menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2020 roku

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane do: kadry kierowniczej, pracowników działów eksportu i importu, zaopatrzenia oraz księgowości.
Program

 

NOWOŚĆ: Szkolenie ON-LINE!


INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY W  2020r.

 

 

Progi statystyczne w 2020 r.

 

Nowa Instrukcja wepełniania i przesyłania zgłoszeń Intrastat v. 1.12

 


Wszelkie Zmiany Dotyczące Przepisów Celnych w 2020 r. Ogłoszone Przed Szkoleniem będą omówione w dniu danego szkolenia!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 

● Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji

   INTRASTAT.

● Uzyskanie przez uczestników szkolenia pewności siebie w zakresie

    przygotowania,  wypełniania i wysyłania deklaracji;

● Jak dokonać ewentualnej korekty zgłoszenia; jak udokumentować i

    wyjaśnić  ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM -                          ( pole nr 6 ) w    

    trakcie kontroli celno – skarbowej;

● Jak najlepiej przygotować się do wypełniania deklaracji; jak przygotować

   własny  warsztat pracy, aby prawidłowo dokonać zgłoszenia INTRASTAT.

● Nabycie pewności, że deklaracje INTRASTAT są wypełnione prawidłowo;

   przedstawienie praktycznych wskazówek i przykładów wypełniania

   poszczególnych pól w deklaracji Intrastat;

 

Zmiany w systemie INTRASTAT :

● Zmiana taryfy celnej -  usunięte i nowe  kody towarów w 2020r.

● „INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ

    INTRASTAT”

 

 

 ZASADY  KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - "e-Klient Służby Celnej " :

„Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi  z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej.”                    

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA – INTRASTAT

SYSTEMY  STATYSTYCZNE W UNII EUROPEJSKIEJ

1. INTRASTAT - wspólny system statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami

     członkowskimi Unii Europejskiej

2. Dwa systemy statystyki : INTRASTAT i EKSTRASTAT

3. PODSTAWOWE  ZASADY  PRZY  SPORZĄDZANIU  DEKLARACJI     

    INTRASTAT

 I. CHARAKTERYSTYKA  SYSTEMU  INTRASTAT

II. PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU INTRASTAT

1. Przepisy wspólnotowe i unijne:

- najważniejsze akty prawne regulujące sporządzanie deklaracji INTRASTAT

- adresy stron internetowych dotyczących systemu INTRASTAT w krajach    

  członkowskich  UE

2. Zmiany w przepisach unijnych i krajowych do 2020 r.:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)             nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny   -  Unijny Kodeks Celny – obowiązuje od 01 maja 2016 r.

3. Przepisy krajowe regulujące system INTRASTAT  ze szczególnym    

    uwzględnieniem :

-  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15  listopada 2016 r. w sprawie     

    zgłoszeń INTRASTAT

-  Ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r.(Dz.U. 1995 nr 88 poz.   439,     

   z późn.  zmianami)

Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne   (Dz.U 2013, poz.727

   – zmiana  22.06.2016) 

III. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT

       PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE W  SYSTEMIE   INTRASTAT

1. Czy każdy przedsiębiorca musi składać deklarację INTRASTAT?

2. Osoba zobowiązana lub pełnomocnik – uregulowania w nowym UKC.  

     - kto może złożyć deklarację INTRASTAT w imieniu firmy/osoby?

3. Progi statystyczne  i obowiązki z nich  wynikające

    Progi statystyczne  w  2020 roku – metody obliczania progów.

4. Moment powstania obowiązku sprawozdawczego

5. Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego

6. Obowiązki osób zobowiązanych i konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku  sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe – Ustawa o statystyce publicznej, Prawo celne)

 

IV. ZAKRES INFORMACJI OBJĘTYCH DEKLARACJĄ INTRASTAT

   - Źródła gromadzenie danych

  -  Współpraca z magazynem

1. Rodzaje formularzy INTRASTAT.

2. Dane identyfikacyjne.

3. Dane merytoryczne

4. Obowiązek agregacji danych.

5. Dane wypełniane powyżej progu podstawowego.

6. Dane wypełniane powyżej progu szczegółowego.

7. Szczególne przypadki wypełniania deklaracji INTRASTAT

UPROSZCZENIA PRZY SPORZĄDZANIU DEKLARACJI INTRASTAT

 

V.   OBRÓT TOWAROWY W UNII EUROPEJSKIEJ PODLEGAJĄCY      

       ZGŁOSZENIU DO SYSTEMU INTRASTAT

1.Wewnątrzunijne nabycie i wewnątrzunijna dostawa towaru

2. Status celny towarów, które towary zgłaszamy do INTRASTAT

3. Warunki jakie muszą spełniać towary aby były zgłoszone do systemu INTRASTAT

4. Towary wyłączone ze statystyki INTRASTAT – zwolnienia ze  sprawozdawczości

 

VI. ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT:

     Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016 r.     

      w sprawie zgłoszeń  INTRASTAT

  

   „Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń  INTRASTAT” v. 1. 12

   ● Zmiana taryfy celnej -  usunięte i nowe  kody towarów w 2020 r.

 Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT                                  

 – sposób wypełniania pół  od 1 do 22

● organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania i wypełniania deklaracji –  praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT.

Jak udokumentować ewentualne różnice pomiędzy VAT a INTRASTATEM  - pole nr 6  i wyjaśnić w trakcie kontroli celno – skarbowej

● fakturowana wartość usług a INTRASTAT

● reklamacje - zwroty towaru – przykłady postępowania

● bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania – kod rodzaju transakcji

● dostawa towaru w celu uszlachetniania i po uszlachetnianiu (przywóz – wywóz) i   

    sposób ustalania  wartości fakturowej – kody rodzaju transakcji

● wymiana barterowa towaru

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI UŁATWIAJĄCE WYPEŁNIANIE

POSZCZEGÓLNYCH PÓL DEKLARACJI INTRASTAT

VII.  KOREKTY DEKLARACJI INTRASTAT

● sposoby i przypadki korygowania deklaracji

● korekta pól finansowych i pozostałych

● korekta bieżąca – nota korygująca

● nota korygująca za kilka okresów sprawozdawczych

 

● termin na dokonanie korekty - kiedy nie należy dokonywać korekty zgłoszenia

 

VIII. GENERALNE ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI  INTRASTAT

 

IX. TERMIN, FORMY I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT

       ORAZ SPOSOBY ICH PRZEKAZYWANIA.

1. Okres sprawozdawczy

2. Zgłoszenia częściowe

3. Zgłoszenia „zerowe”

4. Zgłoszenie elektroniczne – program ist@t – formularz na stronie PUESC

 Zasady uzyskiwania login-u i hasła

- jak założyć konto na PUESC ?

- podpis elektroniczny – generowanie certyfikatu niekwalifikowanego

- podpisanie i wysyłka deklaracji

- komunikaty zwrotne

 

 

X. ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU DEKLARACJI INTRASTAT

 

● konkretne przykłady wypełniania pól finansowych : 19 - 6, 20 -7

● organizacja własnego warsztatu pracy dla sprawnego przygotowania                     i wypełniania deklaracji – praktyczne wskazówki ułatwiające sporządzanie deklaracji INTRASTAT

 

XI. DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SYSTEMU INTRASTAT

 

●  Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej, dot. INTRASTAT

● Newsletter - elektroniczna forma biuletynu

● Polskie strony internetowe.

XII. Planowane zmiany systemu INTRASTAT:  SIMSTAT -   REDESING

 

DYSKUSJA –  odpowiedzi na pytania - rozwiązujemy problemy.

 

Prowadzący
Ekspert, był 20 lat biegłym sądowym z zakresu spraw celnych, specjalista ds. spedycyjno-celnych. Specjalista w zakresie systemu Intrastat i terminów handlowych Incoterms 2010. Jest akredytowanym trenerem przez PARP. Prowadzi kursy i szkolenia, posiada doświadczenie w doradztwie związanym z importem i eksportem towarów i usług, analizą finansowo-ekonomiczną kontraktów międzynarodowych. Praktyk, osobiście dokonywał odpraw celnych, aktywnie uczestniczy w procedurach celnych. Przeszkolił ok. 1000 firm. Uczestnikami szkoleń są między innymi; KGHM Polska Miedź S.A, Coca-Cola HBS Polska, Alima–Gerber SA, Electrolux Poland Sp. z o.o., HSH Chemie, Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”, FAGUM Stomil S.A, MG2 S.A., Farmacol S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, Uniwersytet Jagielloński i wiele innych.
Czas trwania
10.00-15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 08.09.2020 / ON-LINE
  2. 24.09.2020 / ON-LINE
  3. 29.09.2020 / ON-LINE
Cena
738 zł brutto (600 zł netto plus 23% VAT)
Zgłoszenie
INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2020 roku
W cenę wliczono
Udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe zaświadczenie o uczestnictwie.
Organizator
Ekspert Handlowy Plus S. C. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.