menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2020 r.

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Od 01.01.2016 roku obowiązują przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która przewiduje cztery rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła istotne zmiany Prawa upadłościowego w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

 

Ponadto w dniu 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 23 września 2019 r., poz. 1802) Sejm uchwalił nowelizację prawa upadłościowego w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej oraz innych przepisów Prawa upadłościowego (w tym, co do zgłaszania wierzytelności), która wejdzie w życie w dniu 24 marca 2020 r.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela, a w szczególności omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności z uwzględnieniem przepisów, które zaczną obowiązywać w 2020 r.

 

Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

 

Metody szkoleniowe:

wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym z omówieniem ich wymagań formalnych.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

Uczestnicy:

 • uzyskają wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych i ich niezbędnej treści,
 • dowiedzą się, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
 • poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
 • poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
 • uzyskają niezbędną wiedzę o zmianach w prawie upadłościowym oraz o nowym prawie restrukturyzacyjnym.

 

Program szkolenia


Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia ogólne.
 

  1. Założenia i cele wprowadzenia nowych postępowań restrukturyzacyjnych.
    
  2. Przesłanki otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Nowa definicja niewypłacalności.
    
  3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnice i podobieństwa.
    
  4. Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.
    
  5. Organy postepowań restrukturyzacyjnych.
    
  6. Uczestnicy postępowań. Dłużnik i wierzyciele.
    
  7. Nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu.
    
  8. Rada wierzycieli. Kompetencje rady wierzycieli.
    
  9. Spis wierzytelności:
    
   1. pojęcie i funkcje spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
   2. sporządzanie spisu wierzytelności, forma spisu,
   3. dopuszczalność zaskarżania spisu wierzytelności; sprzeciw,
   4. skutki zatwierdzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
   5. spis wierzytelności spornych,
   6. wstępny spis wierzytelności.
     

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogólne zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego.
 

  1. Wierzytelności objęte układem i wierzytelności, których układ nie obejmuje.
    
  2. Propozycje układowe.
    
  3. Zgromadzenie wierzycieli.
    
  4. Głosowanie nad układem.
    
  5. Przyjęcie i zatwierdzenie układu.
    
  6. Skutki układu.
    
  7. Zmiana układu.
    
  8. Uchylenie i wygaśnięcie układu.
    
  9. Układ częściowy.
    

Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Zakończenie i umorzenie postepowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
 

  1. Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
    
  2. Przyspieszone postępowanie układowe.
    
  3. Postępowanie układowe.
    
  4. Postępowanie sanacyjne.
    

Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 

Nowe prawo upadłościowe. Skutki nowelizacji prawa upadłościowego. Omówienie najważniejszych zmian i ich wpływu na sytuację upadłego oraz wierzycieli.
 

  1. Nowa definicja niewypłacalności.
    
  2. Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Odpowiedzialność dłużnika i osób reprezentujących dłużnika.
    
  3. Przygotowana likwidacja.
    
  4. Skutki ogłoszenia upadłości. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego.
    
  5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
    
  6. Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności:
    
   1. terminy zgłaszania wierzytelności, forma i treść zgłoszenia,
   2. zaskarżanie listy wierzytelności.
     
  1. Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo:
    
   1. koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości,
   2. kategorie zaspokojenia – zmiany,
   3. oddzielny plan podziału.
     

Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

 

Wykładowca

Sędzia Wydziału Gospodarczego w sądzie rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

Czas trwania
Szkolenie dwudniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 21.05.2020 / Warszawa (21-22.05.2020)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w 2020 r.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.