menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
- specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości, inżynierowie produktu, - osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działów zapewnienia jakości, - pracownicy działów współpracujących z klientem (sprzedaży, obsługi klienta, itp.).
Program

CELE SZKOLENIA

• Prezentacja zasad funkcjonowania i doboru statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej – plany do odbioru partii za partią na podstawie granicy akceptowanej jakości AQL, plany do odbioru partii izolowanych na podstawie jakości granicznej LQ, organizacja i wybór planów do kontroli skokowej.
• Nabycie umiejętności doboru i interpretacji funkcjonowania statystycznego (ryzyko producenta/odbiorcy) planów według norm ISO: PN-ISO 2859-1:2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią”, PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”, PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”.
• Ogólne zapoznanie się z innymi,od wymienionych wyżej, statystycznymi planami odbiorczymi według oceny alternatywnej oraz ze statystycznymi planami odbiorczymi w odniesieniu do parametrów mierzalnych.

 

PROGRAM I ĆWICZENIA

1. Terminologia, Pojęcia podstawowe – poziom jakości, miara jakości, kontrola odbiorcza, próbka, populacja itd. Charakterystyka norm: 
(1) PN-ISO 3534-2:2003 „Statystyczne sterowanie jakością. Terminologia i symbole”, 
(2) Raport Techniczny PKN – ISO/TR 10017:2005 „Poradnik stosowania metod statystycznych w zakresie norm ISO 9001”, PN-ISO 2859-0:2002 „Wprowadzenie do systemu ISO 2859 kontroli wyrywkowej metodą alternatywną”.

2. Miary jakości w przypadku oceny alternatywnej – frakcja jednostek niezgodnych, liczba niezgodności na 100 jednostek. Rozróżnienie wada/niezgodność.

3. Zasady konstruowania próbki.

4. Rodzaje  planów według oceny alternatywnej do odbioru partii za partią – plany jednostopniowe, dwustopniowe, wielostopniowe (pięciostopniowe).

5. Statystyczny plan odbiorczy jako statystyczny test do weryfikacji hipotezy o zgodności partii z wymaganiami – błędy wnioskowania statystycznego: ryzyko producenta (odrzucenie partii zgodnej z wymaganiami), ryzyko klienta (przyjęcie partii niezgodnej z wymaganiami).

6. Charakterystyka statystyczna planów według oceny alternatywnej, szczegółowa interpretacja wszystkich statystycznych parametrów planu - funkcja operacyjno-charakterystyczna OC, granica akceptowanej jakości AQL, jakość graniczna CRQ (LQ), średnia jakość po kontroli AOQ, średnia graniczna jakość po kontroli AOQL, średnia liczba przebadanych sztuk ATI , średnia liczność próbki ASN, rodzaje kontroli (normalna, obostrzona, ulgowa), kryteria przejścia.

7. Dobór planu wg PN-ISO 2859: 2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości” – praktyczne posługiwanie się Normą; wybór planu, kryteria wyboru rodzaju plany (jednostopniowy, dwustopniowy, wielostopniowy), rodzaje kontroli (normalna, ulgowa, obostrzona, specjalna) i kryteria przejścia, ocena ryzyka producenta oraz klienta, porównanie planów dla poszczególnych rodzajów kontroli itd.

8. Dobór planu wg , PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych” – praktyczne posługiwanie się Normą; wybór planu, ocena ryzyka producenta oraz klienta, zasady optymalnego wyboru.

9. Dobór planu wg PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej” – praktyczne posługiwanie się Normą, zasady wyboru rodzaju kontroli skokowej, zasady prowadzenia kontroli skokowej (rozpoczęcie/kontynuacja/przerwanie), porównanie kontrola skokowa/kontrola partii za partią w trybie ulgowym.

10. Inne statystyczne pany odbiorcze – plany sekwencyje, plany z zerową liczbą kwalifikującą, wstęp do planów odbiorczych dla właściwości mierzalnych.

11. Przegląd norm ISO dotyczących statystycznej kontroli odbiorczej (statystyczne plany odbiorcze) – stan aktualny. Możliwości konstruowania i analizy  planów wg zadanych parametrów kontroli (liczność partii, AQL, LQ) – Excel, Minitab.

12. Podsumowanie, dyskusja.
 
Ćwiczenia:

  • Dobór i interperatcja funkcjonowania planu do odbioru partii za partią wg PN-ISO 2859-1:2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią”.
  • Dobór i interpretacja funkcjonowania planu do odbioru partii izolowanych wg  PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej (LQ) stosowane podczas kontroli partii izolowanych”.
  • Określenie zasad i statystyczna interpretacja  funkcjonowania kontroli skokowej wg PN-ISO 2859-3 „Procedury kontroli skokowej”.
  • Optymalizacja wyboru planu – rodzaj kontroli, rodzaj planu, koszty kontroli (średnia liczba przebadanych sztuk na patię ATI, średnia lliczność próbki ASN, itd.).
  • Analiza porównawcza planów; plany według oceny alternatywnej/plany dla właściwości mierzalnych.
Prowadzący
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma
Forma
otwarta lub zamknięta (na życzenie Klienta) Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.
Czas trwania
2 dni x 6 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 29.06.2021 / Kraków
Cena
1350 PLN netto/os
Zgłoszenie
Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zdobyta wiedza
Uczestnik nauczy się: - Identyfikować zapotrzebowanie na stosowanie statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej. - Praktycznego posługiwania się normami ISO dotyczącymi statystycznych planów odbiorczych w przypadku oceny alternatywnej (PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3). - Właściwego doboru planu według oceny alternatywnej (odbiór partii za partią, odbiór partii izolowanych, kontrola skokowa). - Interpretacji statystycznej funkcjonowania planu (ryzyko producenta, ryzyko odbiorcy, itd.). Uczestnik dowie się: - Jakie są zasady wyboru i kryteria stosowania statystycznych planów odbiorczych. - Jakie normy ISO regulują praktyczne stosowanie statystycznych planów odbiorczych według oceny alternatywnej – aktualny stan zagadnienia. - Jak rozumieć, stosować i statystycznie interpretować statystyczne plany odbiorcze zawarte w normach PN-ISO 2859-1:2003, PN-ISO 2859-2:1996, PN-ISO 2859-3. - Kiedy zastosować inne plany odbiorcze (plany z zerową liczbą kwalifikującą, plany dla właściwości mierzalnych). - Jakie są wzajemne relacje kontrola odbiorcza/kontrola bieżąca (SPC), w jaki sposób praktycznie wykorzystać informacje płynące z SPC w racjonalnym i optymalnym doborze planu.
Certyfikaty
Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu - TQMsoft
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.