menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Auditor; Auditor wewnętrzny ISO 9001 - 2009

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem UPRAWNIEŃ Auditora Wewnętrznego. Obejmuje wykłady teoretyczne (w tym przegląd normy ISO 9001:2008) oraz warsztaty w zakresie planowania, realizowania oraz raportowania auditów wewnętrznych. Szkolenie obejmuje: zapoznanie z dokumentacją SZJ, podstawowymi zagadnieniami oraz pojęciami związanymi z auditowaniem SZJ. Celem szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzania w praktyce auditów wewnętrznych.
Program
 

Program 13 godzin


 1. Szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego. Szkolenie kończy się uzyskaniem UPRAWNIEŃ Auditora Wewnętrznego. Planowane szkolenie umożliwi Państwu zapoznanie się z podstawowymi zasadami wdrażania i budowania systemu zarządzania jakością wg nowej normy ISO 9001:2009, a także poznanie w praktyce kluczowych zmian, jakie nastąpiły w porównaniu z poprzednią edycją normy.

   

  Obejmuje wykłady teoretyczne  oraz warsztaty w zakresie planowania, realizowania oraz raportowania auditów wewnętrznych. Szkolenie obejmuje: zapoznanie z dokumentacją SZJ, podstawowymi zagadnieniami oraz pojęciami związanymi z auditowaniem SZJ. Celem szkolenia jest przygotowanie do przeprowadzania w praktyce auditów wewnętrznych.

   

   

  Kompendium wiedzy o audytach i audytorach (1 h)

  − istota i definicja audytu,

  − rodzaje audytów i ich specyfika,

  − audytorzy i ich kompetencje,

  − wymagania formalne i zakres obowiązków audytorów wewnętrznych,

  − powoływanie audytorów wewnętrznych.

  − uzasadnienie celowości przeprowadzania audytów wewnętrznych,

  − częstotliwość audytów, podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu audytu wewnętrznego.

  Omówienie tworzenia mapy procesów i tworzenia kart procesów (4 h) (Warsztaty) 

  - rodzaje procesów w strukturach organizacyjnych 

  - opis procesu jego powiązania

  - rodzaje zagrożeń w procesach i ich wpływa na proces

  - mierniki procesów ( umiejętne dobieranie wskaźników opisujących proces)

  - budowanie mapy powiązań miedzy procesami 

  - omówienie głównych zagrożeń na procesy

  - opracowanie kart procesów

   

  Planowanie audytów wewnętrznych: (1h) (Wykład)

  − planowanie i przygotowanie audytów,

  − opracowywanie dokumentacji związanej z audytami,

  − powiadamianie uczestników postępowania audytowego o zaplanowanym audycie,

  − działania przygotowawcze audytorów i pozostałych uczestników audytu,

  − ramowy scenariusz audytu wewnętrznego,

  − przebieg badania audytowego,

  − zasady obowiązujące audytorów i osoby audytowane w postępowaniu audytowym.

   

  Dokumentowanie audytów: (1h) (Wykład)

  − zapisy tworzone w trakcie audytów,

  − dokumentacja z przebiegu audytów,

  − postępowanie z dokumentacją sporządzaną przez audytorów,

  − raport zbiorczy z audytów wewnętrznych.

   

  Niezgodności i ich dokumentowanie: (0,5h) (Wykład)

  − rodzaje niezgodności i konsekwencje ich występowania,

  − identyfikowanie niezgodności w trakcie audytu,

  − dokumentowanie niezgodności.

   

  Działania poaudytowe: (0,5h) (Wykład)

  − działania korygujące,

  − działania zapobiegawcze.

  Audytowanie (3h) (Warsztaty)

  − opracowanie przez uczestników pytań audytowych

  − przeprowadzenie audytu

  − omówienie błędów, które miały miejsce podczas audytowania

  − sporządzenie dokumentacji audytowej i po audytowej

   

  Test zaliczeniowy ( 0,5h – 1h) 

Forma
Warsztaty. Terminy rozpoczęcia szkolenia sa uzależnione od zebrania się grupy.
Czas trwania
14h
Lokalizacja
Cena
350 + VAT
W cenę wliczono
Materiały, catering
Certyfikaty
Certyfikat: Nasza firma jest Instytucją Szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00038/2005 po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia na podstawie § 6 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
Organizator
Polkadr - Grupa Consultingowa Anita Durlak - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.