menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Specyficzne wymagania klientów - CSR - Formel Q-Konkret

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• Inżynierowie jakości • Liderzy projektów • Inżynierowie procesu • Kierownicy Działów Jakości • Pełnomocnicy SZJ • Technolodzy • Pracownicy działów zakupów, logistyki, produkcji
Wymagania wstępne
Wymagane, aby Uczestnicy posiadali wiedzę dotyczącą Wdrożenia wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz procesu zatwierdzania części do produkcji wg PPAP Zalecane kolejne szkolenia uzupełniające wiedzę w zakresie specyficznych wymagań Volkswagen Group : Auditor procesu wg VDA 6.3; Auditor wyrobu wg VDA 6.5; Analiza FMEA procesów produkcyjnych wg VDA
Program
I. Wprowadzenie.
1. Sekwencja zadań realizowana wg metodologii VDA2 – przypisanie wymagań Formel Q- Konkret v.2015 do poszczególnych etapów.2. Analiza potencjału:Postanowienia ogólne, audit i oceny, kontrola procesu oceny i rozwoju produktu, łączna ocena POT.Samoocena dostawców - audit procesu SL wg, VDA 6.3 z odniesieniami do IATF.3. Omówienie wymagań:
Formel Q Konkret.QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.Formel Q Integral - Qualification program New Parts.Formel Q Capability.Formel Q Capability Appendix.II. Podstawy wymagań Formel-Q Konkret.
1. Kwalifikacja  dostawców – zasady: Zaproszenie do ofertowania RFQ i przygotowanie oferty.Kryteria jakościowe nominacji.ONE.Konzern Business Platform (internetowa platforma e-commerce służąca do komunikacji pomiędzy dostawcami i spółkami KONCERNU VOLKSWAGEN).Współpraca z dostawcą w procesie uruchomienia w/g wytycznych VDA 2 Maturity level assurance for new parts i modelu Klienta PEP.  Zasady oceny poziomów poziomów dojrzałości projektu.Zasady zatwierdzania PPF – EMPB (Deckblatt).Porozumienie ramowe dotyczące odpowiedzialności za koncepcję (KVV / KV-Quota).Proces eskalacji, krytyczny dostawca seryjny. III. Zasasdy QPNI – zarządzanie jakością w łańcuchu dostaw.
1. Współpraca z dostawcami w procesie powstawania produktu:Program kwalifikacji nowych części (QPN-ML) / zabezpieczenie stopnia dojrzałości produktu (Maturity Levels) / zarządzanie częściami zakupowymi. Potwierdzenie QTR Quality Technical Requirement „Wymaganie Jakości Technicznej”.Definiowanie poziomu ryzyka dojrzałości dla części.Próbkowanie zgodnie z VDA 2.Proces wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP/2TP.2.  Formel Q Capability Działania jakościowe towarzyszące produkcji seryjnej:
Stałe zapewnienie zdolności procesu.Audity wewnętrzne SL, audity wyrobu, obsługa reklamacji, analiza problemu (PA), proces ciągłego doskonalenia KVP, lessons learned, dodatkowe koszty dls dostawcy z tytułu występujących problemów.Audit wyrobów posiadających cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts).Rewizja techniczna u dostawcy (TRL).Ocena u podwykonawcy (UL).Warunki zastosowania i realizacja Applications Review (AP).3. Zapewnienie jakości w seryjnej produkcji:Bezpieczeństwo wyrobu, odpowiedzialność za produkt. Zarządzanie reklamacjami gwarancyjnymi i zastosowanie wskaźnika technicznego (TF).  System wczesnego ostrzegania, zobowiązanie do samodzielnego obserwowania produktu na rynku.Zarządzanie zmianą, rekwalifikacja wyrobów. Ćwiczenia:Sekwencja zadań przy wdrożeniu nowych projektów.Zasady wyboru i oceny zdolności jakościowej dostawcy – ocena potencjału QTR / POT.Ustalenie poziomu ryzyka części wg. VDA Maturity Level Assurance.Wybór i zastosowanie poziomu przedłożenia nowego wyrobu / zmiany.Metodyka oceny zdolności procesu wg wymagań Grupy Volkswagen – SL / VA.Zarządzanie częściami posiadającymi cechy bezpieczeństwa (D / TLD-parts).Przygotowanie się do rewizji technicznej TRL prowadzonej przez Grupę VW.Przygotowanie poddostawcy do rewizji technicznej UL prowadzonej przez Grupę VW.
Prowadzący
trener TQMsoft
Forma
otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta ) wykład i ćwiczenia
Czas trwania
2 dni x 8 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 21.10.2022 / Kraków / online
  2. 08.12.2022 / Kraków / online
Cena
2100 PLN netto / os.
Zgłoszenie
Specyficzne wymagania klientów - CSR - Formel Q-Konkret
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu.
Zdobyta wiedza
Uczestnik nauczy się: - Nadzorowania uruchomienia nowych części wg Formel Q Integral - Qualification program New Parts (QPN). - Kryteriów oceny spełnienia jakościowych wymagań technicznych QTR na etapie składania oferty do Klienta. - Czym kieruje się Klient przy ocenie jakościowych aspektów współpracy. - Wyznaczać poziom ryzyka dojrzałości wyrobu w projekcie. - Zastosowania narzędzi do oceny procesu produkcyjnego SL / VA z wykorzystaniem specyficznych wymagań klienta - CSR. - Sposobu reakcji Klienta na bieżące problemy poprzez oceny TRL / UL. - Oceny ryzyka i postępowania w sytuacji kiedy w produkcie występują cechy bezpieczeństwa D/TLD.   Uczestnik dowie się: - Jakie są zasady oceny potencjału dostawcy POT. - Jak przeprowadzić ocenę jakościowych wymagań technicznych QTR. - Jak technicznie ocenić poziom ryzyka poziomów dojrzałości dla części. - Jakie realizować nowe uruchomienie zgodnie z wytycznymi Klienta. - Jakie są zasady realizacji procesu wieloetapowej oceny dwudniowej produkcji 2DP / 2TP. - Jak zapewnić jakość wyrobów zgodnie z Formel Q Capability. - Jakie listy kontrolne / narzędzia stosuje Grupa VW kiedy występują problemy TRL / UL.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu TQMsoft
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.