menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kontrola Menadżerska - Motywowanie i Rozwiązywanie Konfliktów.

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.
Program
PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I - ta część szkolenia będzie poświęcona zmierzeniu własnej Inteligencji Emocjonalnej kwestionariuszem INTE, poszerzeniu wiedzy na temat emocji i ich wpływu na zachowanie człowieka oraz zdobywaniu umiejętności rozumienia i kontrolowania własnych emocji. Uczestnicy będą mieli okazję zbadać swój styl wydawania poleceń oraz najczęstsze metody ich kontrolowania  i egzekwowania.

1. Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej. Czy delegowanie zadań krok po kroku jest skuteczne? Co kryje się pod starym powiedzeniem „Mądrej głowie dość po słowie”? Jak wpływ na podwładnych ma szczegółowe i analityczne przekazywanie informacji i zadań do wykonania? Odpowiedzi na te pytania dostarczy Styl poznawczy: Koncentracja na Procedurach vs Koncentracja na Opcjach.
- Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń.
- Analiza sposobu funkcjonowania w organizacji w zależności od dominacji danego wymiaru.
- W jaki sposób ludzie siebie oceniają? Dlaczego uważamy ludzi za chaotycznych, albo powierzchownych? Skąd się biorą te oceny i jaki mają wpływ na wizerunek menedżera i motywację pracowników? Odpowiedzi na te pytania dostarczy nam tzw. Matryca Nieświadomego Systemu Ocen – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami przez podwładnych.
- Zastosowanie Stylu Poznawczego Koncentracja na Procedurach – Koncentracja na Opcjach w procesie motywowania, coachingu oraz organizowania pracy własnej i podległego personelu.
- Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny.
- Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel.

2. Dyrektywność „serdeczna” i „agresywna” oraz jej wpływ na zachowania i oceny podległego personelu.

3. Dyrektywność serdeczna.
- Świadomość uczuć i wrażliwość na sygnały emocjonalne płynące od drugiej osoby.
- Analiza mocnych i słabych stron takiej komunikacji.

4. Dyrektywność agresywna.
- Stosowanie przymusu i silnego nacisku (bezpośredniego lub emocjonalnego) na podwładnego.
- Analiza mocnych i słabych stron takiej komunikacji.

5. Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE. Mierzy Inteligencję Emocjonalną IE rozumianą jako:
- zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji,
- zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

6. Czym są emocje? Definicje i wynikające z nich wskazówki praktyczne.

7. Osiowe emocje według Paula Ekmana i Daniela Golemana.

8. Ćwiczenie „Zarządzanie emocjami” mające na celu, określenie najczęściej przeżywanych stanów emocjonalnych. Zidentyfikowanie i nazwanie własnych emocji, które najczęściej kierują zachowaniem danej osoby.

9. Jak moje emocje wpływają na ludzi wokół mnie i na ich oceny mojej osoby, czyli rozwijanie świadomości z wywierania wpływu w aspekcie komunikacji niewerbalnej.

Dzień II - ta część szkolenia będzie poświęcona zdobyciu wiedzy z zakresu Psychologii Dynamiki Grup i przeglądowi najczęściej pojawiających się problemów w zarządzaniu zespołem.

1. Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej. Innowacyjny produkt i usługa. Rozwiązania i pomysły które zrewolucjonizują biznes. Kto chętny do podjęcia wyzwania? Tylko połowa zespołu? A co z drugą? Czemu nie wszyscy chcą być pionierami? Ze strachu? Niekoniecznie. Na te pytania znajdziemy odpowiedzi dzięki Stylowi poznawczemu: Koncentracja na Problemach vs Koncentracja na Rozwiązaniach.
- Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń przez osoby koncentrujące się na problemach              i na rozwiązaniach.
- Analiza sposobu funkcjonowania takich osób w organizacji w zależności od dominacji danego wymiaru.
- Dlaczego niektórzy pracownicy są oceniani przez kolegów i koleżanki, jako pesymistyczne marudy, wiecznie szukające dziury w całym i spowalniające prace zespołu? Z drugiej strony, czemu niektórych oceniamy, jako tych, którzy zawsze składają obietnice bez pokrycia i obiecują przysłowiowe gruszki na wierzbie? Na te pytania znajdziemy odpowiedzi dzięki tzw. Matrycy Nieświadomego Systemu Ocen – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami przez podwładnych.
- Zastosowanie Stylu Poznawczego Koncentracja na Problemach – Koncentracja na Rozwiązaniach w procesie motywowania, coachingu oraz organizowania pracy własnej i podległego personelu.
- Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny.
- Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel.

2. Przegląd najczęstszych problemów związanych z decyzjami grupowymi.
- Zjawisko przesunięcia ryzyka. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
- Dyfuzja odpowiedzialności. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
- Dominacja grupy przez osoby o cechach przywódczych. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
- Syndrom myślenia grupowego. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.

3. Przegląd najczęstszych zachowań utrudniających funkcjonowanie grupy.
- Blokowanie – przeciwstawianie się inicjatywom grupowym. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
- Poszukiwanie uznania przez menedżera – koncentracja na sobie. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
- Dominowanie, agresja – tendencja do dyrektywności agresywnej. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
- Unikanie – zrzucanie odpowiedzialności. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
- Zależność – identyfikacja z przełożonym. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.
- Szukanie współczucia – deprecjonowanie siebie. Zagrożenia i sposoby radzenia sobie.

4. Psychologia Dynamiki Grup. Najczęstsze problemy i wyzwania stojące przed menedżerem.

5. Przegląd sytuacji sprzyjających powstawaniu konfliktów i nieporozumień w zespole.
- Syndrom „Czarnej roboty”.
- Wykluczenie z zespołu.
- Zasadniczy konflikt osobowości pomiędzy członkami podległego zespołu.
- Niezgodność w rozumieniu celu zespołowego lub sposobu jego realizacji.
- Walka o pozycję.
- Rywalizacja między grupami w zespole.
- Zarządzanie plotką.

6. Stres zespołowy, czyli przegląd wskaźników wskazujących na istnienie stresu zespołowego.

7. Warunki sprzyjające współpracy i zapobiegające powstawaniu konfliktów.

8. Przyczyny stresu zespołowego.

9. Zaplanowanie indywidualnego zadania na najbliższe dwa miesiące.
- Każdy z uczestników szkolenia wybiera, ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich i zdiagnozowanych problemów występujących w zespole podległych pracowników.

10.    Konsultacje indywidualne z trenerem.

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053
Prowadzący
Adam Gnych. Trener/Konsultant/Doradca/Coach. Psycholog praktyk. Prelegent na licznych konferencjach biznesowych, w tym u boku Profesora Roberta Cialdiniego, podczas wystąpienia: „Wielki sukces niewielkim kosztem”, które odbyło się w 2014 roku, dla 500 osób. Absolwent studiów podyplomowych Retoryka i Krytyka Praktyczna – Instytut Badań Literackich Uniwersytet Warszawski. Absolwent European Academy of Diplomacy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener umiejętności psychospołecznych I stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi długofalowe projekty doradczo szkoleniowe dla największych korporacji w kraju, trwające po 18 dni szkoleniowe rozłożone na dwuletnie projekty. Akademia Negocjacji, Akademia Lidera, Akademia Sprzedaży i Obsługi Klienta realizowane między innymi dla PGE, PGE Elektrownia Bełchatów, PGE Energia Jądrowa, Polpharma, Samsung, Comforty i wielu innych. Praktyk sprzedaży, zarządzania, negocjacji, retoryki i erystyki oraz wywierania wpływu i perswazji. Występuje jako Ekspert w TVP2, TVN. Przez 15 lat przeprowadził ponad 3000 dni szkoleniowych, w których udział wzięło około 22000 pracowników największych korporacji. Programy szkoleń bazują na autorskim know-how, wypracowanym przez psychologów pełniących funkcję Głównych Specjalistów ds. Szkoleń w środowisku biznesowym Polskiej Telefonii Cyfrowej, gdzie Adam Gnych przepracował 9 lat na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Szkoleń, tworząc m.in. wewnętrzną Akademię Menadżera oraz Akademię Negocjacji i Wywierania Wpływu. Następnie w Tikkurila Polska S.A., jako Doradca Członka Zarządu, budował Akademię Sprzedaży – Excellent Customer Service Academy oraz projektował programy motywacyjne dla Pionu Marketingu i Sprzedaży. Ekspert w szkoleniach m.in. kadry menedżerskiej i działów handlowych z zakresu: negocjacje, zaawansowane techniki negocjacyjne, protokół negocjacyjny, język wywierania wpływu i perswazji, prawa perswazji, retoryki i erystyki. Zajmuje się także coachingiem menedżerów, kształceniem trenerów wewnętrznych, doradzaniu wyższej i średniej kadrze zarządzającej. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosowana psychologia społeczna). Absolwent wielu kursów i szkoleń posiadający dyplomy trenerskie sygnowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener Wystąpień Publicznych, Absolwent Podyplomowych Studiów „Retoryka i Krytyka Praktyczna”, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. W ocenie uczestników treningów charakteryzuje się bogatym repertuarem proponowanych technik zawodowych, oraz przystępnym i efektywnym językiem przekazu dydaktycznego. Prowadził szkolenia między innymi dla: PGE, PGE Energia Jądrowa, PGE Elektrownia Bełchatów, Polpharma, Bayer, Torfarm, Mars, Samsung, Real, Tesco, Unilever, Kingfisher, Credit Agricole, Narodowy Bank Polski, PGE, PGE Energia Jądrowa, Polpharma i wielu innych. Prowadził i prowadzi Akademie Managera – cykl ośmiu dwudniowych zjazdów, poprzedzonych analizą potrzeb szkoleniowych, ze strony zleceniodawcy jak i uczestników szkoleń, dla takich firm jak: Polska Telefonia Cyfrowa (obecnie T-Mobile), Sitech.
Forma
- Szkolenie jest w 90% prowadzone metodą warsztatową. - Wykłady (10% czasu) poświęcone będą na przedstawienie natury emocji oraz najważniejszych koncepcji teoretycznych. - Uczestnicy biorą udział w szeregu ćwiczeń rozwijających zdolność do wczuwania się w emocje innych. - Uczestnicy będą mieli okazję określić swoją Inteligencję Emocjonalną wypełniając kwestionariusz INTE, charakteryzujący się bardzo wysokimi wskaźnikami psychometrycznymi i będący narzędziem wspierającym proces doradztwa i coachingu (czas niezbędny na wypełnienie kwestionariusza to 20-25 minut). - Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych. Zaplanują dla siebie zadania do wykonania.
Czas trwania
I DZIEŃ 10.00- 17.00 II DZIEŃ 09.00-15.00
Lokalizacja
Cena
1390 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Kontrola Menadżerska - Motywowanie i Rozwiązywanie Konfliktów.
Zdobyta wiedza
Celem jest nauczenie menedżerów, takich sposób kontroli podległych pracowników, aby nie mieli oni wrażenia, że są pod ciągłą obserwacją i że tylko czyha się na ich potknięcia. Będą umieli dobrać sposoby sprawowania kontroli, w zależności od indywidualnych cech pracownika. Cel osiągniemy poprzez analizę STUDIÓW PRZYPADKÓW w największych korporacji w kraju oraz poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia. Dzięki nowym technikom, będziesz potrafił zastosować, najbardziej motywujący i „ludzki” sposób kontroli pracowników. Dzięki temu atmosfera w zespole stanie się przyjazna i twórcza, a Ty nie będziesz postrzegany, jako „nadzorca” i „kontroler”. Wzmocni to Twoją pozycję, jako menedżera i pozwoli budować klimat zaufania wśród pracowników, co przełoży się także na ich satysfakcję z wykonywanej pracy.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.