menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


AKADEMIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy i kadra zarządzająca firm, które chcą wdrożyć zasady zapobiegania zanieczyszczeniom i źródeł ich powstawania, wdrożyć system zarządzania środowiskowego, zmniejszyć negatywne oddziaływania na środowisko, poprawić świadomość ekologiczną pracowników, a także uzyskać Świadectwo Czystszej Produkcji.
Wymagania wstępne
1. Zgłoszenie uczestnictwa przez formularz na stronie www.cp.org.pl/acp 2. Możliwość zrealizowania w firmie pilotażowego projektu 3. Podpisanie umowy pomiędzy szkoloną firmą i Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji
Program
 • Dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska w przykładowych przedsiębiorstwach, pojęcie Ekoinnowacji i Projektu Czystszej Produkcji (Projektu CP)
 • Podstawy koncepcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
 • Budowa systemu zarządzania środowiskowego zgodnie ze strategią Czystszej Produkcji
 • Planowanie i organizacja prac: Tworzenie i funkcjonowanie Zespołu ds. środowiska
 • Zasady i metodyka przeprowadzania efektywnego przeglądu wstępnego / Audytu CP
 • Ocena formalno-prawna; podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie korzystania ze środowiska
 • Wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie środowiskowe
 • Analiza finansowa i ekonomiczna projektów proekologicznych, obliczanie efektywności ekonomicznej Projektów CP
 • Źródła finansowania projektów proekologicznych w Polsce
 • Ciągłe doskonalenie strategii CP w ramach systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych (DZE CP)
 • Raportowanie ekologiczne i społeczne w Programie CP
 • Prezentacje dotychczasowych wyników prac projektowych, dyskusja
 • Możliwości dalszego doskonalenia: CP a sformalizowane systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 i EMAS
 • Możliwości dalszego doskonalenia: wybrane narzędzia zarządzania środowiskowego - ocena cyklu życia wyrobu (LCA), ekoprojektowanie (ang. eco-design), ślad węglowy (ang. carbon footprint)
 • Podstawy społecznej odpowiedzialności organizacji (ang. Social Corporate Responsibility - CSR)
 • Publiczna obrona Projektów CP realizowanych w trakcie trwania Akademii
 • Zakończenie Akademii i uroczyste wręczenie międzynarodowych dyplomów Ekspertów Czystszej Produkcji

Szczegółowych informacji udziela:Anna Wójcik, tel. 605 199 555, e-mail a.wojcik@cp.org.pl
Prowadzący
Eksperci, konsultanci i praktycy w zakresie ochrony środowiska oraz zarządzania środowiskowego, gospodarki o obiegu zamkniętym, śladu węglowego itp.
Forma
Prelekcje, konsultacje, studia przypadków (case studies), dyskusja, prace projektowo-wdrożeniowe w szkolonych firmach
Czas trwania
6 tygodni; spotkania on-line 2-3 razy w tygodniu od 10.00-12.00, plus 1 dzień konsultacji w szkolonej firmie
Lokalizacja
Cena
7000 zł netto za firmę (do 2 Uczestników; dopłata za każdego dodatkowego uczestnika 600 zł netto)
Zgłoszenie
AKADEMIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI
W cenę wliczono
Udział w zajęciach, pracę konsultanta – w tym m.in. 1 konsultację w uczestniczącej w Akademii firmie, materiały dla Uczestników w formie elektronicznej, nadanie Dyplomów Eksperta CP Absolwentom, weryfikację Raportu Ekologicznego firmy oraz nadanie firmie (pod warunkiem pozytywnego wyniku weryfikacji) Świadectwa Czystszej Produkcji.
Zdobyta wiedza
Absolwenci Akademii zdobywają: Praktyczną wiedzę dotyczącą m.in.: - zarządzania środowiskowego i jego narzędzi; - licznych przykładów i studiów przypadków (case studies); - rentownych działań i dobrych praktyk prośrodowiskowych; - przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska; - nowoczesnych narzędzi zarządzania środowiskowego, jak ocena cyklu życia wyrobu (LCA) czy ślad węglowy (ang. carbon footprint); - źródeł i sposobów finansowania inwestycji oraz innych działań proekologicznych; - identyfikacji i/lub szacowania ekologicznych i społecznych korzyści z podejmowanych działań; - podstaw szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i innych organizacji, włącznie z wybranymi aspektami raportowania ekologicznego i społecznego. Praktyczne umiejętności w zakresie m.in.: - wdrażania zarządzania środowiskowego w organizacjach zgodnie z zalecaną przez ONZ strategią Czystszej Produkcji, kładącej nacisk na zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń oraz marnotrawstwu zasobów u źródła ich powstania; - wykorzystania praktycznych narzędzi zarządzania środowiskowego; - prowadzenia przeglądu/audytu środowiskowego; - projektowania i wdrażania działań proekologicznych, przynoszących równocześnie korzyści ekonomiczne; - uczestnictwa w systemie dobrowolnych zobowiązań ekologicznych prowadzonych przez Polski Ruch CP.
Certyfikaty
Dyplom Eksperta Czystszej Produkcji
Organizator
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.