menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo budowlane 2021 dla Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane, projektanci, kierownicy budów, nadzór inwestorski, służby inwestycyjne, właściciele obiektow budowlanych Pracownicy Urzędów Marszłkowskich, Urzędów Gmin, Starostw zajmującyh się realizacją inwestycji budowlanych a także kontrolujacych realizacje takich inwestycji
Wymagania wstępne
Warunki zlecenia seminarium- przesłanie zamówienia na szkolenie na adres fwb5@wp.pl KARTA ZGŁOSZENIA Seminaria odbywają się w Warszawie, ul Mokotowska 4/6 w godzinach od 10.00-16.00 Imię i Nazwisko:_______________________ Termin _________________________________________ Temat: Od warunków zabudowy do pozwolenia na uzytkowanie Dane do faktury Nazwa firmy:_______________________________ Adres:__________________________________________ NIP_______________________ Telefon:__________________ Fax.___________________e-mail:_______________ Kwotę ______________+ 23% VAT PLN przekażemy na konto Fundacji Wszechnicy Budowlanej 00-641 Warszawa; ul. Mokotowska 4/6 NIP 526-21-26-118 Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121 …………............................... ……………………………… Główny Księgowy Prezes / Dyrektor / Właściciel Pytania do wykładowcy:
Program

1.     Zmiany w Prawie budowlanym:

1.1.    obowiązujące w okresie pandemii

1.2.    obowiązujące od 31 lipca i 19 września 2020 r.

1.3.    oczekujące na wejście w życie

2.     Przepisy przejściowe

2.1.    Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany

2.2.    Sprawy wszczęte po wejściu zmiany

2.3.    Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

3.     Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

4.     Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i projektowane zmiany warunków technicznych dla budynków

5.     Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

5.1.   Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

5.1.1. Zmiany wprowadzone w 2019 r. i 2020 r.

5.1.2. Zmiany od 19 września 2020 r.

5.2.   Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia

5.2.1. Zmiany wprowadzone w 2019 r

5.2.2. Zmiany od 19 września 2020 r.

5.3.   Pozwolenie na budowę – zmiany wprowadzone i zmiany uchwalone

5.3.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – uchwalone zmiany

5.3.2. zawartość wniosku

5.3.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone i uchwalone

5.3.4. ustalanie stron postępowania – zmiany

5.4.   Zgłoszenie robót

5.4.1. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu

5.4.2. sprzeciw

5.4.3. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

5.4.4. zmiany w procedurach zgłoszeń

6.     Projekt budowlany

6.1.   Mapa do celów projektowych – zmiana definicji

6.2.   części składowe projektu budowlanego

6.3.   zakres projektu budowlanego

6.4.   zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej

6.5.   projekt techniczny jako część projektu budowlanego –  zmiany

6.6.   zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

7.     Istotne odstąpienie

7.1.   Regulacje obowiązujące po zmianach

7.2.   Zmiany

8.     Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i uchwalone zmiany przepisów.

8.1.   Określenie zmiany sposobu użytkowania

8.2.   Zakres dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania.

8.3.   Milcząca zgoda, wydanie zaświadczenie, sprzeciw

9.      Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych

Cza
Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z firmami: Dashoffer, Wolter Kluver, Lexis-Nexis Forum, Bomis, JG Trening, ApexNet. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie
Forma
Seminarium z mozliwościa rozwiązywania problemów indywidualnych oraz zadawania pytań
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych 09.00 do 15.00 szkolenie na zamówienie
Lokalizacja
Cena
4500 zł (+23% VAT)
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące pełne i ujednolicone teksty obowiązujących przepisów prawa lub ich projekty. W przypadku udziału w szkoleniu w dniu 9 grudnia nt."Ustalanie warunków zabudowy" i szkolenie w dniu 10 grudnia nt. "Pozwolenie na budowę"- specjalna cena za dwudniowe szkolenie 800zł + 23% VAT
Zdobyta wiedza
Praktyczna wiedza stosowania procedur budowlanych obowiązujących w procesie budowlanym
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu webinarium z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.