menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Praktyczna Analiza Pułapek w Umowach Handlowych.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Kadry menedżerskiej i handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z partnerami zagranicznymi.
Program

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) i Bazy Usług Rozwojowych PARP. Pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności KFS związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:- zapoznanie z  zasadami analizy kontraktów i umów pod kątem niebezpiecznych sformułowań dla sprzedającego i kupującego,
- wykształcenie umiejętności prognozowania konsekwencji określonych sformułowań w umowie krajowej   i kontrakcie zagranicznym,
- uzyskanie praktycznych porad dotyczących pułapek i błędów w umowach.

PROGRAM SZKOLENIA:


1. ISTOTA PUŁAPEK KONTRAKTOWYCH W UMOWACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.
- Ryzyka związane z umową z punktu widzenia sprzedającego i kupującego.
- Najczęściej spotykane pułapki kontraktowe stosowane przez sprzedających.
- Pułapki kontraktowe stosowane przez kupujących.
- Prognozowanie potencjalnych konsekwencji określonych sformułowań, w tym w językach obcych.
- Problemy wynikające z nieświadomych błędów.
- Pułapki polegające na zamieszczeniu niekorzystnych sformułowań (przykłady).
- Pułapki polegające na braku koniecznych uregulowań w umowie (przykłady).

2. PUŁAPKI ETAPU OFERTOWEGO.
- Manipulacyjne wykorzystywanie dokumentów  umowy zawieranej w formie oferty.
- Pułapki związane z zapytaniem ofertowym i ofertą zakupu.
- Pułapki związane z ofertą.
- Pułapki związane z zamówieniem (akceptacją oferty).
- Milczenie jako fakt doniosły prawnie przy zawieraniu umów w formie oferty.
- Odejście od zasady lustrzanego odbicia przy zamówieniu jako pułapka.
- Potwierdzenie zamówienia jako potwierdzenie jedynie istotnych elementów umowy i wniesienie zmian.
- Pułapki związane z listem intencyjnym i umową przedwstępną.

3. PUŁAPKI W KLAUZULACH ZASADNICZYCH UMOWY.

- Manipulacyjne formułowanie klauzul zasadniczych.
- Pułapki związane z reprezentacją stron oraz zasady weryfikacji reprezentacji i pełnomocnictw.
- Niebezpieczeństwa wynikające z preambuły i definicji.
- Niebezpieczeństwa związane z formułowaniem bazy dostawy i jej wykładni (Incoterms, RAFTD, Combiterms) oraz roku edycji wykładni.
- Pułapki wynikające z najważniejszych form rozliczeń i zabezpieczeń finansowych.
- Manipulacyjne wykorzystanie klauzul rewizji i waloryzacji ceny.

4. PUŁAPKI W KLAUZULACH OGÓLNYCH UMOWY (OWS / OWZ).
- Pułapki wynikające z Konwencji CISG i nowojorskiej oraz zwyczajów.
- Pułapki związane z karami umownymi i roszczeniem uzupełniającym.
- Limity odpowiedzialności jako pułapka.
- Odpowiedzialność za zwłokę a opóźnienie w świetle najnowszych wykładni.
- Pułapki wynikające z odpowiedzialności z mocy prawa i odpowiedzialności umownej.
- Przemilczenie wyboru prawa właściwego jako pułapka.
- Niekorzystne sformułowania w Ogólnych Warunkach Sprzedaży/Zakupu.

5. PUŁAPKI WYNIKAJĄCE Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW BRAKU ZGODNOŚCI.

- Pułapki wynikające z relacji pomiędzy umową a  uwarunkowaniami prawnymi umowy (konwencjami  międzynarodowymi, prawem UE i ustawami krajowymi).
- Wykorzystanie uwarunkowań prawnych do eliminacji pułapek w umowach, wynikających z braku zgodności.
- Nieścisłości pomiędzy częściami zasadniczymi a uzupełniającymi umów (zasady rozstrzygania).
- Pułapki w załącznikach do umowy.
- Renegocjowanie postanowień umowy i możliwości unieważnienia określonych postanowień, wynikających z braku zgodności.
- Zasady analizy kontraktów i umów pod kątem błędów, nieścisłości i pułapek.

Analiza przypadków (case study):
- praktyczna analiza kontraktów zagranicznych i umów krajowych, (wyszukiwanie pułapek),
- analiza bieżących problemów uczestników z pułapkami w umowach (na przykładach).

Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób
– jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.
Prowadzący
Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach. Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.”
Forma
Program jest realizowany w formie praktycznych warsztatów. Każdy problem omawiany jest z podaniem uzasadnienia prawnego, obowiązujących zwyczajów, a istotniejsze z nich są analizowane na przykładzie konkretnych umów.
Czas trwania
Jeden dzień; 10.00-16.00
Lokalizacja
Cena
Do uzgodnienia
Zgłoszenie
Praktyczna Analiza Pułapek w Umowach Handlowych.
W cenę wliczono
Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji po szkoleniu przez internet
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.