menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2021 r.

Kategoria
PRAWO CELNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane do: kadry kierowniczej, pracowników działów eksportu i importu, zaopatrzenia oraz księgowości.
Wymagania wstępne
Szkolenie trwa w godzinach: 9:00-14:00 Pytania, dyskusja: 14:00-15:00 Potrzebny sprzęt: Komputer, mikrofon, głośniki lub słuchawki z mikrofonem. Przeglądarka Chrome lub Mozilla Wszystko otwiera się w przeglądarce internetowej, Nic nie trzeba instalować, itd. Kamera nie jest wymagana.
Program

 

NOWOŚĆ: Szkolenie ON-LINE!

 

INTRASTAT W PRAKTYCE AKTUALNOŚCI I ZMIANY NA  2021 r.

PUESC 2Cała wiedza o deklaracji INTRASTAT

POZNAJ I ZGŁASZAJ SAM !!!

 

Wszelkie Zmiany Dotyczące Przepisów Celnych w 2021 r. Ogłoszone Przed Szkoleniem będą omówione w dniu danego szkolenia!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 CELE i KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 

● Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji

INTRASTAT;

● Uzyskanie przez uczestników szkolenia pewności siebie w zakresie

przygotowania,  wypełniania i wysyłania deklaracji;

● Poznanie sposobu uzyskania dostępu i korzystania z portalu  celno-skarbowego

PUESC;

● Poznanie adresów stron internetowych, na których publikowane są przepisy i

materiały szkoleniowe z zakresu Intrastat;

● Nabycie pewności, że deklaracje INTRASTAT są wypełnione prawidłowo poprzez

przedstawienie praktycznych wskazówek i przykładów wypełniania

poszczególnych pól w deklaracji Intrastat;

● Praca i sporządzanie deklaracji Intrastat poprzez ćwiczenia na

konkretnych przykładach obrotu towarowego.

 

 

Aktualności : 1.     Wdrożenie nowej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo –           Celnych PUESC  2 ;

 

 

2.  Komunikat Departamentu Ceł MF ogłoszony w Newsletterze Intrastat

      11/2021 z 01.06.2021 o czasowej zmianie terminu składana deklaracji ;

 

 

Planowane zmiany w systemie  INTRASTAT :

  1. Komunikat Departamentu Ceł MF o obowiązku podawania w deklaracjach wywóz kraju pochodzenia :

- Fakultatywnie od 01.07.2021r.

- Obowiązkowo od 01.01.2022 r.

   2. Dostosowanie do regulacji art. 10 Ustawy Prawo celne , który

      określa sposób wymiany informacji drogą elektroniczną;

 

  1. Prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie zgłoszeń Intrastat :

 

- zmiana brzmienia przepisów w sposób , który ma zniwelować lliczbę błędów popełnianych przy składaniu zgłoszeń w przypadku tych  dotyczących towarów stanowiących części składowe zakładów przemysłowych oraz wykazywania numeru identyfikacyjnego VAT kontrahenta w sytuacji , gdy w jednej pozycji zgłoszenia występuje wielu odbiorców towaru;

 

Program szkolenia:

 

 

 I.  SYSTEMY  zbierania danych statystycznych dotyczących obrotu towarowego  stosowane w  Unii Europejskiej :

 

EKSTRASTATrejestracja obrotu towarowego pomiędzy krajami  UE,  a krajami trzecimi w oparciu o dane ze zgłoszeń celnych import , eksport na dokumencie  SAD;

 

INTRASTATrejestracja obrotu towarowego pomiędzy krajami członkami UE – Deklaracje Intrastat przywóz i Intrastat wywóz.

 

 

II. CHARAKTERYSTYKA  SYSTEMU  INTRASTAT

 

1.     PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU INTRASTAT

 

1.1  Przepisy wspólnotowe -  najważniejsze akty prawne regulujące

        zasady dokonywania zgłoszeń  INTRASTAT;

1.2  Przepisy krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;

 

2.        OBRÓT HANDLOWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

 

2.1  Przepływy towarowe : towary, specyficzne towary i przepływy, towary unijne,

        towary w zwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi, towary poddane   

        uszlachetnieniu;

2.2   Wewnątrzunijne nabycie i wewnątrzunijna dostawa towaru;

2.3  Dokumentacja towarzysząca przepływom towarowym i określanie wartości towarów;

 

3.   PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT

       

3.1  Osoba zobowiązana;

3.2  Przedstawiciel osoby zobowiązanej;

3.3  Przedstawiciel podatkowy;

 

4.  PROGI STATYSTYCZNE W  2021 roku – METODY ICH USTALANIA

 

4.1         Moment powstania obowiązku sprawozdawczego;

4.2  Obowiązki podmiotu zobowiązanego wynikające z przekroczenia  progu podstawowego;

4.3  Obowiązki podmiotu zobowiązanego wynikające z przekroczenia  z progu szczegółowego;

  4.4   Zawieszenia składania deklaracji – w jakich sytuacjach;

  4.5   Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego;

 

 

5.     WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZEGO

 

5.1   Wyłączenia przedmiotowe- załącznik nr. 1 do Instrukcji Wypełniania i Przesyłania Zgłoszeń     Intrastat;

5.2  Wyłączenia podmiotowe;

5.3  Uproszczenia w Intrastat  oraz specyficzny obrót towarowy – przykłady ;

6.    TERMINY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT

 

6.1  Okres sprawozdawczy i konsekwencje niewywiązania się z obowiązku sprawozdawczego  

        (wezwania, upomnienia, kary finansowe) ;

6.2  Organy administracji państwowej wyznaczone do zbierania informacji statystycznych;

 

III.  ZGŁOSZENIA  INTRASTAT

 

1.     Postać zgłoszenia;

2.     Rodzaje formularzy INTRASTAT;

3.     Zakres informacyjny zgłoszenia  :  dane identyfikacyjne,  dane merytoryczne;

4.    Dane wypełniane po przekroczeniu  progu podstawowego;

5.    Dane wypełniane po przekroczeniu  progu szczegółowego;

 

6SZCZEGÓLNE PRZYPADKI POSTĘPOWANIA I ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNICH KODÓW  

     TRANSAKCJI

6.1   Obowiązek agregacji danych;

6.2   Sposób wypełniania pół wartościowych przy obrocie uszlachetniającym;

6.3   Leasing finansowy ;

6.4   Użytkowanie czasowe towarów;

6.5   Oprogramowanie i licencje ;

6.6   Zniszczenie towaru;

6.7   Reklamacje - zwroty towaru – przykłady postępowania;

6.8  Bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania;

6.9  Obrót towarami do i po uszlachetnieniu;

 

7.    ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT:

 

 7.1   Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 15 listopada 2016 r.     

         w sprawie zgłoszeń  INTRASTAT;

  7.2  Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń  INTRASTAT v. 1. 12;

     

        - Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT;                                  

        – sposób wypełniania pół  od 1 do 22 ze szczególnym uwzględnieniem pól dotyczących  

           wartości fakturowej  i wartości statystycznej;

 

8.     ZASADY DOKONYWANIA KOREKT ZGŁOSZEŃ  INTRASTAT:

 

 8.1   Dane podlegające korekcie;

 8.2   Noty krygujące jako podstawa dokonania korekty zgłoszenia;

 8.3   Wyłączenia z obowiązku dokonania korekty;

 8.4   Rodzaje korekt;

 8.5  Terminy i tryb składania deklaracji korygujących.

 

 

9.       RÓŻNICE WARTOŚCI WYKAZYWANYCH OBROTÓW POMIĘDZY DEKLARACJĄ VAT,     

          A DEKLARACJĄ INTRASTAT:

 

IV.      DOKONANIE ZGŁOSZENIA INTRASTAT

 

1.      Rejestracja lub aktualizacja danych w SISC;

        - danych osoby zobowiązanej do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;

        - danych osoby upoważnionej;

        - zakresu uprawnień do działania w imieniu osoby zobowiązanej;

2.     Uwierzytelnianie komunikatów – podpis elektroniczny;

 

3.     Sposoby przesyłania  zgłoszenia elektronicznego;

 

4.     Komunikaty zwrotne generowane przez system.   

 

V . DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SYSTEMU INTRASTAT

 

1.  Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej PUESC ;

2.   Help Desk – pomoc techniczna i merytoryczna dla podmiotów dokonujących zgłoszeń

      INTRASTAT;

3.  Newsletter - elektroniczna forma biuletynu;

4.   Kontakt z Wydziałem INTRASTAT .

 

VI.    ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU DEKLARACJI INTRASTAT

 

1.  Przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczego w ramach systemu INTRASTAT w praktyce;

2.  DYSKUSJA –  odpowiedzi na pytania – rozwiązywanie  problemów.

 

 

 

 

Prowadzący
Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce. Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu Zagranicznego. Licencjonowany czynny agent celny od 1994r. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny. Od 10 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej. Specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta przed administracją celno-skarbową. Od 6 lat trener szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów.
Forma
ON-LINE
Czas trwania
09.00-15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 28.09.2021 / ON-LINE
  2. 13.10.2021 / ON-LINE
Cena
859,77 zł brutto (699 zł netto plus 23% VAT)
Zgłoszenie
INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2021 r.
W cenę wliczono
Udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe zaświadczenie o uczestnictwie.
Certyfikaty
TAK
Organizator
Ekspert Handlowy Plus S. C. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.