menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Jak uzyskać zgodę budowlana od wniosku lub zgłoszenia do rozpoczęcia robót

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane, projektanci, kierownicy budów, nadzór inwestorski, służby inwestycyjne, właściciele obiektow budowlanych Pracownicy Urzędów Marszłkowskich, Urzędów Gmin, Starostw zajmującyh się realizacją inwestycji budowlanych a także kontrolujacych realizacje takich inwestycji
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w seminarium- przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto. Możliwość zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury wymaga podpsu ksiegowego. KARTA ZGŁOSZENIA Seminaria odbywają się w Warszawie, ul Mokotowska 4/6 w godzinach od 10.00-16.00 Imię i Nazwisko:_______________________ Termin _________________________________________ Temat: Od warunków zabudowy do pozwolenia na uzytkowanie Dane do faktury Nazwa firmy:_______________________________ Adres:__________________________________________ NIP_______________________ Telefon:__________________ Fax.___________________e-mail:_______________ Kwotę ______________+ 23% VAT PLN przekażemy na konto Fundacji Wszechnicy Budowlanej 00-641 Warszawa; ul. Mokotowska 4/6 NIP 526-21-26-118 Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121 …………............................... ……………………………… Główny Księgowy Prezes / Dyrektor / Właściciel Pytania do wykładowcy:
Program

1. Podstawowe definicje z przepisów budowlanych i przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1.1. Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

1.2. Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe

1.3. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego,

1.4. Rozpoczęcie robót budowlanych,

1.5. Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane

1.6. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót budowlanych

1.7. Działka budowlana

1.8. Dostęp do drogi publicznej

1.9. Inwestycja celu publicznego

2. Wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych

2.1. Wymagalność decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1.1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.1.2. Decyzja o warunkach zabudowy

2.2. Projekt budowlany

2.2.1. Mapy do celów projektowych

2.2.2. Zakres projektu budowlanego

2.2.2.1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu

2.2.2.2. Projekt architektoniczno- budowlany

2.3. Pozwolenia, uzgodnień i opinie innych organów;

2.4. Obowiązki projektanta

2.5. Obowiązki inwestora

2.5.1. Oświadczenie o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane

2.5.2. Zapewnienie dostawy i warunki techniczne przyłączenia

2.6. Dodatkowe elementy wniosku lub zgłoszenia

2.6.1. Obiekty ogrzewane z indywidualnych źródeł ciepła

2.6.2. Składowiska odpadów

3. Wezwanie do usunięcia braków:

3.1. Braki formalno-prawne

3.2. Braki materialno prawne

4. Zakres sprawdzenia wniosku/zgłoszenia

5. Pozwolenie na budowę

5.1. Postępowania wpadkowe

5.1.1. Postępowania z udziałem RDOŚ

5.1.2. Postępowania z udziałem WKZ

5.2. Terminy

6. Decyzja ostateczna, decyzja prawomocna uprawniając do rozpoczęcia budowy

7. Postępowania odwoławcze

8. Postępowania nadzwyczajne

9. Postępowania sadowo administracyjne

10. Czynności wymagane do rozpoczęcia robót budowlanych

10.1.Ustanowienie kierownika budowy

10.2.Ustanowienie nadzoru inwestorskiego

10.3.Ustanowienie nadzoru autorskiego

10.4.Zawiadomienie NB

10.5.Zawiadomienie PIP

11. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę

11.1.Określenie nieistotnego odstąpienia,

11.2.Obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstępstw,

11.3.Zamienne pozwolenie na budowę

11.4.Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę

11.4.1. Podstawa uchylenia

11.4.2. Konsekwencje uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowe

12. Wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę/utrata waznosci zgłoszenia

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z firmami: Dashoffer, Wolter Kluver, Lexis-Nexis Forum, Bomis, JG Trening, ApexNet. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie
Forma
Seminarium z mozliwościa rozwiązywania problemów indywidualnych oraz zadawania pytań
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych 10.00 do 16.00
Lokalizacja
Cena
450 zł (+23% VAT)
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące pełne i ujednolicone teksty obowiązujących przepisów prawa lub ich projekty. W przypadku udziału w szkoleniu w dniu 9 grudnia nt."Ustalanie warunków zabudowy" i szkolenie w dniu 10 grudnia nt. "Pozwolenie na budowę"- specjalna cena za dwudniowe szkolenie 800zł + 23% VAT
Zdobyta wiedza
Praktyczna wiedza stosowania procedur budowlanych obowiązujących w procesie budowlanym
Certyfikaty
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w seminarium z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.