menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Przekażemy wiedzę: w jaki sposób identyfikować nadużycia finansowe, jak skutecznie im zapobiegać, jak postępować w przypadku podejrzenia nadużyć oraz w sytuacji ich wykrycia. Dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów, kontrole projektów i weryfikację wniosków o płatność.

 

Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia. Od pracowników instytucji systemu zarządzania i kontroli Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków, a także zapewnienia działania w najlepszym interesie budżetu UE.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, dzięki któremu zdobędą Państwo wiedzę:

 • jak prawidłowo identyfikować nadużycia finansowe i jak skutecznie im zapobiegać,
 • jakie są zasady postępowania w przypadku podejrzenia nadużyć finansowych w projektach a także zasady współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych,
 • jakie są możliwości postępowania w sytuacji wykrycia takiego nadużycia (w tym powiadamiania właściwych organów i raportowania).

Szkolenie polecamy pracownikom administracji publicznej oraz pracownikom innych jednostek realizujących kontrole projektów, osobom weryfikującym wnioski o płatność oraz wszystkim zainteresowanym obsługą projektów -  osobom realizującym projekty lub zarządzającym projektami (w tym koordynatorom projektów).

Zajęcia prowadzone są w oparciu o prezentacje praktycznych przykładów z praktyki trenera, odbywają się również ćwiczenia warsztatowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I


 1. Podstawy prawne:
  1. Definicja nadużycia finansowego, nieprawidłowości i uchybienia.
  2. Rodzaje nadużyć finansowych.
  3. Nadużycia finansowe w teorii – trójkąt nadużyć Cressey’a oraz drzewo nadużyć w firmie.
 2. Co to jest nadużycie finansowe – definicje i praktyczne aspekty.

  Wykładowca przedstawi najważniejsze pojęcia istotne dla pełnego zrozumienia poruszanej problematyki (np. uchybienie, nieprawidłowość, nadużycie, korupcja, konflikt motywacyjny, konflikt interesów, dokument w myśl kk, fałszerstwo, podrobienie, przerobienie, poświadczanie nieprawdy, artykuł 303 kk, podwójne finansowanie, podmioty wykluczone, zmowa oferentów, dwuznaczność etyczna, itp.).

  Najczęściej występujące nadużycia finansowe:
   • zmowy przetargowe,
   • konflikt interesów,
   • korupcja,
   • fałszerstwo dokumentów.
 3. Praktyczne uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi:
  1. Alerty – symptomy nadużyć finansowych.
  2. Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych.
  3. Identyfikacja nadużyć finansowych.
  4. Przykładowe rejestry ryzyka nadużyć finansowych.
  5. Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów.
  6. Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji.
  7. Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom.
  8. Czynności w zakresie przeciwdziałania zmowom przetargowym.
 4. System przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
  1. Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
   • zapobieganie nadużyciom finansowym,
   • wykrywanie i zgłaszanie,
   • informowanie, raportowanie i korygowanie,
   • ściganie.
  2. Etyka pracownika.
  3. Tzw. wrażliwe stanowiska pracy.
  4. Podział obowiązków i odpowiedzialności.
  5. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.
  6. System kontroli projektów.
  7. System kontroli wewnętrznej.
  8. Prowadzone  rejestry.


DZIEŃ II


 1. Zarządzanie ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych przez jednostkę IW/IP/IZ:
  1. Narzędzie własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych:
   • ocena ryzyka brutto,
   • ocena ryzyka netto (rezydualnego),
   • ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,
   • ocena ryzyka docelowego.
  2. Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.
  3. Metodyka oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
   • na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,
   • na etapie realizacji projektu,
   • na etapie certyfikacji i płatności,
   • w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.
  4. Zarządzanie ryzykiem - szczegółowe omówienie metodologii rekomendowanej przez Komisję Europejską do stosowania przez instytucje wdrażające i zarządzające fundusze unijne (narzędzie ARACHNE).
  5. Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych w trakcie realizacji projektów unijnych, skutki stwierdzenia nieprawidłowości dla beneficjentów, nieracjonalne i nieefektywne wydatki uwzględnione w budżetach projektów, korzyści płynące z przeprowadzenia oceny ryzyka nadużyć.
 2. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego.
  1. Zarządzanie ryzykiem - warsztat z udziałem wszystkich uczestników - praca na aktualnie obowiązujących dokumentach oraz omówienie wyników warsztatu.
  2. Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia.
  3. Procedura postępowania w przypadku wejścia  w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego.
  4. Powiadamianie różnych organów, zabezpieczenie dowodów przykładowe procedury, aktualnie obowiązujące.
  5. Działania i zakres obowiązków polskich instytucji zaangażowanych w realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom finansowym (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i Prokuratura, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza do spraw nieprawidłowości w funduszach UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym).
  6. Kiedy i jak należy powiadomić: KE, OLAF, UOKiK, CBA, ABW, Policję.
  7. Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.
 3. Podsumowanie szkolenia, wyjaśnianie wątpliwości, pytania, dyskusja.

 

WYKŁADOWCA:
Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.
LUB

Certyfikowany audytor (CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów) i coach (absolwent Akademii L. Koźmińskiego, TEAM COACH Norman Benett Academy). Niezależny ekspert. Wykonuje audyty zewnętrzne i ewaluacje projektów oraz programów unijnych. Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady, jest autorem artykułów na temat ewaluacji, kontroli, audytu i zarządzania projektami.
Od 20 lat zajmuje się tematyką funduszy unijnych oraz kontroli i zarządzania. W latach 2002-2007 był naczelnikiem wydziału audytu w agencji rządowej (odpowiedzialny m.in. za budowę systemu audytu i kontroli zakresie funduszy przedakcesyjnych, strukturalnych). W latach 2007-2010 dyrektor biura audytu i kontroli w spółce kolejowej.Więcej informacji: https://www.jgt.pl/szkolenia,zapobieganie-naduzyciom-w-projektach-ue-kof.html
Termin / Lokalizacja
 1. 21.11.2019 / Warszawa (21-22.11)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.