menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


CŁO - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2022 R.

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Szkolenie trwa w godzinach: 9:00-14:00 Pytania, dyskusja: 14:00-15:00 Potrzebny sprzęt: Komputer, mikrofon, głośniki lub słuchawki z mikrofonem. Przeglądarka Chrome lub Mozilla Wszystko otwiera się w przeglądarce internetowej, Nic nie trzeba instalować, itd. Kamera nie jest wymagana.
Program

 

Nowości:

- Nowa Wspólna Taryfa Celna na rok 2022 – ważny element kalkulacji !!!

- RPS – Rozliczanie Procedur Specjalnych  i INF !!!

- NOWA USŁUGA e-płatności ( PayByNet ) – warunki stosowania !!!

- BREXIT – zmiany w w obsłudze celnej dostaw do UK !!!

Jak będzie wyglądał wolny handel i przepływ towarów od 01.01.2022r.

- utrudnienia w handlu dla przewoźników i spedytorów - przewoźnicy nie będą odpowiadać za cło w UK !!!

- etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym – zmiany !!!

- zgłoszenie celne, stawki należności celnych, zakazy i ograniczenia, pozwolenia, certyfikacje, deklaracje zgodności

-  handel z Wielką Brytanią ,zniesienie ceł, stosowanie preferencji, dokumentacja pochodzenia

- czynności importera z UK

- czynności eksportera do UK

- zabezpieczenie należności  celnych do procedur specjalnych

- nowy system rozliczania procedur specjalnych ( PUESC)

- obowiązek elektronicznego wystawiania dokumentu INF do procedur specjalnych

- AIS/e – COMMERCE !!!

- zmiany w ustawie Prawo Celne !!!

- art. 33a ustawy VAT : jednolity wzór oświadczenia ;

- odprawa scentralizowana między różnymi państwami UE

- zasady działania CUDO (centrum urzędowego dokonywania odpraw) oraz miejsc przedstawienia towarów (tzw. oddziałów satelickich)

- status AEO – korzyści

 

·       Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi

®   struktura i hierarchia przepisów celnych

o   przepisy międzynarodowe

o   przepisy unijne

o   przepisy krajowe

®   unia celna

®   struktura administracji skarbowej, w szczególności :

o   urząd celno-skarbowy

o   delegatura

o   oddział celny       

 

·       Zmiany w przepisach celnych

®   Unijny Kodeks Celny

®   ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

 

·       Procedury celne

·       procedura dopuszczenia do obrotu

o   dług celny – terminy płatności

o   dług celny – odroczenie płatności

·       procedury specjalne

o   uszlachetnianie czynne

o   uszlachetnianie bierne

o   odprawa czasowa

o   końcowe przeznaczenie

o   składowanie

·       wywóz / powrotny wywóz

o   procedura awaryjna

o   potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE

§  systemowe

§  z urzędu – dowody alternatywne

·       tranzyt

o   upoważniony nadawca

o   upoważniony odbiorca

 

·       zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego i innych należności

 

·       Obejmowanie towaru procedurą celną        

®   instytucja zgłoszenia celnego oraz jego formy

®   elektroniczne zgłoszenia celne

®   systemy celne

®   omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody stosowane w zgłoszeniu

®   załączniki zgłoszenia celnego ; zasady ich przedstawiania w urzędzie celnym

®   dokumenty obowiązkowe i dodatkowe

®   przechowywania komunikatów i załączników

®   weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru

®   kontrola zgłoszenia po zwolnieniu towaru :

o   z urzędu

o   na wniosek

®   terminy „ściągalności” należności celnych i należności podatkowych i odpowiedzialność solidarna dłużników

®   korekta zgłoszeń celnych , składanie wniosków, system i terminy wydawania decyzji i odwołań

 

·       Systemy SISC do obsługi zgłoszeń celnych – AES ; AIS; NCTS 2; ZEFIR 2; OSOZ 2

 

·       Procedura uproszczona – wytyczne i instrukcje

 

®   rodzaje uproszczeń

®   warunki uzyskania pozwolenia

®   zasady działania uproszczeń

®   miejsce uznane stałe i jednorazowe miejsce uznane

 

·       Przedstawicielstwo w sprawach celnych

·       przedstawicielstwo bezpośrednie

·       przedstawicielstwo pośrednie

o   zasady obowiązywania w poszczególnych procedurach

·       rola agencji celnej

o   przedstawiciel podatkowy

·       deregulacja zawodu agenta celnego

 

 

·       Elementy kalkulacyjne – podstawowe wiadomości

®   wartość celna

o   koszty dodawane

o   koszty odejmowane

o   rabaty, nadwyżki, niedobory towarów, towary „wadliwe”

®   klasyfikacja taryfowa

o   korzystanie z taryfy celnej

®   pochodzenie towaru

o   pochodzenie niepreferencyjne i pochodzenie preferencyjne

o   dokumentowanie pochodzenia

o   status celny towaru

 

·       Nowości i ułatwienia dla podmiotów

 

®    Unijny Kodeks Celny – nowe ułatwienia

®   procedura uproszczona

Ø  jedno pozwolenie na terenie całego kraju

®   AEO

Ø  nowe korzyści tylko posiadaczy statusu AEO

Ø  ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT

®   odprawa scentralizowana wewnątrz kraju

®   odprawa scentralizowana na terenie UE

®   platforma PUESC (usługa e-Klient, usługa e-Wnioski)

®   centralizacja rozliczeń

®   Wiążąca Informacja Taryfowa - WIT

®   eksport pośredni

®   zmiana w definicji eksportu; eksport w innym kraju członkowskim

®   jednolity standard wpłat na rachunek urzędu

®   deregulacja zawodu agenta celnego – nowe zasady wpisu na listę agentów !!!

®   zwolnienie z podatku VAT importu towarów w celu przemieszczenia w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy - procedura 42

®   art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT od towarów importowanych poprzez jego rozliczenie w deklaracji podatkowej

®   wprowadzenie oświadczeń w miejsce zaświadczeń

®   CUDO – Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw

®   odprawa przed przybyciem

®   ułatwienia w doładunkach i przeładunkach

®   scentralizowana informacja celno-skarbowa

Prowadzący
Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce. Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu Zagranicznego. Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny. Od 10 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej. Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta przed administracją celno-skarbową. Od 6 lat trener szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów.
Forma
ON-LINE
Czas trwania
09.00-15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 20.07.2022 / ON-LINE
  2. 22.09.2022 / ON-LINE
Cena
859,77 zł brutto (699 zł netto plus 23% VAT)
Zgłoszenie
CŁO - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2022 R.
W cenę wliczono
Udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe zaświadczenie o uczestnictwie.
Certyfikaty
TAK
Organizator
Ekspert Handlowy Plus S. C. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.