
•    postawy wobec konfliktów a źródła ich rozwiązywania,
•    diagnozowanie sytuacji konfliktowej,
•    przygotowanie i podejmowanie decyzji rozstrzygających,
•    style rozwiązywania konfliktów i sposoby wyrażania niepopularnych opinii i przekonań.

5.    Jak się zachowują prawdziwi Liderzy i Przywódcy, którzy pociągają za sobą masy ludzi, czyli przegląd zachowań z komunikacji niewerbalnej tzw. Mowy Ciała, charakterystycznej dla liderów.

6.    Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość podległego personelu, poddawanemu tego typu wpływowi.

7.    Połączenie zdobytych umiejętności z zakresu osobowości lidera, stylu komunikacji lidera, oraz zachowań niewerbalnych lidera, z poczuciem pewności siebie.

8.    Ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej, cechującej liderów, oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie u menedżerów:
•    umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.

9.    Gra symulacyjna: „Zmiany w przedsiębiorstwie”, wprowadzi uczestników w realia „pewnego” przedsiębiorstwa, w czasach spowolnienia gospodarczego. Zarządzają oni niewielką stocznią, a ich zadaniem jest przetrwanie ostatnich 30 dni tej trudnej dla firmy sytuacji. Dodatni wynik finansowy na koniec miesiąca oznacza realizację celu. Wynik ujemny zwiastuje bankructwo. Czas trwania: do 2 godzin.
•    Gra w wyjątkowy dla siebie sposób zderza i ukazuje punkty wiedzenia osób zajmujących różne stanowiska w firmie. Pozwala poznać obawy i intencje wszystkich stron uczestniczących w ważnych procesach zmian w przedsiębiorstwie. W tak niełatwym okresie nie ma prostych rozwiązań i szybkich kompromisów. Liczy się umiejętność zarządzania ludźmi, delegowania zadań i skutecznej komunikacji.
•    W jakie role uczestnicy wcielą się w trakcie gry? Uczestnicy w wyniku procesu rekrutacji, obejmą następujące stanowiska: Zarząd, Dyrektorzy Produkcji,, Kierownicy Produkcji oraz Pracownicy Produkcji. Podzieleni na cztery grupy pracowników, otrzymają swoje zadania i cele do realizacji.
•    Uczestnicy po zakończeniu gry  otrzymają indywidualny feedback od:
•    trenera,
•    od każdej z grup pracowniczych: Zarządu, Dyrektorów Produkcji, Kierowników Produkcji, Pracowników Produkcji.

10.    Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół:
•    osiem najczęściej występujących ról zespołowych: Praktyczny organizator, Naturalny lider, Człowiek akcji, Człowiek idei (siewca), Człowiek kontaktów, Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista – Typowe cechy, Pozytywne strony, możliwe słabości każdej z wyżej wymienionych ról, oraz techniki komunikacji, niezbędne do budowania silnego i zorientowanego na cel zespołu,
•    diagnoza własnej roli najczęściej odgrywanej w zespole: jej wady i zalety oraz wpływ na pozostałych współpracowników,
•    wypracowanie skutecznych metod komunikacji w zależności od zdiagnozowanej roli, jaką odgrywa konkretna osoba w zespole,
•    filtry percepcji, czyli Psychologia poznawcza i komunikacji międzyludzkiej,
•    jak skutecznie komunikować się z konkretnym typem i jakich argumentów używać?
•    zarządzanie wrażeniem w procesie komunikacji,
•    jak mnie postrzegają inni ludzie i od czego to zależy?

Dzień II – Przegląd najczęściej występujących psychologicznych ról, które ludzie odgrywają w zespole. Wypracowanie skutecznych technik komunikacji i współpracy  w zależności od odgrywanej przez pracownika nieświadomie roli.

1.    Najlepiej jest „Mówić o sobie” a „nie o innych”, czyli Komunikat „JA”, składający się z trzech części, a zaproponowany przez Dr Thomasa Gordona, dający duże szanse na osiągnięcie następujących rezultatów:
•    umożliwia dokonanie zmiany w zachowaniu drugiej osoby, które uważasz za nieakceptowane,
•    pozwala chronić poczucie własnej wartości osoby, z którą jesteś w konflikcie,
•    kładzie duży nacisk, na jakość relacji między Tobą a tą drugą osobą,
•    umożliwia zrozumieć drugiej stronie, co się między Wami dzieje, oraz pomaga podnieść, jakość jej działań.

2.    Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem, w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie, oraz budować silny zespół.

3.    Gra symulacyjna: „Traktat pokojowy”, nie mająca odniesienia do doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia,  pozwalająca na określenie mocnych stron uczestników, oraz obszarów wymagających dalszego, indywidualnego rozwoju w obszarze komunikacji, umiejętności budowania relacji i nieświadomych strategii negocjacyjnych oraz umiejętności zarządzania rolami zespołowymi.
•    Dodatkowo uczestnicy dokonają  analizy własnych zachowań komunikacyjnych i odpowiedzą sobie na pytanie, „Czy w procesie komunikacji jestem rozumiany przez drugą stronę zgodnie z moimi intencjami?" i jakie mogą być tego przewidywalne skutki, w kontekście osiągania celów zawodowych .
•    Zapoznanie uczestników z metodami i technikami rozwiązywania problemów i konfliktów.
•    Gra symulacyjna wymagać będzie od uczestników wysokich umiejętności z zakresu współpracy w zespole oraz zaawansowanych umiejętności perswazyjnych i komunikacyjnych.
•    Uczestnicy po zakończeniu Gry symulacyjnej otrzymają indywidualny feedback od:
•    trenera,
•    od każdego z członków zespołu z własnej grupy,
•    od każdego z członków zespołu z grupy przeciwnej.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 22.06.2020 / Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
  2. 26.10.2020 / Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
Cena
1440 zł netto
W cenę wliczono
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.