menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


CŁO: AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2019 ROKU

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Nowości:

- BREXIT – konsekwencje dla unijnych eksporterów/importerów

- elektroniczny system potwierdzania świadectw (ATR, EUR1) w Turcji – konsekwencje dla unijnych importerów

- nowy wykaz miejscowości Izraela uznawanych do ustalania preferencyjnego pochodzenia

- wprowadzenie nowego systemu do obsługi zgłoszeń w przywozie - AIS

- monitorowanie kwot referencyjnych zabezpieczenia długu celnego w drodze audytu

- zabezpieczenie według unijnych przepisów celnych

- zmiany w zasadach wypełniania zgłoszeń celnych

- art. 33a ustawy VAT : jednolity wzór oświadczenia

- odprawa scentralizowana między różnymi państwami UE

- zasady działania CUDO (centrum urzędowego dokonywania odpraw) oraz miejsc przedstawienia towarów (tzw. oddziałów satelickich)

- status AEO – korzyści

 

 

 

·       Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi

®   struktura i hierarchia przepisów celnych

o   przepisy międzynarodowe

o   przepisy unijne

o   przepisy krajowe

®   unia celna

®   struktura administracji skarbowej, w szczególności :

o   urząd celno-skarbowy

o   delegatura

o   oddział celny       

 

·       Zmiany w przepisach celnych

®   Unijny Kodeks Celny

®   ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

 

·       Procedury celne

·       procedura dopuszczenia do obrotu

o   dług celny – terminy płatności

o   dług celny – odroczenie płatności

·       procedury specjalne

o   uszlachetnianie czynne

o   uszlachetnianie bierne

o   odprawa czasowa

o   końcowe przeznaczenie

o   składowanie

·       wywóz / powrotny wywóz

o   procedura awaryjna

o   potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE

§  systemowe

§  z urzędu – dowody alternatywne

·       tranzyt

o   upoważniony nadawca

o   upoważniony odbiorca

 

·       zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego i innych należności

 

·       Obejmowanie towaru procedurą celną        

®   instytucja zgłoszenia celnego oraz jego formy

®   elektroniczne zgłoszenia celne

®   systemy celne

®   omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody stosowane w zgłoszeniu

®   załączniki zgłoszenia celnego ; zasady ich przedstawiania w urzędzie celnym

®   przechowywania komunikatów i załączników

®   weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru

®   kontrola zgłoszenia po zwolnieniu towaru :

o   z urzędu

o   na wniosek

®   terminy „ściągalności” należności celnych i należności podatkowych

 

·       Nowe systemy do obsługi zgłoszeń celnych – AES i AIS

 

·       Procedura uproszczona

 

®   rodzaje uproszczeń

®   warunki uzyskania pozwolenia

®   zasady działania uproszczeń

 

·       Przedstawicielstwo w sprawach celnych

·       przedstawicielstwo bezpośrednie

·       przedstawicielstwo pośrednie

o   zasady obowiązywania w poszczególnych procedurach

·       rola agencji celnej

o   przedstawiciel podatkowy

·       deregulacja zawodu agenta celnego

 

 

·       Elementy kalkulacyjne – podstawowe wiadomości

®   wartość celna

o   koszty dodawane

o   koszty odejmowane

o   rabaty, nadwyżki, niedobory towarów, towary „wadliwe”

®   klasyfikacja taryfowa

o   korzystanie z taryfy celnej

®   pochodzenie towaru

o   pochodzenie niepreferencyjne i pochodzenie preferencyjne

o   dokumentowanie pochodzenia

o   status celny towaru

 

·       Nowości i ułatwienia dla podmiotów

 

®    Unijny Kodeks Celny – nowe ułatwienia

®   procedura uproszczona

Ø  jedno pozwolenie na terenie całego kraju

®   AEO

Ø  nowe korzyści tylko posiadaczy statusu AEO

Ø  ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT

®   odprawa scentralizowana wewnątrz kraju

®   odprawa scentralizowana na terenie UE

®   platforma PUESC (usługa e-Klient, usługa e-Wnioski)

®   centralizacja rozliczeń

®   Wiążąca Informacja Taryfowa - WIA

®   eksport pośredni

®   zmiana w definicji eksportu; eksport w innym kraju członkowskim

®   jednolity standard wpłat na rachunek urzędu

®   deregulacja zawodu agenta celnego

®   zwolnienie z podatku VAT importu towarów w celu przemieszczenia w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy

®   art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT od towarów importowanych poprzez jego rozliczenie w deklaracji podatkowej

®   dostawa bezpośrednia  – dostawa towaru do odbiorcy z pominięciem urzędu celnego

®   wprowadzenie oświadczeń w miejsce zaświadczeń

®   CUDO – Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw

®   odprawa przed przybyciem

®   ułatwienia w doładunkach i przeładunkach

®   niepreferencyjne świadectwa pochodzenia w trybie „in blanco”

®   scentralizowana informacja celno-skarbowa

 

Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący
Biegły sądowy z zakresu spraw celnych, Ekspert ds. spedycyjno-celnych. Jest akredytowanym trenerem przez PARP. Prowadzi kursy na agenta celnego, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Praktyk, osobiście dokonywał odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych. Lub: Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu Przepisów Celnych, Intrastatu w teorii i praktyce. Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego oraz specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji Intrastat, Prowadzi szkolenia z zakresu ; przepisów celno –podatkowych, zagadnień spedycyjnych,i transportowych Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, intrastatu w teorii i praktyce. Były pracownik Urzędu Celnego, prowadził skład celny. Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji. Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu przepisów celnych.
Czas trwania
10.00 - 16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 10.10.2019 / Warszawa
  2. 25.10.2019 / Rzeszów
Cena
999 zł brutto - 10% rabatu przy zgloszeniu do 10 dni przed szkoleniem.
W cenę wliczono
UDZIAŁA W SZKOLENIU, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiad, serwis kawowy
Organizator
Ekspert Handlowy Plus S. C. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.