menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Cele szkolenia
Zapoznanie z aktualnymi i zmieniającymi się przepisami i zasadami klasyfikowania, pakowaniem, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

Korzyści dla uczestników
•    nabycie wiedzy o przepisach i zasadach postępowania, właściwych dla różnych form transportu towarów niebezpiecznych,
•    nabycie umiejętności i pewności w praktycznym stosowaniu przepisów prawa,
•    zdobycie możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób sankcji nakładanych ze strony organów kontrolnych,
•    możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami z różnych obszarów działalności,
•    zdobycie możliwości nawiązania ciekawych, profesjonalnych kontaktów.


Metody szkolenia
•    zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z towarami niebezpiecznymi w transporcie  i magazynowaniu,
•    na wstępie zajęć prowadzący zapoznaje się ze specyfiką pracy uczestników szkolenia i na podstawie tych informacji dokonuje weryfikacji prezentowanych zagadnień skupiając się na najistotniejszych dla usprawnienia procesów logistycznych na ich stanowiskach, dostosowując tępo zajęć do możliwości szkolonych,
•    szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykłady w formie prezentacji multimedialnych, indywidualne ćwiczenia praktyczne i warsztaty,
•    uczestnicy pod nadzorem prowadzącego praktycznie rozwiązują symulowane sytuacje w oparciu o autentyczne zdarzenia transportowe z Polski i wielu innych krajów,
•    prowadzący na podstawie przytaczanych przez szkolonych jak i własnych przykładów dokonuje analizy podjętych decyzji i ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wspólnie korygowane są ewentualnie popełnione błędy.


Program szkolenia

1.    Wprowadzenie :
•    przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i praktyczny zakres ich stosowania,
•    aktualne zmiany w umowie ADR 2019-21 i krajowych przepisach transportowych,
•    różnice stosowanych przepisów w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym,
•    podstawowe definicje w transporcie towarów niebezpiecznych,
•    klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
•    praktyczne zastosowanie karty charakterystyki preparatu - jakie zawiera informacje.

2.    Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- praktyka stosowania norm i przepisów:
•    pojęcia podstawowe,
•    cel i zakres regulacji prawnych,
•    zasady stosowania wyłączeń całkowitych i częściowych,
•    obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu,
•    jak przygotować materiał niebezpieczny i opakowanie do transportu i przechowywania,
•    dopuszczone sposoby przewozu towarów niebezpiecznych,
•    limity i ograniczenia przewozowe,
•    ochrona materiałów niebezpiecznych w tym materiałów dużego ryzyka,
•    najczęstsze błędy popełniane przez nadawców i przewoźników,
•    kontrola i odpowiedzialność karno - administracyjna za stwierdzone nieprawidłowości.

3.    Dokumentacja przewozowa - praktyczne zasady poprawnego przygotowania dokumentów:
•    dokument przewozowy,
•    instrukcja pisemna dla kierowcy,
•    dokumenty kierowcy,
•    dokumenty pojazdu,
•    dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym i multimedialnym.

4.    Obowiązki w zakresie stosowania opakowań i ich oznaczenia:
•    rodzaje opakowań,
•    stosowanie opakowań w tym opakowań kombinowanych i złożonych,
•    zasady pakowania i ładowania,
•    oznakowanie opakowań z materiałami niebezpiecznymi,
•    wymagane oznaczenie sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych,
•    kalkulacja ilości przewożonego towaru,
•    zakazy ładowania razem,
•    przewóz towarów niebezpiecznych wraz żywnością lub karmą dla zwierząt.
•    przygotowanie multimedialnej jednostki ładunkowej,
•    przepisy VGM w przewozach kontenerowych.

5.    Szkolenie osób zaangażowanych w obrót materiałami niebezpiecznymi:
•    kto, kiedy i jakiemu szkoleniu podlega,
•    rodzaje szkoleń,
•    odpowiedzialność za nieprzeszkolenie personelu.

6.    Informacje z zakresu bezpieczeństwa w transporcie i magazynie:
•    stosowane procedury ratownicze,
•    postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
•    powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych.

7.    Magazynowanie materiałów niebezpiecznych:
•    pomieszczenia magazynowe - podstawowe wymogi,
•    zasady składowania materiałów niebezpiecznych,
•    organizowanie prac magazynowych,
•    praktyczne stosowanie przepisów szczególnych w pracach magazynowych,
•    postępowanie z próżnymi nieoczyszczonymi opakowaniami po materiałach niebezpiecznych,
•    sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym magazynowaniem i manipulowaniem materiałami niebezpiecznymi na terenie magazynu,
•    zapewnienie prawidłowego oznakowania w magazynie,
•    BHP w magazynie z materiałami niebezpiecznymi.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 20.11.2020 / Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
Cena
790 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.