menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA® poziom D

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Program
Wszystkie terminy szkolenia:
VIII edycja23-24 kwietnia 2020r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****7-8 maja 2020r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****21-22 maja 2020r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****4-5 czerwca 2020r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Centre****
IX edycja24-25 września 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***8-9 października 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***29-30 października 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***5-6 listopada 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

Korzyści dla uczestników

•    przygotowanie do natychmiastowego uczestnictwa w zespołach projektowych,
•    zapoznanie się z kompletem narzędzi do zarządzania projektami,
•    możliwość użycia przekazanej wiedzy w prowadzonych projektach,
•    możliwość prowadzenia w trakcie zajęć swojego projektu z wykorzystaniem poznawanych narzędzi,
•    możliwość zdobycie światowych certyfikatów zarządzania projektami IPMA lev. D lub IPMA lev. C.

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w sposób wymagający ciągłego zaangażowania uczestników. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są krótkimi wykładami obrazującymi kolejne elementy zarządzania projektami, zgodnie z cyklem życia projektu.

Każde z prezentowanych narzędzi jest praktycznie ćwiczone przez uczestników w oparciu o studia przypadków w oparciu o pracę w małych grupach projektowych. Każda z 2-dniowych sesji szkoleniowych kończy się egzaminem cząstkowym sprawdzającym wiedzę uczestników. Cały kurs kończy się próbnym egzaminem certyfikacyjnym przeprowadzonym zgodnie z wytycznymi IPMA. 

Program szkolenia
1 Sesja - 2 dni szkoleniowe - (16 godz.)

1.    Wprowadzenie do zarządzania projektami:
•    kilka słów o historii, dostępnych metodykach i certyfikacjach,
•    omówienie zasad przystępowania do egzaminów IPMA D i C,
•    podstawowe pojęcia z zarządzania projektami. Co to jest projekt, program, portfel,
•    podział projektów,
•    co daje zarządzanie projektami organizacji,
•    kryteria sukcesu i porażki w projektach ,
•    cykl życia projektu a cykl życia produktu ,
•    projekty w organizacjach, czyli jak zorganizować prace projektowe i na co uważać:
     -    rodzaje struktur organizacyjnych a projekty,
     -    rola i znaczenie kierownika projektu w każdym z typów struktury.
•    zespół projektowy – zasady budowy,
•    warsztaty ćwiczeniowe.

2.    Definiowanie projektu:
•    skąd się biorą projekty – źródła inicjatyw projektowych,
•    znaczenie poprawnego zdefiniowania projektu,
•    sponsor i jego rola w projekcie,
•    dokument Inicjujący Projekt / Karta Projektu.

3.    Cele projektu:
•    proces definiowania celów projektowych,
•    hierarchizacja celów,
•    metody identyfikacji celów,
•    zasada SMART a budowa celów,
•    warsztaty.

4.    Otoczenie projektu:
•    co to jest otoczenie projektu,
•    pojęcie i rola interesariuszy,
•    identyfikacja i podział interesariuszy projektu,
•    analiza interesariuszy,
•    wpływ interesariuszy na cele,
•    warsztaty.

5.    Zasady budowy zespołu projektowego:
•    zespół projektowy a organizacja,
•    Komitet Sterujący – skład, rola i znaczenie,
•    Kierownik Projektu – zakres zadań i odpowiedzialności.

6.    Cykl życia projektu:
•    cykl życia projektu a cykl życia produktu,
•    model fazowy projektu:
      -    standardowe wzorce modelów fazowych dla różnych typów projektów,
      -    zasady budowy modelu fazowego w projekcie,
      -    wykorzystanie modelu fazowego w planowaniu,
      -    warsztaty.

7.    Karta projektu – doprecyzowanie.

2 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)

1.    Struktura podziału pracy (WBS) – czyli co właściwie mamy do zrobienia:
•    znacznie WBS w planowaniu,
•    budowa WBS  - ćwiczenia praktyczne,
•    wykorzystanie WBS w dalszych etapach.

2.    Przydział odpowiedzialności w projekcie na podstawie WBS:
•    WBS a zespół projektowy. Zasada jednoosobowej odpowiedzialności,
•    macierze odpowiedzialności (RAM, RACI, RAEW) – czyli kto to ma wykonać.

3.    Metoda ścieżki krytycznej – dlaczego niektóre zadania są ważniejsze od innych:
•    wprowadzenie do metody ścieżki krytycznej (CPM),
•    PERT, CPM, CCPM – krótka historia rozwoju,
•    rodzaje połączeń w sieci,
•    sposoby obliczania sieci – warsztaty.

4.    Harmonogram projektu:
•    harmonogram jako wizualizacja sposobu realizacji projektu,
•    zasady budowy harmonogramu,
•    wykorzystanie harmonogramu do monitorowania projektu.

5.    Zasoby w projekcie:
•    rodzaje zasobów,
•    przydział zasobów do projektu,
•    optymalizacja wykorzystania zasobów oraz planowanie przy ograniczonych zasobach,
•    warsztaty.

6.    Koszty w projekcie:
•    rodzaje kosztów w projekcie,
•    budżet a plan kosztów,
•    krzywa kosztów skumulowanych,
•    warsztaty.

7.    Controlling kosztów projektu.

8.    Metoda wartości wypracowanej:
•    założenia metody,
•    warunki stosowania,
•    podstawowe wskaźniki metody EVM,
•    wykorzystanie metody do monitorowania projektu,
•    warsztaty.

3 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)

1.    Zespół projektowy:
•    zasady budowy zespołu projektowego – dobór osób do zespołu,
•    rodzaje zespołów projektowych,
•    motywacja zespołu projektowego,
•    model rozwoju zespołu projektowego.

2.    Kierownik projektu:
•    rola i znaczenie kierownika projektu,
•    style kierowania.

3.    Zarządzenie konfliktem i kryzysem w zespole:
•    model rozwoju konfliktu,
•    zachowanie kierownika projektu w rozwiązywaniu konfliktów.

4.    Zarządzenie ryzykiem:
•    pojęcie ryzyka oraz szansy w projekcie,
•    zarządzenie ryzykiem – projekt a organizacja,
•    proces zarządzania ryzkiem,
•    identyfikacja i analiza ryzyka,
•    zarządzanie ryzykiem i ocena efektywności strategii zarządzania ryzykiem,
•    rodzaje ryzyk: pierwotne, wtórne, rezydualne,
•    plany awaryjne, zapobiegawcze i naprawcze.

4 sesja – 2 dni szkoleniowe – (16 godz.)

1.    Zarządzenie jakością w projekcie – podstawy:
•    jakość projektu a jakość produktu,
•    ewolucja zarządzania jakością,
•    podstawowe metody w zarządzaniu jakością projektu.

2.    Zarządzanie kontraktem i roszczeniami:
•    pojęcie kontraktu,
•    budowa kontraktu,
•    podstawowe formy zawierania kontraktu,
•    rodzaje umów w projekcie,
•    pojęcie roszczenia i proces zarządzania roszczeniami.

3.    Zmiany w projekcie.

4.    Dokumentacja w projekcie:
•    rola i znaczenie dokumentacji,
•    raportowanie – podstawy budowy systemu i rodzaje raportów.

5.    Egzamin próbny.

6.    Ocena egzaminu.

7.    Warsztaty powtórkowe.

5 Sesja - EGZAMIN CERTYFIKACYJNY (D – 3 godz.)


Czas trwania
64 godziny dydaktyczne - 8 dni
Lokalizacja
Cena
4600 zł netto (Koszt dodatkowy - egzamin: 950 zł)
W cenę wliczono
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia oraz egzamin
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.