menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.
Wymagania wstępne
Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy, szkoleniowy i bezpłatny oraz płatnych i bezpłatnych zwolnień od pracy. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski) w świetle najnowszych zmian prawnych obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. i pierwszych interpretacji ZUS w tym zakresie. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, wprowadzenie możliwości dzielenia urlopu ojcowskiego na części i wykorzystania go do 24 miesiąca życia dziecka, wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, zmiany proceduralne w zakresie wnioskowania o urlopy, stosowanie nowelizacji w okresie przejściowym i nową możliwość wykorzystania 2-óch dni zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym.
Program
Cel szkolenia

Warsztat doskonalący umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy, szkoleniowy i bezpłatny oraz płatnych i bezpłatnych zwolnień od pracy. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki udzielania urlopów pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski) w świetle zmian prawnych obowiązujących od 2 stycznia 2016 r. i pierwszych interpretacji ZUS w tym zakresie. Tematyka szkolenia obejmuje m.in. nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części, wprowadzenie możliwości dzielenia urlopu ojcowskiego na części i wykorzystania go do 24 miesiąca życia dziecka, wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, zmiany proceduralne w zakresie wnioskowania o urlopy, stosowanie nowelizacji w okresie przejściowym i nową możliwość wykorzystania 2 dni zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym.

 

Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

 

Program

1. Prawo do urlopu wypoczynkowego:
• podstawowy wymiar urlopu,
• urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego,
• urlop dla weterana działań poza granicami państwa – należny również u pracodawców prywatnych,
• staż pracy uprawniający do urlopu oraz inne okresy zaliczane (edukacja, praca w gospodarstwie rolnym, okresy pobierania zasiłku i stypendium stażowego),
• zagraniczne okresy pracy i edukacji w ogólnym stażu pracy,
• metoda sumowania poszczególnych odcinków zatrudnienia.

2. Ustalanie terminu urlopu:
• plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

3. Rozliczanie urlopu wypoczynkowego:
• udzielanie urlopu w proporcji do okresu przepracowanego,
• urlop pracownika niepełnoetatowego,
• dokonywanie zaokrągleń na etapie ustalania liczby dni urlopu,
• pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
• odmienności dotyczące pierwszego urlopu w karierze zawodowej.

4. Urlop bezpłatny:
• tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
• zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
• urlop bezpłatny a staż pracy.

5. Urlopy okolicznościowe:
• zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych,
• kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.

6. Najważniejsze rodzaje zwolnień od pracy:
• zwolnienia lekarskie,
• nowy rodzaj zwolnień związanych z chorobą niani lub opiekuna,
• zwolnienia związane z wezwaniem przez instytucje państwowe,
• zwolnienia działaczy związkowych,
• zwolnienia społecznego inspektora pracy,
• zwolnienia honorowych krwiodawców,
• zwolnienia powodziowe,
• zwolnienia dla członka NSR.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
• wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
• umowa lojalnościowa,
• problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński:
• nabycie prawa do urlopu macierzyńskiego,
• urlop wychowawczy, bezpłatny i tymczasowe aresztowanie a urlop macierzyński,
• długość urlopu macierzyńskiego,
• hospitalizacja matki lub dziecka a urlop,
• urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie.

9. Urlop rodzicielski – najnowsze zmiany prawne od 2 stycznia 2016 r.:
• likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
• wymiar urlopu rodzicielskiego po zmianach prawnych,
• nowe zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
• możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
• zmiana zasad łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego,
• nowe zasady proceduralne wnioskowania o urlop rodzicielski,
• zasady rezygnacji z urlopu rodzicielskiego po nowelizacji przepisów,
• stosowanie nowych przepisów w okresie przejściowym.

10. Urlop wychowawczy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach:
• wydłużenie okresu na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
• modyfikacja zasad ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
• zmiana terminu na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
• nowa zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
• wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
• problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych,
• minimalny okres zatrudnienia warunkujący prawo do urlopu,
• wymiar urlopu wychowawczego – w tym brak możliwości wykorzystania pełnych 36 miesięcy przez matkę,
• dodatkowy urlop na dziecko niepełnosprawne.

11. Obniżenie wymiaru etatu na żądanie pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego w nowym stanie prawnym:
• maksymalny próg obniżenia etatu,
• ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu,
• zmiana przepisów proceduralnych.

12. Urlop ojcowski po zmianach prawnych:
• wymiar urlopu ojcowskiego,
• nowy termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• zmiany prawne w zakresie podziału urlopu ojcowskiego na części,
• zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

13. Korzystanie z 2 dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem:
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym,
• pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.


Czas trwania
1 DZIEŃ
Lokalizacja
Cena
jednej osoby 790 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
TAK
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.