menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
- osoby zajmujące się problemami zapewnienia jakości, - pracownicy działów jakości, inżynierowie jakości, technolodzy, kierownicy, mistrzowie, - osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, - liderzy i członkowie zespołów doskonalących.
Wymagania wstępne
brak
Program

 

 CELE SZKOLENIA

• Przedstawienie oczekiwań odnośnie wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem SPC w kontekście współczesnych wymagań jakościowych w branży motoryzacyjnej - ISO 9001:2015+IATF 16949:2016, VDA, QS-9000 (AIAG), ANFIA, wymagania producentów (VW, BMW, Fiat, Ford …).
• Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) właściwych do standardów obowiązujących w motoryzacji. Zakres tematyczny obejmuje metody SPC zarówno 
w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
• Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC, doboru narzędzi SPC, a także  przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC zgodnie z oczekiwaniami branży motoryzacyjnej.

 

PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Wprowadzenie.

 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC we współczesnych systemach zarządzania jakością obowiązujących w branży motoryzacyjnej (ISO 9001:2015, ISO/TS 16949:2009 – ważne do 14.09.2018; IATF 16949:2016, itp.).
 • Charakterystyka podstawowych dokumentów nt. SPC w motoryzacji: Podręcznik Referencyjny SPC wg QS-9000 (wyd.2,2005), VDA.

2. Zmienność, Podstawowa statystyczna analiza danych.

 • Przyczyny przypadkowe i szczególne zmienności, pojęcie procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą).
 • Reakcja na zmienność: lokalne i globalne działania na procesie (AIAG).
 • Modele zachowania się procesów w czasie – ISO 21747:2006 (wcześniej DIN 55319), ISO 22514-2:2017.
 • Statystyczny opis zmienności - wyznaczanie i interpretacja parametrów opisowych (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza itd.), konstrukcja histogramu (dobór liczby przedziałów), rozkład empiryczny a rozkład teoretyczny, rozkład normalny (obliczanie frakcji realizacji poza granicami, graficzny test normalności, test Andersona-Darlinga). 
 • Przykłady, ćwiczenia.

2. Zdolność procesu/maszyny.

 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii AIAG (SPC Reference Manual, wyd. II (2005)) oraz ISO/TR 22514-4:2016: Cp, Cpk (zdolność krótkoterminowa, short-term capability, capability indices), Pp, Ppk (zdolność długoterminowa, long-term capability, performance indices).
 • Strategia oceny zdolności procesu wg VDA: preliminary process capability (wstępna zdolność procesu): Pp, Ppk, on-going process capability (zdolność procesu trwającego): Pp/Cp proces niestabilny/stabilny), Ppk/Cpk (proces niestabilny/stabilny), dawnej, dodatkowo: unstable process capability (zdolność procesu niestabilnego) - Tp, Tpk.
 • Strategie i oznaczenia współczynników zdolności wg różnych producentów i dostawców – Delphi, Fiat, Faurecia, VW, BMW, Daimler itd.
 • Ocena zdolności procesu wg ISO 21747:2006 (wcześniej DIN 55319), ISO 22514-2:2017.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności maszyny Cm, Cmk (charakterystyka Raportu ISO/TR 22514-3:2008, Bosch, Fiat, Faurecia itd.)
 • Ocena zdolności procesu/maszyny w przypadku rozkładów innych od rozkładu normalnego – transformacja danych do rozkładu normalnego (transformacja Boxa-Coxa, transformacja Johnsona), metoda percentylowa (dobór najlepszego rozkładu, metoda Clementa).
 • Dokładność oceny współczynników zdolności procesu/maszyny (VDA, VW).
 • Zdolność a frakcja realizacji poza granicami specyfikacji.
 • Funkcja straty Taguchiego. 
 • Przykłady, ćwiczenia.

3. Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania i doskonalenia procesu.  

 • Ogólne zasady funkcjonowania (trzysigmowość karty, metody konstrukcji karty, błędy wnioskowania, dostosowanie karty do procesu).
 • Konstrukcja kart kontrolnych Shewarta dla cech mierzalnych (metoda stabilizacyjna tj. na podstawie wstępnych danych z procesu (AIAG,VDA), metoda projektowa (VDA) - karta wartości średniej i rozstępu, karta wartości średniej i odchylenia standardowego, karta mediany i rozstępu, karta pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu).
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Przeliczanie kart dla cech mierzalnych przy zmianie liczności próbki.
 • Czułość kart kontrolnych. 
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) - sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, ISO 7870, AIAG, VDA itd.).
 • Inne karty kontrolne (AIAG, VDA) – karta kontrolna z poszerzonymi liniami (dla procesów wykazujących wysoką zdolność), karta kontrolna wykładniczo ważonej ruchomej średniej EWMA (alternatywa dla karty pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu), karty Pearsona (rozkład inny od normalnego, mała próbka).
 • Przykłady, ćwiczenia.

4. MSA.

 • Podstawowe informacje z zakresu analizy systemów pomiarowych (wzajemne relacje pomiędzy SPC i MSA.

5. Oprogramowanie metod SPC.

 • Charakterystyka aplikacji wykorzystywanych w motoryzacji (Qs-stat, Minitab, QDA itp.).

6. Podsumowanie, dyskusja.

 
Ćwiczenia:

 • Obliczanie podstawowych parametrów statystycznych wykorzystywanych w SPC.
 • Obliczanie spodziewanej frakcji realizacji poza granicami specyfikacji na podstawie rozkładu normalnego, graficzny test normalności.
 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności wyznaczonych na podstawie różnych strategii analizy (AIAG, VDA). 
 • Konstrukcja karty kontrolnej wartości średniej i rozstępu/odchylenia metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji), przeliczanie karty na inną liczność próbki, obliczanie współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej. 
 • Konstrukcja karty kontrolnej pojedynczych wartości i ruchomego rozstępu metodą stabilizacyjną (preferowaną w motoryzacji), obliczanie na podstawie karty współczynników zdolności na podstawie karty kontrolnej.
 • Interpretacja zachowania się procesu ze względu na zmienność na podstawie karty kontrolnej – „czytanie” karty wg zasad AIAG, VDA, reguły Nelsona, itp.
 • Konstrukcja tzw. ekonomicznej karty kontrolnej (karty z poszerzonymi liniami).
 • Konstrukcja karty wykładniczo ważonej ruchomej średniej (EWMA).
 • Konstrukcja i interpretacja kart według oceny alternatywnej (p, np, c, u).

 

Prowadzący
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma
Forma
otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta) Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.
Czas trwania
2 dni x 6 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 08.11.2021 / Kraków / online
Cena
1450 PLN netto/os
Zgłoszenie
Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zdobyta wiedza
​Uczestnik nauczy się: - Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie narzędzi SPC według standardów branży motoryzacyjnej (AIAG, VDA, ANFIA, itd.). - W jaki sposób dokonuje się statystycznej analizy danych pochodzących z procesu. - jakie warunki muszą być spełnione żeby w sposób właściwy stosować i wykorzystać metody SPC. - Praktycznego posługiwania się narzędziami SPC – dobór narzędzi, zasady rachunkowe i interpretacyjne. - Jakie korzyści dostarcza stosowanie SPC – odniesienie do właściciela procesu, odniesienie do klienta. Uczestnik dowie się: - Jakie są wymagania odnośnie stosowania metod SPC w kontekście współczesnych wymagań branży motoryzacyjnej. - Jakie dokumenty w branży motoryzacyjnej określają rachunkowy i interpretacyjny sposób wykorzystania narzędzi SPC. - Kiedy, gdzie, przy spełnieniu jakich warunków, wykorzystywać określone narzędzia SPC. - Na co zwracać szczególną uwagę w analizie danych procesowych. ZASTOSOWANIE Statystyczne sterowanie procesem (SPC) to jedno z najważniejszych statystycznych narzędzi jakości w branży motoryzacyjnej uwzględniony w wymaganiach branżowych w podręczniku referencyjnym SPC wg. QS-9000. Dwa podstawowe zadania SPC to ocena możliwości procesu w odniesieniu do oczekiwań klienta (m.in. wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu) oraz monitorowanie procesu za pomocą kart kontrolnych. Na praktyczne korzystanie z metod SPC składa się strona rachunkowa i interpretacyjna. Do obliczeń może być wykorzystana dostępna aplikacja, natomiast interpretacja wyników należy do Użytkownika. Metodologia SPC nadaje się zarówno do monitorowania procesów produkcyjnych, jak i do nadzorowania procesów pomiarowych, a jej celem jest przede wszystkim zapobieganie niezgodnościom poprzez odpowiednio wczesne wykrywanie destabilizacji procesu i podejmowanie działań mających na celu przywrócenie stabilności i doskonalenie procesu.
Certyfikaty
Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.