menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


CŁO: AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2019 ROKU

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2019 ROK 

Wszelkie Zmiany Dotyczące Przepisów Celnych w 2019 r. ogłoszone Przed Szkoleniem będą omówione w dniu danego szkolenia!!

 

 

Nowości:

- BREXIT – konsekwencje dla unijnych eksporterów/importerów

- planowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) – nowe regulacje dotyczące stosowania art. 33a ustawy

- nowa taryfa celna na 2019 rok

- elektroniczny system potwierdzania świadectw (ATR, EUR1) w Turcji – konsekwencje dla unijnych importerów

- nowy wykaz miejscowości Izraela uznawanych do ustalania preferencyjnego pochodzenia

- wprowadzenie nowego systemu do obsługi zgłoszeń w przywozie - AIS

- ponowna ocena pozwoleń do 01.05.2019 :

monitorowanie kwot referencyjnych zabezpieczenia długu celnego w drodze audytu

- zabezpieczenie według unijnych przepisów celnych

- zmiany w zasadach wypełniania zgłoszeń celnych

- art. 33a ustawy VAT : jednolity wzór oświadczenia

- odprawa scentralizowana między różnymi państwami UE

- zasady działania CUDO (centrum urzędowego dokonywania odpraw) oraz miejsc przedstawienia towarów (tzw. oddziałów satelickich)

- status AEO – korzyści

 

 

 

·         Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi

®    struktura i hierarchia przepisów celnych

o   przepisy międzynarodowe

o   przepisy unijne

o   przepisy krajowe

®    unia celna

®    struktura administracji skarbowej, w szczególności :

o   urząd celno-skarbowy

o   delegatura

o   oddział celny         

 

·         Zmiany w przepisach celnych

®    Unijny Kodeks Celny

®    ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

 

·         Nowe procedury celne

·         procedurę dopuszczenia do obrotu

o   dług celny – terminy płatności

o   dług celny - zmiany

·         procedury specjalne, w tym ponowna ocena pozwoleń

·         wywóz

o   procedura awaryjna

o   potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE

§  systemowe

§  z urzędu – dowody alternatywne

·         zabezpieczenie długu celnego i innych należności

 

·         Obejmowanie towaru procedurą celną         

®    instytucja zgłoszenia celnego oraz jego formy

®    elektroniczne zgłoszenia celne

®    systemy celne

®    omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody stosowane w zgłoszeniu

®    załączniki zgłoszenia celnego ; zasady ich przedstawiania w urzędzie celnym

®    przechowywania komunikatów i załączników

®    weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru

®    kontrola zgłoszenia po zwolnieniu towaru :

o   z urzędu

o   na wniosek

®    terminy „ściągalności” należności celnych i należności podatkowych

 

·         Nowe systemy do obsługi zgłoszeń celnych – AES i AIS

 

·         Procedura uproszczona

 

®    rodzaje uproszczeń

®    warunki uzyskania pozwolenia

®    zasady działania uproszczeń

®    ponowna ocena pozwoleń

 

·         Przedstawicielstwo w sprawach celnych

·         przedstawicielstwo bezpośrednie

·         przedstawicielstwo pośrednie

o   zasady obowiązywania w poszczególnych procedurach

·         rola agencji celnej

o   przedstawiciel podatkowy

·         deregulacja zawodu agenta celnego

 

 

·         Elementy kalkulacyjne – podstawowe wiadomości

®    wartość celna

o   koszty dodawane

o   koszty odejmowane

o   rabaty, nadwyżki, niedobory towarów, towary „wadliwe”

®    klasyfikacja taryfowa

o   korzystanie z taryfy celnej

®    pochodzenie towaru

o   pochodzenie niepreferencyjne i pochodzenie preferencyjne

o   dokumentowanie pochodzenia

o   status celny towaru

 

·         Nowości i ułatwienia dla podmiotów

 

®     Unijny Kodeks Celny – nowe ułatwienia

®    procedura uproszczona

Ø  jedno pozwolenie na terenie całego kraju

®    AEO

Ø  nowe korzyści tylko posiadaczy statusu AEO

Ø  ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT

®    odprawa scentralizowana wewnątrz kraju

®    odprawa scentralizowana na terenie UE

®    platforma PUESC (usługa e-Klient, usługa e-Wnioski)

®    centralizacja rozliczeń

®    Wiążąca Informacja Taryfowa - WIA

®    zapasowy oddział celny

®    eksport pośredni

®    zmiana w definicji eksportu; eksport w innym kraju członkowskim

®    jednolity standard wpłat na rachunek urzędu

®    deregulacja zawodu agenta celnego

®    zwolnienie z podatku VAT importu towarów w celu przemieszczenia w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy

®    art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT od towarów importowanych poprzez jego rozliczenie w deklaracji podatkowej

®    dostawa bezpośrednia  – dostawa towaru do odbiorcy z pominięciem urzędu celnego

®    wprowadzenie oświadczeń w miejsce zaświadczeń

®    CUDO – Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw

®    zasady funkcjonowania tzw. Single Window

®    odprawa przed przybyciem

®    ułatwienia w doładunkach i przeładunkach

®    niepreferencyjne świadectwa pochodzenia w trybie „in blanco”

®    scentralizowana informacja celno-skarbowa

 

Pytania i odpowiedzi.
Prowadzący
Biegły sądowy z zakresu spraw celnych, Ekspert ds. spedycyjno-celnych. Jest akredytowanym trenerem przez PARP. Prowadzi kursy na agenta celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Praktyk, osobiście dokonywał odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych. Lub: Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu Przepisów Celnych, Intrastatu w teorii i praktyce. Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego oraz specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat, Prowadzi szkolenia z zakresu ; przepisów celno –podatkowych, zagadnień spedycyjnych,i transportowych Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, intrastatu w teorii i praktyce. Były pracownik Urzędu Celnego, prowadził skład celny. Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu przepisów celnych.
Czas trwania
10.00 - 16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 05.07.2019 / Warszawa
  2. 30.09.2019 / Gdańsk
  3. 23.09.2019 / Rzeszów
Cena
999 zł brutto - 10% rabatu przy zgloszeniu do 10 dni przed szkoleniem.
W cenę wliczono
UDZIAŁA W SZKOLENIU, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiad, serwis kawowy
Organizator
Ekspert Handlowy Plus S. C. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.