menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji. | szkolenie Podejmowanie decyzji

Kategoria
ROZWÓJ OSOBISTY
Typ szkolenia
otwarte
Program

Decyzje są podejmowane lub podejmują się ( według zwolenników koncepcji decyzji jako aktów bezwiednych) nieustannie. Podejmowanie decyzji to bardzo ważna funkcja liderów, managerów kierowników. Decyzje często są podejmowane w sytuacji niepewnych i niepełnych danych oraz konsekwencje decyzji często nie są pewne. 

Szkolenie Sztuka podejmowania decyzji, wprowadza uczestników w sytuacje podejmowania decyzji i uczy ich na podstawie doświadczenia rozumienia na czym polega uzyskiwanie informacji a następnie ich przetwarzanie tak by uzyskać decyzję.


Program szkolenia podejmowanie decyzji

Część pierwsza: Trzy podejścia do podejmowania decyzji
Koncepcje bezwiednego podejmowania decyzji
Koncepcje intuicyjnego podejmowania decyzji
Koncepcje racjonalnego podejmowania decyzji
Różne typy decyzji
Błędy w podejmowaniu decyzji

 

Część druga: Racjonalne podejmowanie decyzji
1 Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu czyli postawienie pytania, odpowiedź na które usunie rozbieżność miedzy stanem obecnym a stanem bardziej odpowiednim.
2 Ustalenie kryteriów do podjęcia decyzji ustalenie jaka wartość, cel, interes liczy się, co jest priorytetem. Co w tym kroku nie zostało uwzględnione, nie powinno wpływać na wynik procesu podejmowania decyzji.
3 Ustalenie hierarchii priorytetów, które są ważniejsze i o ile bardziej ważne.
4 Ustalenie możliwych odpowiedzi na pytanie, ustalenie możliwych rozwiązań chodzi o możliwe uwzględnienie wszystkich rozwiązań.
5 Ocena każdego z rozwiązań przy użyciu spełniania kryteriów i ważności kryteriów. W wyniku otrzymujemy zestawienie rozwiązań, umożliwiające ich wzajemne porównanie pod względem spełniania kryteriów i ich ważności.
6 Wybór rozwiązania, które osiągnęło najwyższy wynik.

 

Część trzecia: Technika SMART (simple,multi-atribute,rating.technique)

Etap 1 Ustalenie decydenta kto będzie decydował
Etap 2 Ustalenie celów -  Cel jest to wskazanie preferowanego kierunku działania. Dla danego celu może być wiele kierunków działania. Np. cel wynajem mieszkania kierunki działania: mieszkanie przy ul  Kopernika, Mickiewicza, Wapiennej, Wojska Polskiego. 
Etap 3 Ustalenie atrybutów istotnych dla danego problemu decyzyjnego. Atrybut jest to cecha pomiarowa jak dana opcja wygląda pod względem określonego celu.
Etap 4 Przypisanie wartości każdemu atrybutowi.
Etap 5 Ustalenie wagi każdego atrybutu ważność atrybutu dla decydenta.
Etap 6 Dla każdej alternatywy ( dotyczącego celów, kierunków działania) obliczamy średnią ważoną wartości przypisanej danej alternatywie. 
Etap 7 Podjęcie wstępnej decyzji
Etap 8 Wykonanie analizy wrażliwości sprawdzenie na ile decyzja jest odporna na zmiany przy podanych wartościach.
 
Technika drzewa decyzyjnego
Zastosowanie techniki do indywidualnych problemów decyzyjnych uczestników

Część czwarta: Koncepcja podejmowania decyzji jako procesu twórczego rozwiązywania  
Określanie przestrzeni problemowej
Odkrywanie celów
Analiza SWOT
Problem centralny rozłożony na czynniki pierwsze
Dostarczanie informacji, uszczegóławianie faktów, redefinicje problemów
Generowanie pomysłów
Wybieranie rozwiązań
Ocena rozwiązań

Część piąta: Uczestnik poznaje swój preferowany styl poznawczy - styl decyzyjny 
Badanie testem osobowości NEO-FFI
Analiza wyników testu
Coaching wykorzystanie swoich silnych stron dla podejmowania właściwych decyzji

Forma
warsztaty
Czas trwania
12 godzin / 2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 29.04.2024 / Łódź, KM Studio - szkolenia / lub online
  2. 03.06.2024 / Łódź, KM Studio - szkolenia / lub online
Cena
1500 zł / osoba
Zgłoszenie
Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji. | szkolenie Podejmowanie decyzji
W cenę wliczono
przerwy kawowe, certyfikat, materiały szkoleniowe
Zdobyta wiedza
Uczestnik zna koncepcje bezwiednego podejmowania decyzji Uczestnik zna koncepcje intuicyjnego podejmowania decyzji Uczestnik zna koncepcje racjonalnego podejmowania decyzji Uczestnik zna kroki racjonalnego podejmowania decyzji i umie je wykonać Uczestnik zna technikę SMART (simple,multi-atribute,rating.technique) I umie się nią posługiwać Uczestnik zna koncepcję wartości oczekiwanej i umie się nią posłużyć Uczestnik zna technikę drzewa decyzyjnego i umie się nią posługiwać Uczestnik zna koncepcję podejmowania decyzji jako procesu twórczego rozwiązywania problemów i umie posłużyć się procesem twórczego rozwiązywania problemów dla podejmowania decyzji Uczestnik zna typy decyzji Uczestnik zna błędy w podejmowaniu decyzji Uczestnik poznaje swój preferowany styl poznawczy - styl decyzyjny
Certyfikaty
KM Studio - szkolenia
Organizator
KM Studio - szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.