menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego, którzy planują i analizują całkowite i wycinkowe koszty w poszczególnych komórkach organizacyjnych wchodzących w skład logistyki przedsiębiorstwa tj.: • działu zakupów, • działu zaopatrzenia, • zespołu magazynów, • działu transportu, • działu dystrybucji, mających za zadanie współpracę i opracowanie dokumentów finansowych z tej dziedziny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, w celu wyodrębnienia i dokonania analizy struktury kosztów oraz określenia relacji, jak również określenie stanu i dróg zmierzających do redukcji i optymalizacji kosztów logistycznych.
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis szkolenia
Szkolenie jest skierowane do osób odpowiedzialnych za logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw i obejmuje zastosowanie wybranych koncepcji i metod z zakresu rachunkowości finansowej i controllingu w zarządzaniu logistyką. Jego celem jest zapoznanie uczestników z finansowymi i pozafinansowymi metodami i narzędziami pozwalającymi określić efektywność procesów logistycznych. Akcent położono na przegląd i analizę kosztów generowanych w kluczowych procesach logistycznych (w tym szczególnie w logistycznej obsłudze klienta i w planowaniu zapasów). Uczestnicy zapoznają się z rodzajami tych kosztów i ich składowymi, poznają metody ich kalkulacji oraz analizują wpływ logistyki na kondycję finansową całego przedsiębiorstwa. Ponadto szkolenie obejmuje przegląd i zastosowanie w praktyce istotnych wskaźników pozafinansowych określających efektywność procesów logistycznych, takich jak poziom obsługi logistycznej czy stopień wykorzystania przestrzeni magazynowej. Szkolenie zwraca także uwagę uczestników na wpływ efektywności obsługi logistycznej na funkcjonowanie łańcucha dostaw przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników
•    zrozumienie roli procesów logistycznych w generowaniu kosztów i przychodów przedsiębiorstwa,
•    rozpoznanie podstawowych kategorii finansowych i wpływu logistyki na ich kształtowanie,
•    nauczenie się metod analizy kosztów przydatnych w podejmowaniu decyzji logistycznych,
•    zapoznanie się z miernikami efektywności procesów logistycznych i nauczenie się ich zastosowania w praktyce,
•    zrozumienie wpływu logistyki na efektywność łańcucha dostaw.

Metody szkolenia
•    wykłady wprowadzające z dyskusją z uczestnikami,
•    analizy studiów przypadków,
•    analizy ilościowe z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego,
•    ćwiczenia w podgrupach.Program szkolenia

1.    Istota i rola koncepcji logistyki w przedsiębiorstwie:
•    pojęcie logistyki i zarządzania logistycznego,
•    podejście systemowe i procesowe w logistyce.

2.    Rola procesów logistycznych w generowaniu kosztów przedsiębiorstwa:
•    pojęcia kosztu i przychodu oraz wydatku, nakładu i straty,
•    podstawowe klasyfikacje kosztów,
•    znaczenie procesów logistycznych dla kształtowania się kosztów przedsiębiorstwa,
•    charakterystyka kosztów logistycznych,
•    podstawowe problemy związane z kalkulacją kosztów logistycznych,
•    znaczenie analizy kosztu całkowitego w logistyce.

3.    Efektywność logistycznej obsługi klienta:
•    pojęcie logistycznej obsługi klienta,
•    znaczenie pomiaru i standaryzacji obsługi logistycznej,
•    koszty obsługi logistycznej a przychody ze sprzedaży,
•    analiza rentowności klienta z uwzględnieniem kosztów procesów logistycznych.

4.    Wpływ zapasów na koszty:
•    rodzaje kosztów zapasów i ich kalkulacja,
•    wycena zapasów,
•    analiza wskaźnikowa zapasów,
•    relacje między kosztami zapasów a pozostałymi kosztami logistycznymi,
•    optymalizacja kosztów w planowaniu zapasów.

5.    Kosztowe aspekty decyzji podejmowanych w sferze magazynowania:
•    podstawowe decyzje magazynowe,
•    wykorzystanie outsourcingu w sferze logistyki wewnętrznej,
•    wpływ wyboru formy własności magazynu na koszty logistyczne,
•    pomiar efektywności w sferze gospodarki magazynowej.

6.    Podstawowe problemy w sferze transportu a ich wpływ na koszty przedsiębiorstwa:
•    podstawowe decyzje transportowe,
•    wykorzystanie usługodawców zewnętrznych w transporcie,
•    kalkulacja kosztów różnych opcji transportowych.

7.    Kalkulacja ABC jako narzędzie szacowania i rozliczania kosztów procesów logistycznych:
•    podstawowe pojęcia w metodzie ABC,
•    wdrażanie kalkulacji ABC w przedsiębiorstwie,
•    zalety kalkulacji ABC,
•    kalkulacja ABC w praktyce.

8.    Wpływ logistyki na wyniki finansowe przedsiębiorstwa jako całości:
•    wpływ logistyki na wskaźniki ROA i ROI, rachunek zysków i strat oraz bilans,
•    wpływ koncepcji SCM na redukcję kosztów logistyki przedsiębiorstwa.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Lokalizacja
Cena
1390 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.