menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJI

Kategoria
DOSKONALENIE ZAWODOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie warsztatowe skierowane jest do: * wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji w szczególności: * pracowników sekretariatów * pracowników kancelarii * pracowników administracyjnych * archiwistów.
Program
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ
* formy ochrony prawnej dokumentacji
* obowiązki aktotwórcy - instytucji tworzącej dokumentację
* skutki prawne wadliwie zarchiwizowanej dokumentacji

RODZAJE I POSTAĆ DOKUMENTACJI WSPÓŁCZESNEJ
* dokument - pojęcie i rodzaje
* podział dokumentacji zgodnie z formą, przeznaczeniem, dostępnością, znaczeniem
* najważniejsze dokumenty występujące w instytucjach

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ BIUROWĄ
* przyjmowanie i obieg korespondencji
* wewnętrzny obieg akt
* zakładanie spisów spraw
* systemy kancelaryjne, rejestracja i znakowanie spraw uwzględniając:
** jednolity, rzeczowy wykaz akt
** kryteria i podział dokumentacji na kategorie archiwalne
** system klasyfikacji
* obieg akt - zasadnicze etapy obiegu dokumentacji - punkty zatrzymania
* załatwianie spraw
* wysyłanie i doręczanie pism
* przechowywanie akt na stanowiskach pracy
* czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych
** porządkowanie dokumentacji wewnątrz teczek
** zasady opisywania teczek
** sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych celem przekazania do archiwum

/Uczestnicy w sposób praktyczny przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają rejestracji dokumentów w różnych systemach kancelaryjnych, znakowania dokumentów z uwzględnieniem wykazu akt, kryteriów i kategorii archiwalnych. Ponadto opracują fragment rzeczowego wykazu akt oraz przeprowadzą czynności związane z archiwizowaniem spraw zakończonych w komórkach/

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA ARCHIWUM, SKŁADNICY AKT
* archiwum zakładowe a składnica akt
* cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
* zakres obowiązków osoby prowadzącej archiwum/składnicę akt
* zasady przejmowania akt przez archiwum z komórek organizacyjnych
* gromadzenie i układ akt w archiwum
* prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum
* profilaktyka i konserwacja akt

KWALIFIKACJA ARCHIWALNA DOKUMENTACJI I OKRESY PRZECHOWYWANIA NAJWAŻNIEJSZYCH AKT POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII ARCHIWALNYCH
* klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji aktowej
* materiały archiwalne typowe i specyficzne
* dokumentacja niearchiwalna, kategorii BE, niejawna
* okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
* zasady i sposoby porządkowania zalegającej, nieuporządkowanej dokumentacji aktowej

BRAKOWANIE DOKUMENTÓW
* zasady wydzielania, oceny i brakowania
* przygotowanie dokumentów do brakowania
* warunki i tryby uzyskiwania zgody na brakowanie
* przekazywanie wybrakowanej dokumentacji

POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI ORGANIZACJI

PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH LUB JEDNOSTEK NADRZĘDNYCH

/Uczestnicy przećwiczą nabytą wiedzę, m.in. dokonają przekazania i odbioru akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego, sporządzą odpowiednie spisy zdawczo-odbiorcze, nadadzą teczkom sygnatury akt, dokonają paginacji, wypełnią karty wypożyczenia-udostępnienia akt, a także będą mieli za zadanie przygotować procedurę brakowania/
Prowadzący
Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową. Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.
Forma
Podczas zajęć wykorzystywane są następujące techniki: * Krótkie wykłady - będące elementem wprowadzenia w omawiane zagadnienia * Burze mózgów * Praca w zespołach - rozwiązywanie zadań problemowych, case study, wspólne poszukiwanie nowych możliwych rozwiązań * Modelowanie - przedstawianie propozycji specyficznych zachowań * Dyskusje grupowe - omawianie wyników poszczególnych ćwiczeń zakładowym.
Czas trwania
Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach: I dzień - 10.00 - 17.00 II dzień - 9.00 - 16.30
Lokalizacja
Cena
660
Zgłoszenie
ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJI
W cenę wliczono
Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa. Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN. Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników. RABATY!!! Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10% Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15% Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia warsztatowego jest: * Podczas zajęć Uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z aktami i dokumentami w firmie według aktualnych przepisów prawnych. * Wiadomo jest, że jednym z podstawowych obowiązków wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych funkcjonujących w Polsce jest prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji powstającej w trakcie ich działalności. Dokumentacja powinna być uporządkowana, oznaczona, sklasyfikowana i przekazana do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
EMPRIZ Group & EMPRIZ Training Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.