menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


JAK BUDOWAĆ DROGI w 2021 r. - problemy stosowania specustawy drogowej i ich rozwiązywania na podstawie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, samorządy terytorialne, zarządcy dróg, projektanci dróg i wykonawcy robót drogowych
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w szkoleniu Przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl oraz dokonanie przedpłaty lub zadeklarowanie zapłaty w terminie 7 od dnia otrzymania faktury
Program

 

1.     Czy na podstawie specustawy drogowej można uzyskać ZRID wyłącznie na budowę drogi czy też na inne roboty budowlane (remont, przebudowa, rozbiórka)?

2.     Czy starosta wydając decyzje ZRID może wyrazić zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej lub krajowej? Jaki jest dopuszczalny zakres takiej zgody?

3.     Co oznacza stwierdzenie, że wniosek o wydanie decyzji ZRID ma charakter związany?

4.     Jaka jest data wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID i jakie obowiązują zasady przy wyliczaniu kar za przekroczenie 90 dniowego terminu na jej wydanie?

5.     Zasady określania stron postępowania i zawiadamiania stron o jego wszczęciu i wydawaniu decyzji ZRID?

6.     Czy wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia o których jest mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8?

7.     Zasady obliczania terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZRID.

8.     Zasady modyfikowania wniosku po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID.

9.     Czy decyzja ZRID może zezwolić aby w projektowanych pasach drogowych umieszczać urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (wodociągi, sieci cieplne, sieci kanalizacyjne, gazociągi)?

10. Rodzaje i zakresy tytułów jakie, na podstawie decyzji ZRID, uzyskuje inwestor zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

11. Czy decyzja ZRID może udzielić zgody na budowę objazdów tymczasowych lub zgody na rozbiórkę obiektów znajdujących się poza projektowanym pasem drogowym?

12. Czy można wydać decyzję ZRID w oparciu o nieostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli posiadają one rygor natychmiastowej wykonalności?

13. Jakie są zakresy stosowania innych ustaw przy wydawaniu decyzji ZRID.

14. Czy drogi gruntowe są obiektami budowlanymi?

15. Podstawowe przesłanki do nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności.

16. Jaki jest dopuszczalny zakres zmian ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 155 KPA albo art. 36a Prawa budowlanego?

17. W jakim zakresie można wygasić decyzję ZRID na podstawie art. 162 KPA?

18. Czy nieruchomości wywłaszczone decyzją ZRID podlegają zwrotowi jeżeli staną się zbędne na cel określony w tej decyzji

19. Czy decyzja ZRID jest bezterminowa?

20. Jaki jest dopuszczalny i nie wymagający zmiany decyzji ZRID,  zakres odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, wobec brzmienia art. 32a specustawy drogowej.

21. Jaki jest faktyczny zakres trwałości ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 31 specustawy drogowej.

 

Prowadzący
Krzysztof Antczak - specjalista z zakresu spec ustawy drogowej i przepisów budowlanych prawnik, wieloletni pracownik organów administracji państwowej. Autor publikacji z zakresu prawa budowlanego. Nadzorowała realizacje inwestycji drogowych w samorządzie lokalnym. Ekspert Fundacji Wszechnicy Budowlanej.
Forma
Webinarium - rozwiązywanie problemów indywidualnych, przykłady problemowe i ich rozwiązywanie, bogate orzecznictwo sądów administracyjnych
Czas trwania
6 godzin wykładowych 09.00 - 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 24.02.2021 / Warszawa
  2. 21.04.2021 / Warszawa
  3. 16.06.2021 / Warszawa
Cena
450 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
JAK BUDOWAĆ DROGI w 2021 r. - problemy stosowania specustawy drogowej i ich rozwiązywania na podstawie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicony tekst obowiązującego spec ustawy drogowej oraz wybranych rozporządzeń wykonawczych
Zdobyta wiedza
Praktyczna umiejętność stosowanie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego i spec ustawy drogowej w inwestycjach drogowych
Certyfikaty
Certyfikat z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.