menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Kategoria
ROZWÓJ OSOBISTY
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Menedżerowie, specjaliści, których umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na ich skuteczność. Czas „nie jest z gumy”, a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Szkolenie skierowane jest do osób w dużym stopniu samodzielnie organizujących własną pracę, odczuwających silną potrzebę zmian w związku z odczuwanymi negatywnymi konsekwencjami życia w „niedoczasie”.
Wymagania wstępne
Celem szkolenia jest rozwiniecie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym. Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie: • rangowania zadań, określania priorytetów, • nabycia praktycznych umiejętności planowania i organizowania pracy, • kontrolowania nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy, • podniesienia kontroli monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach, • skutecznego korzystania z narzędzi pozwalających na stworzenie efektywnego systemu zarządzania własnym czasem, • pracy pod presją czasu, • identyfikacji i likwidowania czynników zakłócających pracę.
Program

MODUŁ I
WYNAGRODZENIA

1. Wypłata wynagrodzenia – zasady ogólne.

2. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

3. Dodatek za pracę w porze nocnej.

4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych:
• składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia,
• składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
• ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

5. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
• składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop,
• zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy,
• zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy,
• ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

6. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

7. Odprawy i odszkodowania – zasady ustalania wysokości.

MODUŁ II
NALICZANIE LISTY PŁAC

1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
• rodzaje wysokość składek,
• ograniczenie poboru składek.

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
• zasady ustalania podstawy do opodatkowania,
• zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej od 2017 roku,
• zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania.

4. Narzuty na wynagrodzenie – wysokość i zasady ustalania składek:
• składki na ubezpieczenia społeczne,
• składka na Pracownicy Plan Kapitałowy – Nowość od 2019 roku,
• zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe,
• składka na FP i FGŚP – zwolnienia czasowe i stałe.

MODUŁ III
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z TYTUŁU CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

1. Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa, wysokość, zasady dokumentowania).

2. Ustalanie podstawy zasiłkowej:
• okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy,
• ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
– minimalna podstawa świadczeń,
– wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego,
– składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy.

3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu,
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzani,
• ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy,
• uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

 

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:
• zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia
• szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia,
• składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia,
• ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa,
• zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków (ZUS – Z3, ZUS- Z15a, ZUS-Z15b).

Forma
Szkolenie ma charakter warsztatu interaktywnego i wymaga dużego zaangażowania Uczestników (do 80% czasu), co pozwala im zastosować poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące metody szkoleniowe: sesje kreatywne, sesje audio-video, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy.
Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 24.10.2019 / Poznań
  2. 24.10.2019 / Warszawa
Cena
1 190 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Korzyści dla Uczestnika: • zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy, • przejęcie odpowiedzialności za efektywne zarządzanie sobą w czasie, • wdrożenie skutecznych praktyk pracy umysłowej i zarządzania czasem, • zwiększenie efektywności zarządzania sobą, • osobistej odpowiedzialności za terminowe wykonanie zadania, • wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności zawodowych.
Certyfikaty
Tak
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.