menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Przekażemy wiedzę: w jaki sposób identyfikować nadużycia finansowe, jak skutecznie im zapobiegać, jak postępować w przypadku podejrzenia nadużyć oraz w sytuacji ich wykrycia. Dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację i obsługę projektów, kontrole projektów i weryfikację wniosków o płatność.

Komisja Europejska w perspektywie finansowej 2014-2020 kładzie duży nacisk na kwestię przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucje systemu zarządzania i kontroli muszą mieć świadomość zagrożeń, jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia. Od pracowników instytucji systemu zarządzania i kontroli Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków, a także zapewnienia działania w najlepszym interesie budżetu UE.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, dzięki któremu zdobędą Państwo wiedzę:

  • jak prawidłowo identyfikować nadużycia finansowe i jak skutecznie im zapobiegać,
  • jakie są zasady postępowania w przypadku podejrzenia nadużyć finansowych w projektach a także zasady współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych,
  • jakie są możliwości postępowania w sytuacji wykrycia takiego nadużycia (w tym powiadamiania właściwych organów i raportowania).

Szkolenie polecamy pracownikom administracji publicznej oraz pracownikom innych jednostek realizujących kontrole projektów, osobom weryfikującym wnioski o płatność oraz wszystkim zainteresowanym obsługą projektów -  osobom realizującym projekty lub zarządzającym projektami (w tym koordynatorom projektów).

Zajęcia prowadzone są w oparciu o prezentacje praktycznych przykładów z praktyki trenera, odbywają się również ćwiczenia warsztatowe.

Program szkolenia

DZIEŃ I

      1.        Podstawy prawne:

 

o    Definicja nadużycia finansowego, nieprawidłowości i uchybienia.

o    Rodzaje nadużyć finansowych.

o    Nadużycia finansowe w teorii – trójkąt nadużyć Cressey’a oraz drzewo nadużyć w firmie.
 

     2.        Co to jest nadużycie finansowe – definicje i praktyczne aspekty.


Wykładowca przedstawi najważniejsze pojęcia istotne dla pełnego zrozumienia poruszanej problematyki (np. uchybienie, nieprawidłowość, nadużycie, korupcja, konflikt motywacyjny, konflikt interesów, dokument w myśl kk, fałszerstwo, podrobienie, przerobienie, poświadczanie nieprawdy, artykuł 303 kk, podwójne finansowanie, podmioty wykluczone, zmowa oferentów, dwuznaczność etyczna, itp.).


Najczęściej występujące nadużycia finansowe: zmowy przetargowe, fałszerstwo dokumentów, korupcja, konflikt interesów.

     3.        Praktyczne uregulowania w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi:

o    Alerty – symptomy nadużyć finansowych.

o    Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych.

o    Identyfikacja nadużyć finansowych.

o    Przykładowe rejestry ryzyka nadużyć finansowych.

o    Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów.

o    Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji.

o    Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom.

o    Czynności w zakresie przeciwdziałania zmowom przetargowym. 

     4.        System przeciwdziałania nadużyciom finansowym:

 

o    Sposoby zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym:
 

§  zapobieganie nadużyciom finansowym,

§  wykrywanie i zgłaszanie,

§  informowanie, raportowanie i korygowanie,

§  ściganie.
 

o    Etyka pracownika.

o    Tzw. wrażliwe stanowiska pracy.

o    Podział obowiązków i odpowiedzialności.

o    Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.

o    System kontroli projektów.

o    System kontroli wewnętrznej.

o    Prowadzone  rejestry.

DZIEŃ II

     1.        Zarządzanie ryzykiem wystąpienia nadużyć finansowych przez jednostkę IW/IP/IZ:

 

o    Narzędzie własnej oceny ryzyka nadużyć finansowych:
 

§  ocena ryzyka brutto,

§  ocena ryzyka netto (rezydualnego),

§  ocena wpływu planowanych kontroli i innych instrumentów zapobiegających nadużyciom finansowym,

§  ocena ryzyka docelowego.

 

o    Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.

o    Metodyka oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych:
 

§  na etapie oceny i wyboru projektów do dofinansowania,

§  na etapie realizacji projektu,

§  na etapie certyfikacji i płatności,

§  w zakresie udzielania zamówień publicznych w jednostce IW/IP/IZ.
 

o    Zarządzanie ryzykiem - szczegółowe omówienie metodologii rekomendowanej przez Komisję Europejską do stosowania przez instytucje wdrażające i zarządzające fundusze unijne (narzędzie ARACHNE).

o    Identyfikowanie obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych w trakcie realizacji projektów unijnych, skutki stwierdzenia nieprawidłowości dla beneficjentów, nieracjonalne i nieefektywne wydatki uwzględnione w budżetach projektów, korzyści płynące z przeprowadzenia oceny ryzyka nadużyć.

 

     2.        Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego.

 

o    Zarządzanie ryzykiem - warsztat z udziałem wszystkich uczestników - praca na aktualnie obowiązujących dokumentach oraz omówienie wyników warsztatu.

o    Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego lub podejrzenia jego wystąpienia.

o    Procedura postępowania w przypadku wejścia  w posiadanie informacji o podejrzeniu zaistnienia nadużycia finansowego.

o    Powiadamianie różnych organów, zabezpieczenie dowodów przykładowe procedury, aktualnie obowiązujące.

o    Działania i zakres obowiązków polskich instytucji zaangażowanych w realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom finansowym (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja i Prokuratura, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pełnomocnik Rządu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę RP lub UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza do spraw nieprawidłowości w funduszach UE w Ministerstwie Finansów, Grupa robocza ds. przeciwdziałania nadużyciom finansowym).

o    Kiedy i jak należy powiadomić: KE, OLAF, UOKiK, CBA, ABW, Policję.

o    Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.

 

     3.        Podsumowanie szkolenia, wyjaśnianie wątpliwości, pytania, dyskusja.

 

Wykładowca

Ekspert w zakresie opracowania, realizacji i rozliczania projektów unijnych. Od 2010 roku członek Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich. Jest członkiem zespołu ekspertów do oceny projektów w ramach POWER 2014-2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013. Prowadzi szkolenia od ponad 12 lat.

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Czas trwania
Szkolenie dwudniowe
Termin / Lokalizacja
  1. 16.11.2020 / Warszawa (16-17.11)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.