menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Menedżerowie oraz kierownicy odpowiadający za realizację projektów z różnych działów organizacji, którzy chcą pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami.
Program

1. Rozpoczęcie szkolenia:
• Sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia
• Prezentacja doświadczeń Uczestników w obszarze pracy projektowej i zarządzania ryzykiem

2. Przegląd zasad pracy projektowej i terminologii:
• Krytyczna ocena przedstawionego projektu i ryzyk – Ćwiczenie Ewaluacja Projektu
• Nazewnictwo, definicje, metodyki, omówienie dokumentacji projektowej do zarządzania ryzykiem
• Ryzyko i szansa w projekcie

3. Proces zarządzanie ryzykiem w projekcie:
• Omówienie procesu i działań na każdym etapie – Model Proces Analizy Ryzyk
• Jakościowa i ilościowa analiza ryzyka
• Zaangażowanie osób i narzędzia na każdym etapie

4. Ryzyka związane z określaniem lub wynikające z celu projektu:
• Krytyczna ocena celu w kontekście możliwości realizacji projektu – Ćwiczenie Ewaluacja  i Definiowanie Celu
• Rewizja założeń wiodąca do zminimalizowania ryzyka porażki projektu

5. Miejsce i prezentacja ryzyk w Karcie Projektu:
• Stworzenie Karty Projektu z wyszczególnieniem ryzyk – Arkusz Karta Projektu
• Krytyczna ocena opisu ryzyk
• Przedstawienie ryzyk w innych dokumentach projektowych

6. Rola Sponsora i Lidera Projektu w obszarze zarządzania ryzykiem:
• Zadania Sponsora, zadania Komitetu Sterującego
• Zakres odpowiedzialności Lidera projektu

7. Sesja identyfikacji ryzyk i ich źródeł:
• Metody analizy otoczenia biznesowego organizacji w celu diagnozy ryzyk.
• Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na projekt oraz wynikające z nich ryzyka – Ćwiczenie Źródła Ryzyk w Otoczeniu Organizacji
• Diagnoza postaw interesariuszy wobec projektu i wynikające z nich ryzyka – Ćwiczenie Analiza Postaw Interesariuszy
• Analiza potrzeb użytkowników i wynikające z nich ryzyka – Ćwiczenie  Analiza Oczekiwań Użytkowników
• Weryfikacja założeń projektowych
• Analiza przyczyn (RCA) – Ćwiczenie Analiza Przyczyn

8. Sesja analizy i ewaluacji ryzyk:  
• Ocena wpływu ryzyka na projekt i prawdopodobieństwa jego wystąpienia – Model Matryca Wpływ i Prawdopodobieństwo
• Szacowanie wartości ryzyka

9. Sesja definiowania strategii minimalizacji ryzyk:
• Strategie zarządzania ryzykiem w projekcie
• Opracowanie działań minimalizujących ryzyka – Ćwiczenie Pan Minimalizacji Ryzyk
• Zarządzanie i komunikacja z interesariuszami

10. Awaria i zarządzanie kryzysowe:
• Awaria a ryzyko w projekcie
• Opracowanie planu awaryjnego, zasady – Arkusz Plan Awaryjny

11. Monitorowanie wdrożenia planu minimalizacji ryzyk:
• Ustalanie wskaźników i procesu oraz osób odpowiedzialnych – Arkusz Monitorowania Ryzyk

12. Zakończenie szkolenia:
• Ocena realizacji oczekiwań Uczestników

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Forma
Warsztat prowadzony jest metodami interaktywnymi, przez większość czasu Uczestnicy pracują w małych zespołach lub parach, dyskutują i prezentują propozycje rozwiązań. Program odwołuje się do doświadczenia zawodowego trenera i Uczestników, wymaga Ich aktywności, zaangażowania w ćwiczenia, debaty i rekomendacje działań. W trakcie szkolenia wykorzystuje się wybrane, związane z zarządzaniem ryzykiem dokumenty i modele z obowiązujących metodyk (PMI, CORE, PRINCE2, IPMA) demonstrując ich praktyczne zastosowanie
Czas trwania
2 DNI
Lokalizacja
Cena
jednej osoby 1390 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Zdobyta wiedza
Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił: • przedstawić i wdrożyć proces zarządzania ryzykiem w projekcie, • zdefiniować ryzyka wynikające z celu projektu, • kierować sponsorem, zespołem i interesariuszami w procesie zarządzania ryzykiem, • prawidłowo opisać ryzyka w Karcie Projektu, • przewidywać możliwe ryzyka w projekcie poprzez analizę otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego firmy, • przeprowadzić sesję identyfikacji ryzyk dla projektu i wskazać ich źródła, • wybrać strategie zarządzania ryzykiem i opracować plan minimalizacji ryzyk, • oszacować wartość ryzyk, • wykorzystywać i modyfikować dokumentację projektową związaną z ryzykiem, • opracować plan awaryjny dla projektu.
Certyfikaty
TAK
Organizator
Akademia Biznesu MDDP - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.