menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany specjalista ds. jakości - I zjazd

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• pracownicy/kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości, • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, • osoby zajmujące się analizami jakościowymi, • pracownicy laboratoriów pomiarowych, • Pełnomocnicy Jakości, • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.
Wymagania wstępne
Brak
Program

Dzień 1

CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ 

1. Zrozumienie jakości 
• Ćwiczenie indywidualne 
1: Jak rozumiem jakość? (z zastosowaniem ankiety Crosby’ego) 
• Świadomość jakości; ewolucja podejścia do jakości 
• Klient definiuje jakość; potrzeby i satysfakcja klienta; model Kano 
• Ćwiczenie zespołowe 

2. Analiza potrzeb klientów dot. szkoleń z zakresu jakości (z wykorzystaniem modelu Kano) 
2: Kierunki doskonalenia jakości 
• Ćwiczenie zespołowe 

3. Określenie i priorytetyzacja kierunków doskonalenia jakości (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji/wyboru; diagramu Pareto) • Dyskusja i podsumowanie wyników 
3: Systemy kontroli jakości 
• Ćwiczenie indywidualne 

4. Jakim kontrolerem jestem? 
• Dyskusja i podsumowanie wyników 
4: Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) wg norm ISO 
• Ćwiczenie zespołowe 

5. Napiszmy procedurę na osiągnięcie WCQ (World Class Quality) 
• Dyskusja i podsumowanie wyników 
• Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance); Geneza i rozwój międzynarodowych norm zarządzania jakością 
5: System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM) 
• Ćwiczenie zespołowe 

6: Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM? 
• Dyskusja i podsumowanie wyników 
• Istota i zasady systemów TQM 
• Ćwiczenie indywidualne 

7: Czy stosuję się do zasad TQM? 
• Ćwiczenie zespołowe 

8: Czy podejście TQM można wprowadzić w polskich uwarunkowaniach? - Określenie czynników wspierających i utrudniających stosowanie TQM (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji; tabeli wpływu) 
• Dyskusja i podsumowanie wyników 6. Nagrody jakości 
• Ćwiczenie indywidualne 

9: Ocena stanu istniejącego (z wykorzystaniem arkusza audytowego Europejskiej Nagrody Jakości) 
• Dyskusja i podsumowanie wyników 
• Istota i rola nagród jakości (Deminga, Baldrige’a, Europejska Nagroda Jakości, Polska Nagroda Jakości) 

Dzień 2 
CZĘŚĆ I -ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, cd. 

10. Koszty jakości 
• Cele systemu kosztów jakości, kategorie kosztów jakości, analiza kosztów jakości, redukcja kosztów jakości 
• Ćwiczenie zespołowe 

11: Analiza kosztów jakości 
• Dyskusja i podsumowanie wyników 

12. Współczesne systemy doskonalenia jakości i rola menedżerów jakości 
• Benchmarking; Lean Management; Six Sigma 
• Rola menedżerów jakości 
• Ćwiczenie zespołowe 

13: Kompetencje menedżerów jakości (z zastosowaniem diagramu podobieństwa – Affinity) 

CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI 

1. Wdrażanie nowego wyrobu zgodnie z metodyką zaawansowanego planowania jakości (APQP) 
• Metodyka APQP; etapy projektu, narzędzia i techniki projektowania produktów i procesów; istotne dokumenty 

2. Projektowanie produktów/usług 
• Ćwiczenie zespołowe 

2: Projektowanie wybranego produktu/usługi (z wykorzystaniem metod: generowania pomysłów, N7 – nowych narzędzi jakości, metod wyboru rozwiązań) 
3. Projektowanie procesu 
• Ćwiczenie zespołowe 
3: Projektowanie procesu - diagram przepływu procesu (Process Flowchart) 

Dzień 3 
CZĘŚĆ II – PROJEKTOWANIEPLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI, cd. 

4. Analiza potencjalnych ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych 
• Istota FMEA (Failure Mode Effect Analysis); analiza DFMEA i PFMEA; projektowanie działań prewencyjnych 
• Ćwiczenie zespołowe 
4: Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu/ procesu 

5. Systemy monitorowania stabilności i zdolności procesu 
• Istota planu kontroli (Control Plan); stosowane metody kontroli/detekcji 
• Ćwiczenie zespołowe 
5: Generowanie, wybór i projektowanie działań kontrolnych/detekcyjnych dla wybranego produktu/ procesu 

6. Analiza systemów pomiarowych (MSA ) 
• Analizy GageR&R (powtarzalności i odtwarzalności) dla przyrządów pomiarowych 
• Ćwiczenie zespołowe 16: Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu 
• MSA dla pomiarów atrybutowych 
• Ćwiczenie zespołowe 

7. Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa) 
7: Zasady współpracy i nadzoru nad dostawcami 
• Metodyka wyboru i nadzoru nad dostawcami; zasady PPAP (Production Part Approval Process) 
• Ćwiczenie zespołowe 

8. Case Study - Ustalenie zakresu dokumentacji PPAP i wypełnienie karty PSW
Prowadzący
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością
Forma
wykład, warsztaty, ćwiczenia, przykłady
Czas trwania
3 dni x 7 godzin
Lokalizacja
Cena
2150 PLN netto / os / zjazd
Zgłoszenie
Certyfikowany specjalista ds. jakości - I zjazd
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zdobyta wiedza
• poznanie podstaw zarządzania i sterowania jakością w stopniu pozwalającym na wybór metod do stosowania w konkretnych sytuacjach związanych z doskonaleniem jakości lub rozwiązywaniem problemów, • weryfikacja zdobytej wiedzy podczas testu sprawdzającego, • uzyskanie certyfikatu specjalisty ds. jakości firmowanego przez TQMsoft.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia TQMsoft, test sprawdzający
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.