menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zabezpieczanie Finansowe i Rozliczanie Umów Handlowych Zawieranych z Partnerem Krajowym i Zagranicznym.

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Kadry menedżerskiej, dyrektorów finansowych, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, finansów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i rozliczanie umów handlowych, a także pracowników banków
Program
CELE SZKOLENIA:

- możliwość poznania najnowszych przepisów i zwyczajów w zakresie rozliczeń umów handlowych,
- zapoznanie się z różnymi formami rozliczeń i zabezpieczeń, w tym nowych i niedrogich alternatyw tradycyjnie stosowanych rozwiązań,
- poznanie najnowszego zabezpieczenia – BPO i najnowszych zwyczajów URBPO,
- uzyskanie umiejętności aktywnego negocjowania zabezpieczeń finansowych umowy z partnerem,
- nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować akredytywę czy dokumenty także z bankiem, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych zwyczajach.


PROGRAM SZKOLENIA:


 1. PRAWNO-ZWYCZAJOWE UWARUNKOWANIA ROZLICZEŃ TRANSAKCJI.
  • Aktualne uregulowania prawne w zakresie zabezpieczeń finansowych umów.
  • Nowelizacja Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i jej wpływ na odroczoną płatność.
  • Metody ograniczania ryzyka odsetek ustawowych w kredycie kupieckim.
  • Zmiany w zakresie zabezpieczeń w umowach o roboty budowlane.
  • Ocena ryzyka związanego z finansowymi aspektami umowy.
  • Zakres zabezpieczeń finansowych w umowie - zabezpieczenia płatności, zwrotu zaliczki, prawidłowego wykonania umowy.
  • Finansowe zabezpieczenia wykonania zobowiązań reklamacyjnych, w tym z tytułu gwarancji jakości.
  • Zabezpieczenia finansowe a scenariusze realizacji umowy.
 2. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE TRANSAKCJI KRAJOWYCH.
  • Weryfikacja standingu finansowego i solidności kupieckiej kontrahenta. Interpretacja indeksów zdolności płatniczej.
  • Nowe możliwości zabezpieczania odroczonej płatności (kredytu kupieckiego).
  • Gwarancje bankowe i ich alternatywy. Problem bezwarunkowości i płatności na pierwsze żądanie beneficjenta gwarancji. Poręczenie, kredyt dyskontowy.
  • Wykorzystanie weksli w zabezpieczeniach płatności oraz pułapki związane z wekslami. Awale.
  • Zabezpieczanie płatności na bazie art. 777 kpc. jako alternatywa dla weksla.
  • Porównanie warunków faktoringu i ubezpieczenia kredytu kupieckiego.
  • Zmiany w Ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  • Niezbędne uzgodnienia przy blokadzie rachunku i przewłaszczeniu na zabezpieczenie.
  • Wykorzystanie form rozliczeń w późniejszym dochodzeniu roszczeń i windykacji.
 3. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH (POZA D/C).
  • Analiza korzystności sposobów rozliczeń i zabezpieczeń transakcji zagranicznych z punktu widzenia importera i eksportera.
  • Inkaso dokumentowe (D/A, D/P, spedytorskie i bezpośrednie) i posługiwanie się nim wg. zwyczajów URC 522.
  • Gwarancje bankowe zagraniczne wg. nowych zwyczajów URDG 758.
  • Akredytywa zabezpieczająca (stand-by) jako popularne i niedrogie zabezpieczenie finansowe nie będące akredytywą.
  • Wykorzystanie zwyczajów ISP98 i konwencji CIGSLC przy rozliczaniu umów stand-by L/C.
  • Ubezpieczenia ryzyk transakcyjnych i wypłacalności kontrahenta.
 4. POSŁUGIWANIE SIĘ AKREDYTYWĄ DOKUMENTOWĄ (D/C) PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO I KUPUJĄCEGO.
  • Negocjowanie akredytywy z punktu widzenia sprzedającego i kupującego.
  • Istotne postanowienia nowych Jednolitych zwyczajów i praktyki dotyczących akredytyw dokumentowych UCP 600.
  • Rodzaje akredytyw i ich wykorzystanie do rozliczeń umowy. Tańsza alternatywa potwierdzania akredytywy przez bank beneficjenta.
  • Zasady negocjowania kosztów akredytywy i eliminowanie problemu potrącania kosztów z kwoty przekazywanej przez bank.
  • Zasady analizy przez banki dokumentów według nowego Międzynarodowego Standardu Praktyki Bankowej Dotyczącego Badania Dokumentów w Akredytywie Dokumentowej ISBP 745 (2013).
  • Najczęściej występujące błędy w dokumentach składanych w ramach akredytywy.
  • Koncepcje obrony przed odrzucaniem dokumentów i postępowanie wobec banku.
  • Terminy krytyczne w akredytywie i ich interpretacja przez zwyczaje.
  • Formułowanie klauzul płatności akredytywą w umowach w zależności od bazy dostawy.
 5. PUŁAPKI W ZABEZPIECZENIACH I NOWE SPOSOBY ROZLICZEŃ TRANSAKCJI.
  • Niebezpieczeństwa i pułapki wynikające z form zabezpieczeń płatności.
  • Pułapki wynikające z kosztów i prowizji. Zabezpieczenia w tym zakresie w umowie.
  • Zasady negocjowania form płatności i ustalanie priorytetów w tym zakresie.
  • Rozszerzenie zastosowania rachunku zastrzeżonego jako taniej i bezpiecznej formy rozliczeń transakcji.
  • Posługiwanie się nową alternatywą akredytywy – BPO.
  • Nowe zwyczaje finansowe URBPO i ich wykorzystanie do rozliczania transakcji.
  • Inicjatywy bankowe i ISO w kierunku ułatwień rozliczania transakcji i wdrażania metod elektronicznej weryfikacji dokumentów.
 6. ANALIZA PRZYPADKÓW (CASE STUDY)
  • posługiwanie się akredytywą dokumentową,
  • posługiwanie się wekslami i gwarancjami,
  • praktyczna analiza błędów w dokumentach finansowych,
  • praktyczna analiza błędów popełnianych przy realizacji zabezpieczeń i negocjacjach z bankami.
-->DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.

-->NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem

Jeżeli chcielibyście Państwo przeszkolić z danego tematu grupę pracowników, już od 5 osób, możemy przygotować dla Państwa szkolenie zamknięte dostosowane do branży i specyfiki działania, a jego realizacja nastąpi w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu, na atrakcyjnych warunkach cenowych.
Prowadzący
Dr hab. Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”
Forma
Wykład, dyskusja, ćwiczenia
Czas trwania
10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia
Lokalizacja
Cena
1390 zł.netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Zabezpieczanie Finansowe i Rozliczanie Umów Handlowych Zawieranych z Partnerem Krajowym i Zagranicznym.
W cenę wliczono
Uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.