menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Six Sigma - poziom Black Belt - IV zjazd

Kategoria
ZARZĄDZANIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy Działów HR, Działów Szkoleń, Trenerzy Wewnętrzni, osoby odpowiedzialne za rozwój pracowników.
Wymagania wstępne
brak
Program

SESJA IV DZIEŃ X

Prezentacja realizowanych projektów

• Prezentacja wyników realizacji projektu pilotażowego przez uczestników

• prezentacja uczestników

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC

FAZA 5 – CONTROL (opracuj system sterowania nowym procesem)

• Ustalenie i walidacja systemu pomiarowego dla kluczowych czynników

• tworzenie, wdrażanie i stosowanie wykresów kontrolnych

• lokalizacja stanowisk kontrolnych

• odpowiedni rozmiar i jednolitość próbek

• Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych

• wybór kart kontrolnych

• rodzaje wykresów kontrolnych (X•R, X•S, I•MR, p, np. c, u, MA, EVMA, CUSUM, T2 Hottelinga)

• Interpretacja wykresów kontrolnych

• zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych

• typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych

• Opracowanie planów reakcji (OCAP)

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC

FAZA 5 – CONTROL (opracuj plan wdrożenia rozwiązań)

• Planowanie wdrożenia

• Standaryzacja

• różne poziomy dokumentacji procesu

• zasady tworzenia procedur i instrukcji

• plan szkoleń

• plan komunikowania

• plan audytów

• Zamknięcie projektu

• lista kontrolna na zamknięcie projektu

• końcowa dokumentacja projektu

• Określenie efektów, kosztów i rekomendacji

• Podsumowanie i zamknięcie projektu

SESJA IV DZIEŃ XI

Metodyka Design for Six Sigma (DFSS)

• Istota metodyki Design for Six Sigma (DfSS )

• Istota, etapy i narzędzia metodyki DMADV

• Istota, etapy i narzędzia metodyki IDOV

• inne metodyki DfSS( IDEAS, DMEDI, DCCDI)

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 1 i 2 metodyki DMADV (Define & Measure) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ

Faza 1 metodyki IDOV (Identify) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ

• Project Charter (cele i efekty z projektu, zakres projektu, MGP, ryzyka projektu)

• Określenie oczekiwań klientów (Customer Needs Table, Affinity Diagram, Tree Diagram, Analiza Kano, priorytetyzacja oczekiwań klientów, NGT, AHP)

• Transformacja oczekiwań klientów w atrybuty produktu/systemu/usługi/procesu CTQ

• Analiza funkcji produktu/systemu/usługi/procesu

• Zastosowanie Quality Function Deployment

• Specyfikacja CTQ

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 3 metodyki DMADV (Analyse) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu

Faza 2 metodyki IDOV (Design) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu

• generowanie koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (droga, macierz syntezy, metoda morfologiczna, benchmarking, TRIZ i przezwyciężanie sprzeczności w projekcie)

• wybór najlepszej koncepcji (Pugh Matrix)

• wykonanie szczegółowego projektu koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (zasady projektowania Value Engineerin, projektowanie procesu)

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 4 metodyki DMADV (Design) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu

Faza 3 metodyki IDOV (Opimize) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu

• ocena i usuniecie ryzyk w projekcie produktu/systemu/usługi/procesu (FMEA, FTA, Error-Proofing, Poka-Yoke)

• zapewnienie krzepkości produktu/systemu/usługi/procesu (P-diagram, czynniki Noise i Control, Robust Design Taguchi'ego, DOE Taguchi'ego )

• wykonanie eksperymentów DOE Taguchi'ego dla ćwiczenia z helikopterem lub katapultą

• zapewnienie realizowalności i zdolności projektu produktu/systemu/usługi/procesu (Design for X: Design for Manufacture & Assambly DFMA, Design for Reliability DFR)

SESJA IV DZIEŃ XII

Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV

Faza 5 metodyki DMADV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu

Faza 4metodyki IDOV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu

• projektowanie i przeprowadzenie testów/pilotażu

• wdrożenie w pełnej skali

• ocena efektywności projektu

• zamkniecie projektu

System zarządzania Lean Six Sigma

Istota i rozwiązania systemu zarządzania Lean Six Sigma

Zarządzanie projektami Six Sigma (zastosowanie Quality Companion 3 do zarządzania projektami Lean Six Sigma)

• prezentacja

Quality Companion 3

Egzamin

Egzamin (150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 3,5 godziny),

Ogłoszenie wyników (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi)

Realizacja projektu pilotażowego

Przegląd projektów realizowanych przez uczestników. Określenie i prezentacja dalszych planów dotyczących realizacji projektów pilotażowych przez uczestników.

Konsultacje

Prowadzący
trener TQMsoft
Forma
otwarta lub zamknięta na życzenie Klienta
Czas trwania
3 dni po 7 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 09.12.2020 / Kraków
Cena
2200 PLN netto/os/zjazd
Zgłoszenie
Six Sigma - poziom Black Belt - IV zjazd
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zdobyta wiedza
-Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS - DMADV lub IDOV) -Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe -Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach -Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel -Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach -Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących -Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu TQMsoft
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.