menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Akademia prawa dla służb finansowo-księgowych kurs weekendowy (28 h)

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kurs skierowany jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz innych pracowników działów finansowo–księgowych i księgowo–kadrowych. W kursie mogą uczestniczyć zarówno pracownicy administracji publicznej (rządowej i samorządowej), jak również przedsiębiorcy oraz ich przedstawiciele.
Wymagania wstępne
Celem kursu jest praktyczne omówienie zagadnień prawnych, które są istotne z punktu widzenia pracy działów finansowo – księgowych. Dla odpowiedniego stosowania przepisów o podatkach VAT, CIT, PIT, PCC, o podatku od spadków i darowizn oraz podatków lokalnych niezbędne jest posiadanie podstaw prawa cywilnego oraz zagadnień dotyczących spółek handlowych. Prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo administracyjne to również obszary prawne ważne w pracy księgowego, dlatego one również zostaną poruszone w ramach proponowanego przez nas kursu. Uczestnictwo w kursie umożliwi aktualizację i uporządkowanie wiedzy o podstawowych konstrukcjach prawa cywilnego i handlowego w obrocie gospodarczym, uczestnicy nabędą umiejętność definiowania zagrożeń prawnych, liczenia kar umownych, wskazywania metod zabezpieczania interesu prawnego przedsiębiorcy oraz rozważania ryzyka związanego z prawidłową/nieprawidłową reprezentacją podmiotów w obrocie. Ponadto uczestnicy nabędą wiedzę o metodach formułowania wybranych zapisów umów w obrocie, będą potrafili zastosować podstawowe środki tworzenia umów, formułować podstawowe zapisy umowne i wskazać czy są zgodne z obowiązującymi przepisami.
Program

DZIEŃ I i II

PRAWO CYWILNE

1. Podstawy prawa cywilnego jako wymóg nowoczesnej księgowości.
2. Prawo cywilne a wymogi ustawy o rachunkowości. Instytucje prawa cywilnego w prawie podatkowym – wybrane zagadnienia.
3. Podstawowe zagadnienia i instytucje prawa cywilnego istotne dla działów księgowych.
4. Własność i inne prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, służebności.
5. Prawo zobowiązań: prawa i obowiązki stron zobowiązania i ich odpowiedzialność, wykonanie zobowiązań – miejsce, czas, sposób, zmiana przedmiotu świadczenia, dowody wykonania zobowiązań.
6. Zasada swobody umów i jej znaczenie.
7. Umowy: pojęcie umowy, rodzaje umów, sposoby zawarcia umowy, prawa i obowiązki umowne, umowa przedwstępna, zadatek, odstępne.
8. Umowy w obrocie gospodarczym. Formułowanie i zabezpieczanie interesu prawnego stron. Analiza wybranych klauzul umownych.
9. Kary i odszkodowania na gruncie prawa cywilnego.
10. Spadkobranie a skutki dla działalności gospodarczej.

DZIEŃ III

PRAWO HANDLOWE

1. Podstawy prawa handlowego dla działów księgowości, rodzaje spółek w polskim prawie handlowym, powstanie i likwidacja spółek, organy spółek i ich odpowiedzialność.
2. Kompetencje Zarządu według KSH i aktów korporacyjnych spółki
3. Pozycja Zarządu względem pozostałych organów spółki
4. Regulamin Zarządu – konieczność, czy przydatność?
5. Zasady podejmowania decyzji przez Zarząd zgodnie z KSH i aktami korporacyjnymi spółki
6. Odpowiedzialność członków Zarządu wobec spółki oraz wobec osób trzecich
7. Jakie są zasady reprezentacji dyktowane KSH i aktami korporacyjnymi spółki
8. Kto może reprezentować spółkę?
9. W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
10. Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
11. Jak długo ważne jest pełnomocnictwo?
12. Pełnomocnik członka zarządu
13. Skutki nieprawidłowości w reprezentacji spółki
14. Umowa między spółką a prokurentem lub pełnomocnikiem
15. Odpowiedzialność pełnomocników i prokurentów

DZIEŃ IV

POZOSTAŁE OBSZARY PRAWNE

1. Prawo pracy – podstawowe informacje:
a) umowa o pracę a jej powiązania z kodeksem cywilnym,
b) egzekucja z wynagrodzenia o pracę,
c) odpowiedzialność materialna pracownika,
d) ochrona danych osobowych.
2. Prawo rodzinne – podstawowe informacje:
a) pojęcie małżeństwa, powinowactwo i pokrewieństwo,
b) majątek osobisty i wspólny,
c) egzekucja z majątku osobistego i wspólnego,
d) alimenty – pojęcie i zasady egzekucji,
e) rozwód i separacja.
3. Prawo administracyjne – podstawowe informacje:
a) ochrona danych osobowych,
b) raportowanie do organów administracyjnych np. ochrony środowiska,
c) umowy w zamówieniach publicznych,
d) przeniesienie pozwoleń i decyzji, sukcesja administracyjnoprawna.

Forma
KURS
Czas trwania
4 DNI
Lokalizacja
Cena
1790 zł (VAT zw.)
Zgłoszenie
Akademia prawa dla służb finansowo-księgowych kurs weekendowy (28 h)
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Certyfikaty
zaświadczenie wydawane na drukach MEN
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.