menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany specjalista ds. jakości - II zjazd

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
•pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, •osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, •osoby zajmujące się analizami jakościowymi, •pracownicy laboratoriów pomiarowych, •Pełnomocnicy Jakości, •inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.
Program
SESJA II – 3 DNI
Dzień 4
CZĘŚĆ III - DOSKONALENIE PROCESÓW
1. Istota podejścia procesowego• Nurty i cechy podejścia procesowego/doskonalenia procesów; klasyfikacja procesów; metody analizy i doskonalenia procesów (Flow Chart, Work Flow, Value Stream Map)• Ćwiczenie zespołowe 19: Case Study procesu – jak poprawić ten proces?
2. Metodyka KAIZEN• Istota Kaizen; metodyka Kaizen (PDCA); 7 podstawowych narzędzi jakości (B7); 7 nowych narzędzi (N7); organizacja zespołów Kaizen• Ćwiczenie zespołowe 19: Case Study problemu (z wykorzystaniem: metod identyfikacji problemu; analizy przyczyn problemu, generowania i wyboru rozwiązań, projektowania rozwiązań)
CZĘŚĆ III - DOSKONALENIE PROCESÓW
3. Metodyka G8D• Metodyka G8D; metody identyfikacji i opisu problemu ( zasada SMART; metoda 5W2H); analiza przyczyn problemu (Root Causes Analysis); Is/Is not Analysis; generowanie I wyboru rozwiązań, analizy ryzyk i uwarunkowań wdrożenia• Ćwiczenie zespołowe 20: Case Study problemu (z wykorzystaniem: metodyki i narzędzi G8D)
Dzień 5CZĘŚĆ IV - METODY STATYSTYCZNE
1. Podstawy statystyki procesu• Podstawowa terminologia; zbiór danych, populacja i próba; rodzaje danych, statystyczny opis zbioru danych• Ćwiczenie zespołowe 21: Eksperyment Deminga z kulkami• Ćwiczenie indywidualne 22: Obliczenie statystycznych danych opisowych
2. Rozkład danych i jego interpretacja• Rozkłady danych, cechy rozkładu normalnego; badanie normalności rozkładu• Ćwiczenie indywidualne 23: Badanie rozkładu danych• Ćwiczenie indywidualne 24: Obliczenie prawdopodobieństwa zdarzenia (np. defektu)
3. Wykresy danych• histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot, wykres kontrolny• Ćwiczenie indywidualne 25: Wykonanie i interpretacja wykresów danych z eksperymentu Deminga
4. Istota Statystycznego Sterowania Procesem (SPC)• Istota i przyczyny (ogólne i specjalne) zmienności ; zachowanie się procesów w czasie• Zasady budowy kart kontrolnych; rodzaje i wybór kart kontrolnych• Oprogramowanie wspomagające SPC (pokaz zastosowania pakietu Minitab)
5. Klasyczne karty kontrolne dla właściwości ciągłych (X-R, I-MR)• Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych X-R; typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych• Ćwiczenie indywidualne 26: Wykonanie i interpretacja karty X-R
6. Klasyczne karty kontrolne dla właściwości atrybutowych (p, np. c, u)• Budowa i Interpretacja wykresów kontrolnych p i np• Ćwiczenie indywidualne 27: Wykonanie i interpretacja kart p i np
7. Istota oceny zdolności procesu• Istota współczynników Cp, Cpk, Pp i Ppk• Ćwiczenie indywidualne 28: Obliczenie i interpretacja wskaźników zdolności procesu
Dzień 6
CZĘŚĆ IV - METODY STATYSTYCZNE
8. Statystyczne plany odbiorcze według AQL• Zasady AQL, rodzaje planów odbiorczych, zalety i wady statystycznych planów odbiorczych• Ćwiczenie indywidualne 29: Wykonanie planu odbiorczego dla wybranego Case Study
9. Wnioskowanie statystyczne• Definiowanie i testowanie hipotez; nterpretacja testów• Rodzaje testów (T, ANOVA, Proporcje, Test Chi2, Korelacja, regresja liniowa prosta i wielokrotna)• Ćwiczenie indywidualne 30: Wykonanie testów dla wybranej sytuacji (Case Study)
10. Wprowadzenie do projektowania eksperymentów DOE (Design of Experiments)• Planowanie i realizacja eksperymentu DOE (wybór parametrów i nastawów; eksperymenty pełne i ułamkowe)• Analiza wyników eksperymentu (równanie transformacji procesu, interpretacja wykresów interakcji, optymalizacja parametrów)• Ćwiczenie indywidualne 31: Wykonanie obliczeń i inerpretacja dla wybranej sytuacji (Case Study) - prezentacja
Zakończenie Test potwierdzający nabyte umiejętności (samoocena).
Prowadzący
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością .
Forma
wykład ćwiczenia warsztaty przykłady Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.
Czas trwania
3 dni x 7 godzin
Lokalizacja
Cena
2150 PLN netto / os / zjazd
Zgłoszenie
Certyfikowany specjalista ds. jakości - II zjazd
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zdobyta wiedza
•poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów, •weryfikacja zdobytej wiedzy podczas testu sprawdzającego, •uzyskanie certyfikatu specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoft.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia TQMsoft, test sprawdzający
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.