menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Menedżerowie wszystkich szczebli oraz pracownicy liniowi produkcji.
Program
1. RYS HISTORYCZNY TECHNIKI 5S
 • Potrzeba
 • Terminologia

2. SORTOWANIE (SEPAROWANIE), JAKO 1 ETAP 5S
 • Refleksja nad potrzebami na stanowisku
 • Sporządzenie listy brakujących rzeczy a niezbędnych
 • Zatrzymanie rzeczy niezbędnych
 • Wprowadzenie oznakowania separowanych rzeczy
 • Stworzenie strefy dla rzeczy budzących wątpliwości
 • Wyrzucenie rzeczy zbędnych

3. SYSTEMATYKA, JAKO 2 ETAP 5S
 • Refleksja nad nową organizacją pracy
 • Kryteria dla nowej organizacji
 • Stosowane narzędzia

4. SPRZĄTANIE, CZYLI 3 ETAP 5S
 • Dzień 5S - dzień sprzątania
 • Utrzymanie czystości
 • Potraktowanie czyszczenia, jako część procesu
 • Ułatwianie sprzątania (upraszczanie procesu)
 • Uświadomienie wartości dodanej na skutek utrzymania czystości

5. STANDARYZACJA - 4 ETAP 5S
 • Definicja i cechy standardu (standardy produktu i procesów, reguły i procedury a standaryzacja)
 • Korzyści z wprowadzania standardów (redukcja kosztów, reaktywność, czyli, poprawa terminowości dostaw, redukcja kosztów kontroli, redukcja reklamacji, poprawa wydajności i niezawodności, zwiększona motywacja i poprawa umiejętności pracowników)
 • Typy standardów wewnętrznych (przepisy wewnętrzne, standardy jakościowe, specyfikacje, standardy techniczne, standardy procesowe, instrukcje i podręczniki metod pracy, okólniki, notatki)
 • Narzędzia do analizy i rozwiązywania problemów (ocena sytuacji - narzędzia detekcji problemów, Pytania 5 W 1 H, Diagram decyzyjny - przepływy dokumentu, rzeczy lub ludzi, Pareto /Pareto –Lorenz/, grupowanie problemów tzw. stickers, KPI, trendy, związki przyczynowo – skutkowe, pytania 5 Why, Ishikawa, grupowanie przyczyn, drzewo przyczyn, Pareto, burza mózgów, poszukiwanie rozwiązań, matryca 9, zbiór danych, grupowanie rozwiązań, burza mózgów, mapa skojarzeń, pay-back, cele SMART, Poka-Yoke, Kanban, OPF etc., plan działań)
 • Tworzenie, dokumentowanie i przedstawianie (ciągłe doskonalenie, sekwencja postępowania, opisy standardów - "User friendly")

6. SAMODYSCYPLINA I UTRZYMANIE - 5 ETAP 5S
 • Utrzymanie - pomocne narzędzia
 • Informowanie
 • Aktualizowanie
 • Przestrzeganie zasad

7. ORGANIZACJA PROJEKTU WDROŻENIA 5S
 • Przydzielenie budżetu oraz opracowanie systemu nagradzania i motywowania
 • Wybór grupy nadzoru i wspomagania projektu 5S
 • Wybór pilota projektu 5S
 • Wybór obszaru pilotażowego i stworzenie grupy pilotażowej i leader-a obszaru
 • Szkolenia pilota, leader-a i grupy pilotażowej
 • Stworzenie tablic wizualnych do monitorowania projektu
 • Stworzenie systemu audytowania i systemu zgłaszania usprawnień
 • Wprowadzenie planów powielania na inne obszary
 • Monitorowanie wyników oraz "benchmarking"
 • Podtrzymywanie nowych reguł i iteracja procesu

8. STANDARDOWA PRACA - WPROWADZANIE SZEROKO ROZUMIANEJ STANDARDOWEJ PRACY (KAIZEN)
 • Zasada 5 S
 • Eliminacja błędów (np. Poka-Yoke, FIFO, etc.)
 • SMED
 • TPM
 • OPF i Yamazumi
 • Kanban
 • Wszechstronność operatorów i obsługa wielu procesów
Prowadzący
DARIUSZ MISZTAL Trener - praktyk. Ekspert w dziedzinie zarządzania. Menedżer wyższego szczebla (Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Prokurent). Posiada ponad 24-letnie doświadczenie biznesowe. W latach 1990 - 1998 związany zawodowo z takimi firmami jak Logicys Polski (Dyrektor Generalny), Thompson Polkolor (Szef Działu Inwestycji - wprowadzający zmiany technologiczne), Remy Polska (Dyrektor Finansowy), Citroen Polska (Kontroler Zarządzania). Od 1998 do 2007 roku Dyrektor Generalny i Prokurent w "Sopolfam" i "Starfarm" - spółek należących do francuskiej grupy Chantelle gdzie odpowiada za zarządzanie i rozwój przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1000 osób o obrotach przekraczających 40 mln USD rocznie. Do zakresu jego obowiązków należy pełne zarządzanie zasobami ludzkimi, finansami i administracja, produkcją, logistyka.
Forma
Szkolenie ma charakter warsztatowy.
Czas trwania
1 dzień (8h)
Lokalizacja
Cena
do ustalenia
Zgłoszenie
5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia "5S - system organizacji miejsca pracy, jako element lean manufacturing" jest przygotowanie uczestników do wdrożenia zasad 5 w swoich przedsiębiorstwach oraz funkcjonowania w systemie 5S.
Certyfikaty
Certyfikat B&O NAVIGATOR.
Organizator
B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.