menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Metody statystyczne w kontroli dostaw

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
- osoby odpowiedzialne za kontrolę dostaw, - specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości, - inżynierowie produktu, - osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, - pracownicy działów współpracujących z klientem (sprzedaży, obsługi klienta, itp.).
Wymagania wstępne
brak
Program

PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Wprowadzenie. Narzędzia statystyczne w zarządzaniu jakością w kontekście wymagań ISO 9001:2015 (ciągłe doskonalenie, zarządzanie ryzykiem). Charakterystyka Raportu Technicznego ISO/TR 10017: 2005 „Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000”, podstawowe terminy wg PN-ISO 3534-2:2003 „Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole”. Przegląd metod statystycznych w kontroli dostaw. Zestawienie norm ISO (i innych dokumentów) związanych z metodami statystycznymi w kontroli dostaw.

2. Metodyka badań statystycznych, statystyczne miary jakości. Partia, próbka, tworzenie próbki (rodzaje losowania, weryfikacja losowości), próbka mała, próbka duża. Statystyka opisowa oraz statystyka matematyczna. Podstawowe metody opisu zbioru danych: histogram (rozkład empiryczny), rozkład teoretyczny, parametry opisowe (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe), graficzne metody prezentacji danych (histogram, wykres pudełkowy). Rozkład normalny: parametry, obliczanie frakcji realizacji poza granicami/granicą specyfikacji, reguła trzech sigma, graficzny test normalności. Miary jakości w przypadku oceny alternatywnej – frakcja jednostek niezgodnych, liczba niezgodności na 100 jednostek, rozróżnienie wada/niezgodność. Miary jakości w przypadku parametrów mierzalnych – frakcja realizacji poza granicami /granicą specyfikacji, współczynniki zdolności Cp/Pp, Cpk/Ppk.

3. Statystyczne plany odbiorcze. Podstawowe pojęcia – granica akceptowanej jakości (AQL), jakość graniczna (LQ), średnia jakość po kontroli (AOQ), graniczna średnia jakość po kontroli (AOQL), rodzaje kontroli. Ocena alternatywna – plany odbiorcze według oceny alternatywnej  (wg PN-ISO 2859-0, PN-ISO 2859-1, PN-ISO 2859-2, PN-ISO 2859-3, PN-ISO 2859-4), inne możliwości (np. plany z zerową liczbą kwalifikującą). Ocena ze względu na parametry mierzalne – plany odbiorcze dla właściwości mierzalnych (wg PN-ISO 3951). Sekwencyjne plany odbiorcze (m.in. wg ISO 8422).

4. Weryfikacja wybranych hipotez statystycznych – testy statystyczne. Testy do weryfikacji hipotez: o wartości średniej, wariancji, frakcji, o równości dwóch wartości średnich, dwóch wariancji, dwóch frakcji.

5. Elementy statystycznego sterowania procesem (SPC). Kontrola procesu a kontrola odbiorcza. Ocena i interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk. Karty kontrolne dla właściwości mierzalnych i według oceny alternatywnej – uwagi o konstrukcji, szczegółowa interpretacja. Możliwości łączenia metod SPC ze statystycznymi planami odbiorczymi – plany (plany z rodziny CSP: CSP-1,CSP-2,CSP-3, itp – Continuous Sampling Plans).

6. Zarządzanie sprzętem pomiarowym, weryfikacja zdatności systemów pomiarowych (elementy MSA). Kryteria zdatności systemu pomiarowego do nadzorowania/kontroli/odbioru produktu – kwalifikacja w odniesieniu do parametrów mierzalnych, kwalifikacja w odniesieniu do oceny atrybutowej.

7. Podsumowanie, dyskusja.

Ćwiczenia: 
 

 • Obliczanie empirycznej (z próbki) oraz  spodziewanej (procesowej)  frakcji realizacji poza granicami specyfikacji. 
 • Dobór statystycznego planu odbiorczego według oceny alternatywnej (wg PN-ISO 2859-0, PN-ISO 2859-1, PN-ISO 2859-2, PN-ISO 2859-3, PN-ISO 2859-4) – zasady wyboru planu, interpretacja funkcjonowania. 
 • Dobór statystycznego planu odbiorczego w przypadku parametrów mierzalnych (wg PN-ISO 3951) – zasady wyboru planu, interpretacja funkcjonowania.
 • Konstrukcja sekwencyjnego planu odbiorczego (wg ISO 8422) – zasada wyboru, interpretacja w zakresie funkcjonowania.
 • Testowanie wybranych hipotez statystycznych.
 • Obliczanie liczności próbki gwarantującej określoną dokładność oceny statystycznej.
 • Interpretacja współczynników zdolności Cp, Cpk, Pp, Ppk w aspekcie jakości dostawy. 
 • Pozyskiwanie informacji o zachowaniu się procesu (także dostawcy) na podstawie kart kontrolnych Shewharta.
 • Interpretacja wyników oceny zdatności systemów pomiarowych (parametry mierzalne/kwalifikacja atrybutowa).
Prowadzący
trener TQMsoft, specjalista – praktyk
Forma
otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta) Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.
Czas trwania
2 dni x 6 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 28.11.2022 / Kraków / online
Cena
1850 PLN netto/os
Zgłoszenie
Metody statystyczne w kontroli dostaw
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu.
Zdobyta wiedza
​Uczestnik nauczy się: - Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie metod statystycznych w kontroli dostaw. - Praktycznego posługiwania się normami ISO i narzędziami statystycznymi w odniesieniu do kontroli dostaw. - Właściwego/optymalnego doboru metody kontroli dostaw. - Interpretacji statystycznej funkcjonowania wykorzystywanej w kontroli dostaw metody statystycznej (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy, itd.). Uczestnik dowie się: - Jakie są zasady wyboru i kryteria stosowania narzędzi statystycznych w kontroli dostaw. - Jakie normy ISO regulują praktyczne stosowanie statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej i dla wlaściwiści mierzalnych – aktualny stan zagadnienia. - Jak rozumieć, stosować i statystycznie interpretować statystyczne plany odbiorcze zawarte w normach ISO. - Jakie są inne – poza planami odbiorczymi – możliwości wykorzystania narzędzi statystycznych w kontroli dostaw. Jakie są wzajemne relacje kontrola dostaw/kontrola bieżąca (SPC), w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje płynące z SPC w racjonalnym określeniu zasad kontroli dostaw. Zdobyte kwalifikacje/umiejętności: Znajomość metod statystycznych w kontroli dostaw. Umiejętnośc zidentyfikowania i określenia właściwej metody statystycznej w kontroli dostaw. Umiejętność szczegółowej interpretacji wyników statystycznej kontroli dostaw.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu TQMsoft
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.