menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Lean SIX SIGMA – Green Belt

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest dla liderów zmian oraz osób odpowiedzialnych za usprawnienia procesów, inżynierów, technologów i pracowników działów jakości. Metodologię DMAIC może stosować każdy, kto jest odpowiedzialny za powtarzalną jakość wykonywanych zadań.
Program

Terminy szkolenia

XXI edycja 
11-13 marca 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
1-3 kwietnia 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****
16-17 kwietnia 2020r., Poznań - Hotel Mercure Poznań Centrum****


XXII edycja 
22-24 kwietnia 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
18-20 maja 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
4-5 czerwca 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****


XXIII edycja
6-8 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
27-29 maja 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
18-19 czerwca 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***


XXIV edycja
2-4 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
24-25 września 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
29-30 października 2020r., Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***

XXV edycja
14-16 października 2020r., Wrocław - Hotel Mercure Wrocław Centrum****
5-6 listopada 2020r., Wrocław - Hotel Mercure Wrocław Centrum****
23-24 listopada 2020r., Wrocław - Hotel Mercure Wrocław Centrum****


Opis szkolenia i cel


Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC.

GREEN BELTS (Zielone Pasy) to członkowie zespołu, którzy uczą się przyjętego modelu rozwiązywania problemów, kluczowych narzędzi do wspierania modelu oraz ról i odpowiedzialności członka zespołu. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt.

Szkolenie odbywa się w blokach (sesje szkoleniowo-doradcze), pomiędzy którymi uczestnicy mają czas na prace nad własnymi projektami, każdy z uczestników szkolenia wybiera problem ze swojego otoczenia i pracuje na własnym projekcie, który ma ten problem rozwiązać. Jest to nieodłączny element szkolenia, na każdej sesji projekty uczestników są analizowane, sprawdzany jest poziom realizacji, poprawność stosowanych narzędzi i główne obszary do poprawy.

OGÓLNE ZASADY WYBORU PROJEKTU DLA GREEN BELT:

Kiedy rozpoczynasz przygodę z LSS bądź nie możesz dokonać wyboru, bądź masz bogactwo wyboru, bądź nie jesteś pewna/pewien, że projekt, którym się zajmujesz będzie adekwatny do potrzeb, wówczas możesz dokonać wyboru obszaru doskonalenia podczas udziału w pierwszym module szkolenia. W pierwszym module szczegółowo omawiamy funkcjonowanie organizacji/ działu/ obszaru/ produktu/ usługi w firmie, definiujemy obszary istotne z punktu widzenia klienta (CTQ) lub biznesu (CTB), opracujemy metodę badania efektywności obszaru (VOP) i to w jakim stopniu skutecznie spełniamy wymagania klientów (VOP=?=VOC).

Dla tych uczestników, którzy są już zaangażowani w prace, projekt:
•powinien dotyczyć istotnego problemu,
•problem powinien być widoczny w istniejącym procesie, który można obserwować,
•nie ma rozwiązania na wskazany problem (jeżeli masz już dobre rozwiązanie po prostu je wprowadź),
•szacunkowe oszczędności/koszty związane z problemem powinny być istotne z punktu widzenia organizacji (reguła B/C w czasie zdefiniowanym przez organizację)

Korzyści dla uczestników

∘Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma.
∘Praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC.
∘Poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego.
∘Poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji.
∘Praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma.
∘Wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń.
∘Poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych.
∘Prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach.
∘Prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa.
∘Poznanie narzędzi Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację metody w zakładzie.
∘Nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC.
∘Poznanie metod analizy danych i problemów.
∘Skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy z Liderami Zmian (Green/Black Belt Six Sigma).

Metody szkolenia

∘Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień.
∘Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study uczestników.
∘Po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy.

CERTYFIKACJA

Certyfikat tytularny (fakultatywny) jest zgodny z wymaganiami standardu: ISO 18404:2015 Quantitative methods in process improvement - Six Sigma; Competencies for key personnel and their organizations in relation to Six Sigma and Lean implementation

Warunki uzyskania certyfikatu LEAN & SIX SIGMA Green Belt wydanego przez Progress Project:
∘ukończenie projektu realizowanego w trakcie szkolenia i przesłanie pełnej dokumentacji, maksymalnie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia,
∘szczególnej ocenie podlegać będzie praktyczne zastosowanie metody DMAIC,
∘w fazie doskonalącej projektu (IMPROVE) należy wykazać zastosowanie jednego z narzędzi podejścia Lean Thinking (Lean Toolbox) – warunek dla komponentu tytularnego LEAN & Six Sigma,
∘zdanie egzaminu certyfikującego i obrona projektu,
∘obrona projektu odbywa się poprzez e-konsultacje.

Czas trwania

64 godzin dydaktycznych - 8 dni

 

Program szkolenia


POZIOM I: Yellow Belt


SESJA 1: DNI 1-3
1.Wstęp do Six Sigmy  ◾Istota podejścia Lean + Six Sigma
◾Fazy metody Six Sigma DMAIC
◾Struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB

2.DMAIC: Faza DEFINE  ◾Orientacja na klienta, głos klienta - VOC
◾Określenie problemu
◾SIPOC – VOP
◾Matryca C&E
◾Straty w procesach COPQ
◾Miary jakościowe VOC<=>VOP
◾Ludzie – procesy - cele
◾Model procesu - 7M
◾Problem statystyczny y=f(x)+ε
◾Karta projektowa
◾Lista kontrolna fazy Define

3.DMAIC: Faza MEASURE  ◾Miary jakości: CTQ/CTB
◾Typy miar: dyskretne/ciągłe
◾Plan zbierania danych
◾Wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R
◾Obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk
◾Lista kontrolna fazy Measure

4.Ćwiczenia praktyczne - konsultacja. ◾Karta projektu
◾SIPOC + CTQ/CTB
◾Macierz C&E
◾Analiza związku przyczynowo-skutkowego ISHIKAWA/5Why
◾Plan zmiany

 

POZIOM II

SESJA 2A: DZIEŃ 4-5
1.Powtórka zagadnień z poziomu  – Yellow Belt
2.DMAIC: Faza ANALYZE ◾Skrzynka narzędziowa Problem Solving/Process Improvement
◾Definiowanie głównych przyczyn problemu
◾Pogłębiona analiza procesu - 5why/5W1H
◾Mapowanie procesu - VSM, Flow diagram
◾Analiza przepływu wartości - TOC
◾Analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri
◾Charakterystyka populacji: Statystyki
◾Charakterystyka populacji: Rozkłady
◾Charakterystyka populacji: Przedziały ufności
◾Wnioskowanie: Hipotezy
◾Wnioskowanie: Analiza wariancji
◾Wnioskowanie: Analiza zależności regresji i korelacji
◾Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA
◾Weryfikowanie głównych przyczyn
◾Lista kontrolna fazy Analyse

 

SESJA 2B: DZIEŃ 6 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.

 

SESJA 3A: DZIEŃ 7-8
1.DMAIC: Faza IMPROVE ◾Generowanie rozwiązań
◾Stosowane praktyki LEAN Toolbox
◾Planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA
◾Wybór rozwiązań – metoda planowania PDPC
◾Plan wdrożenia - zarządzanie projektami
◾Zarządzanie projektami - pola sił
◾Lista kontrolna fazy Improve

2.DMAIC: Faza CONTROL ◾Dokumentowanie zmian - SOP
◾Monitorowanie procesu - SPC
◾Przekazywanie odpowiedzialności - RACI
◾Plan kontroli procesu - CPP
◾Lista kontrolna fazy Control

3.Prezentacja projektu GB – dla chętnych
4.Test wiedzy
5.Podsumowanie szkolenia

 

SESJA 3B: DZIEŃ 9 Zdalnie – konsultacje projektowe

Praca zdalna z trenerem. 1 godzina sesji odbyta pomiędzy sesjami. Głównie omówienie działań i kierunku pracy własnej w projekcie.

 

OBRONA PRACY – CERTYFIKACJA – do 3 miesięcy po ukończeniu kursu

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie rozmowy on-line.

Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną
Czas trwania
64 godziny dydaktyczne - 8 dni Szkolenie SIX SIGMA na poziomie green belt obejmuje trzy zjazdy. Program zajęć rozłożony jest na okres trzech miesięcy. 8 dni: 3 dni + 3 dni + 2 dni (plus czas pomiędzy zjazdami na prowadzenie projektu)
Termin / Lokalizacja
  1. 02.09.2020 / Warszawa - Hotel Mercure Airport Okęcie***
Cena
5400 PLN + VAT
W cenę wliczono
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu (obejmuje trzy zjazdy), materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.