menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zmiana ustawy o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2019 i 2020 roku.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. poz. 1877) wprowadziło szereg zmian w sposobie raportowania.

 

Z początkiem 2018 r. weszły w życie zmienione przepisy dotyczące BDO oraz sprawozdawczości i ewidencji odpadowej.

 

W dniu 24 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016 poz. 1742) wprowadzające nowe wymagania dla transportu odpadów.

 

W lipcu 2018 uchwalono tzw. pakiet odpadowy, który wprowadza bardzo istotne zmiany w obrębie gospodarowania odpadami. 
W ramach pakietu odpadowego - od 05.09.2018 obowiązuje nowa Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592).

 

Proponujemy Państwu szkolenie, którego celem jest szczegółowe wyjaśnienie:

 • w jaki sposób należy aktualnie sporządzać sprawozdawczość odpadową,
 • jakie obowiązują nowe sankcje karne w zakresie sprawozdań,
 • które decyzje odpadowe tracą ważność,
 • komu można przekazywać odpady, by nie narazić się na sankcje karne.

 

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek sporządzania raportu do KOBIZE, które jest ściśle związany z opłatami - podpowiemy, jak powiązać za sobą oba sprawozdania.

 

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę, która pozwoli na:

 • zgodne z prawem wykonanie sprawozdań odpadowych,
 • zweryfikowanie we własnym przedsiębiorstwie czy i w jakim stopniu posiadane decyzje są dostosowane do nowych przepisów dotyczących gospodarki odpadami,
 • sprecyzowanie możliwości postępowania z odpadami, zgodnie ze zmienionymi przepisami,
 • ocenę najkorzystniejszego sposobu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska w firmie.

 

Metody prowadzenia zajęć:

 • prezentacja z omówieniem praktycznych przykładów,
 • studium przypadku,
 • ćwiczenia praktyczne.

Program szkolenia:


Dzień I

 

 1. Baza danych o odpadach:
   
  • Jak aktualnie funkcjonuje Baza danych o odpadach?
  • Wpisy do BDO na wniosek i z urzędu.
  • Jak długo zezwolenia na transport odpadów zachowują ważność? Do kiedy wpisy do BDO?
  • Firmy świadczące usługi (np. sprzątające, budowlane, czyszczące separatory) - czy muszą dokonać wpisu do BDO?
  • Czy małe firmy muszą dokonać wpisu do BDO?
  • Co z firmami, które podlegają wpisowi z urzędu i na wniosek?
  • Sankcje za brak wpisu do BDO.
    
 2. Gospodarowanie odpadami:
   
  • Które odpady zostały wyłączone spod stosowania przepisów ustawy?
  • Kiedy odpady można uznać za produkty?
  • Czy uzyskanie statusu produktu ubocznego musi odbywać się w drodze decyzji administracyjnej?
  • Komu w świetle ustawy można przekazywać odpady - jakie decyzje musi posiadać odbierający odpady?
  • Jaką rolę odgrywa sprzedawca i pośrednik odpadów - czy istnieją w obrocie odpadami, czy przejmują odpowiedzialność za odebrane odpady? Wpisy do BDO.
  • Rodzaje odpadów, które można przekazywać osobom fizycznym. Czy obowiązują limity? Czy można przekazywać odpady opakowaniowe?
  • Kiedy w firmie opłaca się zastosować pojęcie "produktu ubocznego"? Czy każdy odpad może stać się produktem ubocznym? Szczegółowe wytyczne, jak przeprowadzić procedurę ustanowienia produktu ubocznego w firmie. Wykorzystanie własnych odpadów na terenie firmy - jakie procedury obowiązują? Czy trzeba uzyskiwać dodatkowe decyzje na gospodarowanie odpadami?
  • Które odpady w firmie stanowią odpady komunalne? Jak je ewidencjonować?
  • Odpady opakowaniowe powstałe w firmie - odpad komunalny czy nie?
  • Wymagania w zakresie transportu odpadów. UWAGA - NOWE PRZEPISY.
  • Zezwolenia na przetwarzanie odpadów – kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa?
  • Firmy świadczące usługi (np. sprzątające, budowlane, czyszczące separatory) - czy muszą posiadać jakiekolwiek decyzje?
    
 3. Ewidencja i sprawozdawczość:
   
  • Jak nadawać kody odpadów? Zasady klasyfikacji odpadów niebezpiecznych w firmie.
  • Karta ewidencji odpadu – które odpady zaliczyć do odpadów z instalacji, a które do odpadów spoza instalacji?
  • Jak prawidłowo wypełnić kartę przekazania odpadu?
  • Karta ewidencji odpadu niebezpiecznego - kogo dotyczy?
  • Jak dokumentować postępowanie z odpadami komunalnymi?
  • Jak dokumentować przekazanie odpadów osobom fizycznym?
  • Którzy przedsiębiorcy mogą prowadzić ewidencję uproszczoną?
  • Sprawozdanie odpadowe za 2018 r. - czy stare wzory sprawozdania nadal obowiązują? Od kiedy sprawozdanie elektroniczne?
  • Jeden zakład, dwie filie - ile sprawozdań należy złożyć?
  • Odpady przekazywane osobom fizycznym - gdzie je wykazać w sprawozdaniu?
    
 4. Nowelizacja ustawy o odpadach:
   
  • Zmiana zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów – czy dotyczy każdej decyzji?
  • Nowe warunki magazynowania odpadów – jak liczyć skrócony czas magazynowania?
  • Nowe warunki magazynowania odpadów w decyzjach na zbieranie i przetwarzanie odpadów – jak liczyć pojemność miejsc magazynowania?
  • Zasady monitoringu miejsc magazynowania odpadów.
  • Czy kontrole IOŚ obowiązkowe również przy zmianie decyzji?
  • Pozwolenia wodnoprawne – czy obowiązkowy element każdego wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów?
  • Nowy system kar, wstrzymywanie działalności.

 

Dzień II

 

 1. Raport do KOBIZE:
   
  • Jak przeprowadzić proces rejestracji w krajowej bazie? Niezbędne dokumenty i terminy.
  • Jak i kiedy dokonywać zmian w posiadanym koncie?
  • Sporządzanie raportu:
   • budowanie struktury technologicznej zakładu,
   • ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów,
   • określanie czasu pracy instalacji i źródeł,
   • które części raportu nie dotyczą mojego zakładu?
  • Nowa, rozszerzona lista substancji raportowanych do KOBIZE.
  • Określanie wielkości emisji dla charakterystycznych procesów technologicznych, np. spalanie paliw, emisja LZO – metody i wskaźniki; jak wskazać emisję z małych kotłów w raporcie do KOBIZE?
  • Procesy prowadzone poza instalacją.
  • Emisja z klimatyzacji w raporcie do KOBIZE.
  • Co ze środkami transportu w raporcie do KOBIZE?
  • Nowy system kontrolowania raportów KOBIZE.
    
 2. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE:
   
  • Czy każdy przedsiębiorca składający sprawozdanie opłatowe ma również obowiązek złożyć raport do KOBIZE?
  • Z których danych opłatowych korzystać do sporządzenia raportu KOBIZE?
  • Które dane w obu sprawozdaniach muszą być spójne?
  • Czy wszystkie substancje ze sprawozdań opłatowych da się wykazać w raporcie do KOBIZE?
  • Kotłownie - kiedy można używać metody ryczałtowej.
    
 3. Kontrole i sankcje związane z opłatami i raportem do KOBIZE:
   
  • Czym różnią się opłaty podwyższone od administracyjnych kar pieniężnych?
  • Dokumenty sprawdzane podczas kontroli w celu weryfikacji opłat i raportu do KOBIZE.
  • Jak wygląda postępowanie, gdy raport do KOBIZE okaże się nieprawidłowo.

Panel specjalny: F-gazy w raporcie do KOBIZE i opłatach za korzystanie ze środowiska.


Wykładowca:

Praktyk w zakresie oceny spełniania wymagań stawianych przedsiębiorcom przepisami ochrony środowiska, w szczególności w obszarze Prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących ochrony powietrza (w tym LZO), gospodarowania odpadami (w tym komunalnymi), KOBIZE oraz zagadnień PRTR.

Od 2014 prowadzi działalność konsultingową wspierając przedsiębiorców i administrację publiczną w kwestiach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska (audyty środowiskowe, gospodarka odpadami, sprawozdawczość środowiskowa, emisje do powietrza, KOBIZE, pozwolenia zintegrowane, inne). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania przepisów ochrony środowiska, zdobyte w trakcie pracy w przemyśle i w ramach wykonywania zadań Głównego Specjalisty Działu Inspekcji WIOŚ.


Więcej informacji:

https://www.jgt.pl/szkolenia,odpady-kobize-oks.html

 

Lokalizacja
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
W cenę wliczono
wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.