menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów, w tym zmiany od 24 marca 2020 r.

Kategoria
WINDYKACJA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Od 01.01.2016 roku obowiązują przepisy ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, która przewiduje cztery rodzaje tzw. postępowań restrukturyzacyjnych. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła istotne zmiany Prawa upadłościowego w zakresie uprawnień wierzycieli, zgłaszania wierzytelności i ich zaspakajania w postępowaniu upadłościowym.

Ponadto w dniu 30 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 23 września 2019 r., poz. 1802) Sejm uchwalił nowelizację prawa upadłościowego w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej oraz innych przepisów Prawa upadłościowego (w tym, co do zgłaszania wierzytelności), która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 r.

Celem szkolenia jest przedstawienie przepisów regulujących uprawnienia wierzyciela, a w szczególności omówienie możliwości dochodzenia i zaspokojenia wierzytelności z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od 24 marca 2020 r.

Szkolenie adresowane jest do wierzycieli, którzy stają w obliczu problemu upadłości swoich kontrahentów, a w szczególności do pracowników działów windykacji i zarządzania wierzytelnościami bezpośrednio wykonujących obowiązki z zakresu dochodzenia należności.

Metody szkoleniowe:

wykład w oparciu o liczne przykłady praktyczne, prezentacja treści przepisów i przykładowych pism procesowych sporządzanych w postępowaniu upadłościowym z omówieniem ich wymagań formalnych.

Korzyści dla uczestników z udziału w szkoleniu:

  • uzyskają wiedzę na temat zasad sporządzania pism procesowych i ich niezbędnej treści,
  • dowiedzą się, jak można wpływać na przebieg postępowania upadłościowego,
  • poznają zasady reagowania na uchybienia w toku postępowań,
  • poznają najczęściej popełniane błędy przez wierzycieli oraz sposoby ich uniknięcia,
  • uzyskają niezbędną wiedzę o zmianach w prawie upadłościowym oraz o nowym prawie restrukturyzacyjnym.

 

Program szkolenia

 

Prawo restrukturyzacyjne. Zagadnienia ogólne.
 

    1.    Założenia i cele wprowadzenia nowych postępowań restrukturyzacyjnych.
 

    2.    Przesłanki otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego. Nowa definicja niewypłacalności.
 

    3.    Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. Różnice i podobieństwa.
 

    4.    Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.
 

    5.    Organy postepowań restrukturyzacyjnych.
 

    6.    Uczestnicy postępowań. Dłużnik i wierzyciele.
 

    7.    Nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu.
 

    8.    Rada wierzycieli. Kompetencje rady wierzycieli.
 

    9.    Spis wierzytelności: pojęcie i funkcje spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, sporządzanie spisu wierzytelności, forma spisu, dopuszczalność zaskarżania spisu wierzytelności; sprzeciw, skutki zatwierdzenia spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym, spis wierzytelności spornych, wstępny spis wierzytelności.
 

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Ogólne zagadnienia postępowania restrukturyzacyjnego.
 

    1.    Wierzytelności objęte układem i wierzytelności, których układ nie obejmuje.
 

    2.    Propozycje układowe.
 

    3.    Zgromadzenie wierzycieli.
 

    4.    Głosowanie nad układem.
 

    5.    Przyjęcie i zatwierdzenie układu.
 

    6.    Skutki układu.
 

    7.    Zmiana układu.
 

    8.    Uchylenie i wygaśnięcie układu.
 

    9.    Układ częściowy.
 

Przebieg postępowań restrukturyzacyjnych. Zakończenie i umorzenie postepowania. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości.
 

    1.    Postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu.
 

    2.    Przyspieszone postępowanie układowe.
 

    3.    Postępowanie układowe.
 

    4.    Postępowanie sanacyjne.
 

Pozycja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 

Nowe prawo upadłościowe. Skutki nowelizacji prawa upadłościowego. Omówienie najważniejszych zmian i ich wpływu na sytuację upadłego oraz wierzycieli.
 

    1.    Nowa definicja niewypłacalności.
 

    2.    Legitymacja do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Termin do złożenia przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. Skutki zaniechania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Odpowiedzialność dłużnika i osób reprezentujących dłużnika.
 

    3.    Przygotowana likwidacja.
 

    4.    Skutki ogłoszenia upadłości. Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania upadłego.
 

    5.    Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego.
 

    6.    Zgłaszanie wierzytelności i lista wierzytelności: terminy zgłaszania wierzytelności, forma i treść zgłoszenia, zaskarżanie listy wierzytelności.

 

    7.    Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo: koszty postępowania upadłościowego i zobowiązania masy upadłości, kategorie zaspokojenia – zmiany, oddzielny plan podziału.
 

Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

 

Wykładowca

Sędzia Wydziału Gospodarczego w sądzie rejonowym. W 2006 r. delegowany na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Spraw Gospodarczych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Swoją wiedzę uzyskaną w trakcie pracy zawodowej wykorzystuje w pracy dydaktycznej. Prowadzi szkolenia dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz dla radców prawnych z zakresu prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. W działalności szkoleniowej preferuje praktyczne podejście do tematu.

 

Czas trwania
Szkolenie dwudniowe
Termin / Lokalizacja
  1. 12.10.2020 / Warszawa / ONLINE (12-13.10)
  2. 07.12.2020 / Warszawa / ONLINE (07-08.12)
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Prawo restrukturyzacyjne i postępowanie upadłościowe - dochodzenie wierzytelności w świetle obowiązujących przepisów, w tym zmiany od 24 marca 2020 r.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.