menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Rola i zadania skutecznego kierownika - przywództwo indywidualne i elementy coachingu.

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.
Program

Na szkolenie zapraszamy następujące osoby:

Menedżerowie, ze zróżnicowanym doświadczeniem, którzy zainteresowani są rozwijaniem umiejętności menedżerskich i stawania się jeszcze skuteczniejszymi liderami.

Cel szkolenia:

Celem jest nauczenie menedżerów przejmowania silnego i skutecznego przywództwa nad zespołem. Nauczą się jak być liderem z krwi i kości, a nie menedżerem wydającym „rozkazy i rozporządzenia”. Cel osiągniemy poprzez udział w symulacjach menedżerskich oraz ćwiczeniach skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności zarządzania personelem.

 Korzyści płynące ze szkolenia:

Jeżeli do tej pory miałeś, w niektórych sytuacjach trudności w stanowczym i konsekwentnym egzekwowaniu zadań i poleceń, po tym module będziesz umiał zachowywać się jak prawdziwy, inspirujący i stanowczy Lider, za którym ludzie dążą, ponieważ tego chcą. Będziesz wiedział jak pobudzać ludzi do pracy i działania w taki sposób, aby czuli, że są jednym zespołem na czele którego stoi Przywódca, za którym wszyscy pójdą nawet w ogień.

Forma realizacji szkolenia:

Ø  Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników.

Ø  Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum.

Ø  Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I - Rozwijanie umiejętności menedżerskich związanych z coachingiem podległego personelu, udzielaniem informacji zwrotnych, motywowania oraz budowania zespołu w oparciu o kompetencje i predyspozycje psychologiczne podległych osób.

1.    Budowanie spójnego modelu komunikacji w firmie na podstawie najnowszych osiągnięć Psychologii Poznawczej – Jesteś w stanie zrobić więcej dla siebie, czy dla innych ludzi? Czy bardziej motywuje Cię sukces osobisty, czy zespołowy? Odpowiedzi na te pytania dostarcza Styl poznawczy: Koncentracja na Ja vs Koncentracja na Innych.

·  Analiza sposobu komunikacji i najczęściej stosowanych zwrotów i wyrażeń.

·   W jaki sposób ludzie siebie oceniają i skąd się biorą najczęstsze konflikty i nieporozumienia na przykładzie tzw. Matryca Nieświadomego Systemu Ocen – Zarządzanie ocenami i wydawanymi sądami przez podwładnych.

·  Zastosowanie Stylu Poznawczego JA – INNI w procesie motywowania i coachingu.

·  Analiza własnego sposobu funkcjonowania w sytuacji menedżer – podwładny.

· Uświadomienie sobie własnych, najczęstszych nawyków komunikacyjnych i ich wpływ na podległy personel.

2.  Przełożony jako coach.

 

3. KWESTIONARIUSZ: Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, czyli sprawdzenie jak „dobry” jestem w komunikacji międzyludzkiej i czy aby na pewno wszyscy mnie dobrze i precyzyjnie rozumieją.

W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość wypełnić Kwestionariusz Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych, dzięki czemu uzyskają informację na temat swoich mocnych i wartych rozwinięcia obszarów związanych z komunikacją interpersonalną oraz umiejętnością motywowania i udzielania informacji zwrotnych podwładnym.

 4.  Rama partnerstwa, czyli pierwszy krok do rozwiązywania konfliktów w myśl zasady WIN-WIN, według Dr Dudleya Weeksa, pracującego nad rozwiązywaniem konfliktów w partiach politycznych oraz dużych korporacjach, w ponad 60 krajach.

 

5.  Konflikty oraz udzielanie informacji zwrotnych – 12 najczęstszych Przeszkód w komunikacji, prowadzących do konfliktu, ujęte w cztery grupy:

·  dawanie rozwiązania,

·  osądy,

·  zaprzeczanie,

·  przesłuchiwanie.

6.  Słuchanie Odzwierciedlające – niezwykle pomocna umiejętność, umożliwiająca odzwierciedlenie uczuć i informacji z zawartości wypowiedzi drugiej osoby w procesie coachingu, motywowania, delegowania zadań, dzięki której, nie tylko rozwija się umiejętność słuchania drugiej strony, ale buduje relację opartą na szacunku i wzajemnym zaufaniu, co pozwala budować trwałe i wartościowe relacje.

 

7.  Pytania zorientowane na rozwiązanie konfliktu, czyli tzw. Model Zmiany, nazywany podejściem Zorientowanym na Rozwiązanie, opracowany przez Steva de Shazera oraz Insoo Kim Berga, dzięki któremu menedżer jest w stanie tak prowadzić rozmowę z podwładnym, iż ma on wrażenie, że jest współautorem rozwiązania i że nic nie jest mu „narzucane z góry”.

Dzień II – Modele zarządzania i motywowania pozafinansowego podległego personelu, w zależności od stopnia „dojrzałości” korporacyjnej pracownika. Wypracowanie skutecznych metod delegowania zadań i celów. Analiza stylów kierowania wg Kena Blancharda.

 

1.  Kwestionariusz Moja Rola W Zespole – Kwestionariusz diagnozuje osiem najczęstszych ról i odpowiadających im zachowań w zespole i daje jasne i czytelne wskazówki jak zarządzać konkretnym pracownikiem w taki sposób, aby minimalizować potencjalne konflikty, wzbudzać motywację i zaangażowanie oraz budować silny zespół.

·  Osiem najczęściej występujących ról zespołowych: Praktyczny organizator, Naturalny lider, Człowiek akcji, Człowiek idei (siewca), Człowiek kontaktów, Sędzia, Człowiek grupy, Perfekcjonista – Typowe cechy, Pozytywne strony, możliwe słabości każdej z wyżej wymienionych ról oraz techniki zarządzania, niezbędne do budowania silnego i zorientowanego na cel zespołu.

· Diagnoza własnej roli najczęściej odgrywanej w zespole: jej wady i zalety oraz wpływ na podległy personel.

· Wypracowanie skutecznych metod komunikacji i zarządzania personelem w zależności od zdiagnozowanej roli, jaką odgrywa konkretna osoba w zespole.

2. Style kierowania.

·  Rozpoznanie własnego preferowanego stylu zarządzania (test indywidualny).

·  Styl liberalny.

· Styl motywujący.

·  Styl zintegrowany.

·  Styl zadaniowy.

3. Poznanie zagrożeń związanych w nadużywaniem poszczególnych stylów zarządzania.

· Doprowadzenie do wniosku, że należy stosować różne style kierowania w zależności od:

-  sytuacji w firmie.

-  sytuacji w otoczeniu / kontekście pracy.

-  sytuacji u pracownika.

 

4. Lidership sytuacyjny (SL II) – rozpoznanie dojrzałości pracownika według metodologii Blancharda.

·  Etapy rozwoju pracownika.

·   R1 - entuzjastyczny debiutant.

·   R2 - rozczarowany adept.

·   R3 – kompetentny lecz ostrożny praktyk.

·   R4 – samodzielny ekspert.

5.  Etapy rozwoju zespołu (model Blancharda).

·   Faza orientacji.

·   Faza niezadowolenia.

·   Faza integracji.

·   Faza rezultatów.

6. Dwie płaszczyzny oceny pracownika i zespołu.

·   Poziom kompetencji.

·   Poziom motywacji.

7.       Matryca dojrzałości zespołu pod kątem kluczowych kompetencji.

·   Proces grupowy w koncepcji SL II.

8. Delegowanie zadań, odpowiedzialności, nadawanie uprawnień i monitoring – kluczowe kompetencje modelu lidershipu sytuacyjnego.

·  R1 – zarządzanie przez zadania.

·  Zakomunikowanie zadania.

·  Sprawdzenie czy jest zrozumiałe.

·   Podanie scenariusza na wypadek kłopotów.

·   Ustalenie sposobu kontroli wykonania zadania.

·   R2, R3 - ZPC – zarządzanie przez cele.

9.       Podanie celu.

·  Pytanie o pomysł na realizację (jeśli zadanie wymaga nowych rozwiązań).

·   Akceptacja bądź zmiana.

·   Sprawdzenie wyniku.

10.  R4 – ZPW – zarządzanie przez wizję (i autonomię).

·  Empowerment.

·  Określenie założeń zadania.

·    Akceptacja rozwiązań innych niż własne ze strony przełożonego.

11.  Trudne sytuacje z pracownikami.

·  Konfrontacja z pracownikiem publicznie.

·  Podważanie pozycji Przełożonego za jego plecami.

·   Reagowanie na komunikaty niewprost (śmiechy, aluzje, przesadne reakcje).

·    Reagowanie na milczący opór.

·    Wykorzystanie arkuszy zdarzeń krytycznych.

12.   Zaplanowanie indywidualnego zadania do wykonania.

·  Każdy z uczestników szkolenia wybiera ten obszar do rozwoju, który uzna najbardziej kluczowy w kontekście rozwoju własnych umiejętności menedżerskich. Wybór obszaru do rozwoju podyktowany będzie wynikiem uzyskanym w Kwestionariuszu Osobowości Eysencka oraz indywidualnej decyzji konkretnego menedżera, będącej wynikiem analizy własnego doświadczenia biznesowego.

·  Każdy z uczestników będzie miał za zadanie zdiagnozowanie własnego zespołu pod kątem najczęściej występujących Ról zespołowych.

·    Każdy z uczestników określi obszar do rozwoju w zakresie umiejętności komunikacyjnych na podstawie wyników w kwestionariuszu: Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych.

13.   Konsultacje indywidualne z trenerem.

PROPONOWANE KWESTIONARIUSZE PSYCHOLOGICZNE.

·   Kwestionariusz Moja Rola W Zespole.

· Kwestionariusz Autodiagnoza możliwości komunikacyjnych oraz Psychometrica Personal Development.

 
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA GRUP JUŻ OD 5 OSÓB – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o., Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A. , Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., Maersk Polska Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o., Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., Philips Lighting Poland S.A., PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A., RADMOR S.A., Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o., TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A., VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A., ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Adam Gnych. Trener/Konsultant/Doradca/Coach. Psycholog praktyk. Prelegent na licznych konferencjach biznesowych, w tym u boku Profesora Roberta Cialdiniego, podczas wystąpienia: „Wielki sukces niewielkim kosztem”, które odbyło się w 2014 roku, dla 500 osób. Absolwent studiów podyplomowych Retoryka i Krytyka Praktyczna – Instytut Badań Literackich Uniwersytet Warszawski. Absolwent European Academy of Diplomacy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener umiejętności psychospołecznych I stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prowadzi długofalowe projekty doradczo szkoleniowe dla największych korporacji w kraju, trwające po 18 dni szkoleniowe rozłożone na dwuletnie projekty. Akademia Negocjacji, Akademia Lidera, Akademia Sprzedaży i Obsługi Klienta realizowane między innymi dla PGE, PGE Elektrownia Bełchatów, PGE Energia Jądrowa, Polpharma, Samsung, Comforty i wielu innych. Praktyk sprzedaży, zarządzania, negocjacji, retoryki i erystyki oraz wywierania wpływu i perswazji. Występuje jako Ekspert w TVP2, TVN. Przez 15 lat przeprowadził ponad 3000 dni szkoleniowych, w których udział wzięło około 22000 pracowników największych korporacji. Programy szkoleń bazują na autorskim know-how, wypracowanym przez psychologów pełniących funkcję Głównych Specjalistów ds. Szkoleń w środowisku biznesowym Polskiej Telefonii Cyfrowej, gdzie Adam Gnych przepracował 9 lat na stanowisku Głównego Specjalisty ds. Szkoleń, tworząc m.in. wewnętrzną Akademię Menadżera oraz Akademię Negocjacji i Wywierania Wpływu. Następnie w Tikkurila Polska S.A., jako Doradca Członka Zarządu, budował Akademię Sprzedaży – Excellent Customer Service Academy oraz projektował programy motywacyjne dla Pionu Marketingu i Sprzedaży. Ekspert w szkoleniach m.in. kadry menedżerskiej i działów handlowych z zakresu: negocjacje, zaawansowane techniki negocjacyjne, protokół negocjacyjny, język wywierania wpływu i perswazji, prawa perswazji, retoryki i erystyki. Zajmuje się także coachingiem menedżerów, kształceniem trenerów wewnętrznych, doradzaniu wyższej i średniej kadrze zarządzającej. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: stosowana psychologia społeczna). Absolwent wielu kursów i szkoleń posiadający dyplomy trenerskie sygnowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Trener Wystąpień Publicznych, Absolwent Podyplomowych Studiów „Retoryka i Krytyka Praktyczna”, organizowanych przez Uniwersytet Warszawski. W ocenie uczestników treningów charakteryzuje się bogatym repertuarem proponowanych technik zawodowych, oraz przystępnym i efektywnym językiem przekazu dydaktycznego. Prowadził szkolenia między innymi dla: PGE, PGE Energia Jądrowa, PGE Elektrownia Bełchatów, Polpharma, Bayer, Torfarm, Mars, Samsung, Real, Tesco, Unilever, Kingfisher, Credit Agricole, Narodowy Bank Polski, PGE, PGE Energia Jądrowa, Polpharma i wielu innych. Prowadził i prowadzi Akademie Managera – cykl ośmiu dwudniowych zjazdów, poprzedzonych analizą potrzeb szkoleniowych, ze strony zleceniodawcy jak i uczestników szkoleń, dla takich firm jak: Polska Telefonia Cyfrowa (obecnie T-Mobile), Sitech.
Forma
- Szkolenie jest prowadzone metodami maksymalnie aktywizującymi uczestników. - Wykłady ograniczone zostaną do niezbędnego minimum. - Uczestnicy będą analizować własne doświadczenie oraz poproszeni zostaną o wypełnienie kwestionariuszy psychologicznych.
Czas trwania
DWA DNI: 10.00-17.00, 09.00-15.00
Lokalizacja
Cena
1 390,00
Zgłoszenie
Rola i zadania skutecznego kierownika - przywództwo indywidualne i elementy coachingu.
W cenę wliczono
Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Celem jest nauczenie menedżerów przejmowania silnego i skutecznego przywództwa nad zespołem. Nauczą się jak być liderem z krwi i kości, a nie menedżerem wydającym „rozkazy i rozporządzenia”. Cel osiągniemy poprzez udział w symulacjach menedżerskich oraz ćwiczeniach skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności zarządzania personelem. Jeżeli do tej pory miałeś, w niektórych sytuacjach trudności w stanowczym i konsekwentnym egzekwowaniu zadań i poleceń, po tym module będziesz umiał zachowywać się jak prawdziwy, inspirujący i stanowczy Lider, za którym ludzie dążą, ponieważ tego chcą. Będziesz wiedział jak pobudzać ludzi do pracy i działania w taki sposób, aby czuli, że są jednym zespołem na czele którego stoi Przywódca, za którym wszyscy pójdą nawet w ogień.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.