menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH online - przebieg procesu inwestycyjnego po zmianach przepisów prawa

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, służby inwestycyjne, właściciele obiektów budowlanych Pracownicy Urzędów Marszłkowskich, Urzędów Gmin, Starostw zajmującyh się realizacją inwestycji budowlanych w tym przede wszystkim współfinansowanych ze środków UE a także kontrolujacych realizacje takich inwestycji
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w webinarium- przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl oraz dokonanie wpłaty na konto. Możliwość zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury wymaga podpisu księgowego.
Program

 

1.      Ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływające  na realizację inwestycji budowlanej

2.     W jakich przypadkach wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1.   jakie inwestycje wymagają ustalenia lokalizacja inwestycji celu publicznego

2.2.   jakie inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy

2.3.   jakie inwestycje nie wymagają ustaleń urbanistycznych

2.4.   jakie postępowania są umarzane

3.     Przebieg postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

3.1.   uregulowania wspólne

3.2.   różnice w przebiegu postępowań o ustaleniu warunków zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego

3.3.   „lex specjalis” i specjalne uregulowania dla szczególnych postępowań

4.     Jak zgodnie ze słowniczkiem ustawy kwalifikować rodzaje obiektów i rodzaje robót budowlanych:

4.1.   roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

4.2.   obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe, obiekty tymczasowe

4.3.   obszar oddziaływania obiektu budowlanego – nowa definicja od 19 września 2020 r.

5.     Dokumenty i rozstrzygnięcia konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych:

5.1.   Pozwolenie na budowę

5.2.   Nowy projekt budowlany – zmiany w ustawie i nowe rozporządzenie

5.3.   Nowe zasady uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych od 19 wrzesnia 2020 r.

5.4.   zgłoszenie robót budowlanych

5.5.   dziennik budowy i tablica budowy

5.6.    zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

6.     Jak przeprowadzić proces budowlany zgodnie z Prawem budowlanym:

6.1.   obowiązki inwestora – zmiany od 31 lipca 2020 r.

6.2.   obowiązki uprawnionych uczestnikach procesu budowlanego:

7.     Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę

7.1.   kryteria definiowania istotnego nieistotnego odstąpienia – nowe zasady od 19 września 2020 r.

7.2.   obowiązki projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpień,

7.3.   odstąpienia od projektu budowlanego wymagające projektu zamiennego

7.4.    odpowiedzialność zawodowa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne

8.     Jak uniknąć samowoli budowlanej albo zminimalizować jej skutki – zmiany w przepisach od 19 września 2020 r.

8.1.   budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym

8.2.   budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu

8.3.   wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę

8.4.   nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego

8.5.   wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami

8.6.   wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

8.7.   możliwość uzyskania ulgi w opłatach legalizacyjnych

8.8.   uproszczona legalizacja 20 letnich samowoli budowlanej

8.9.   legalizacja samowoli budowlanej zakończonej przed 1 stycznia 1995 r.

9.     Jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i przystąpić do użytkowania

9.1.   jakie dokumenty są wymagane do zakończenia budowy – zmiany przepisów od 31 lipca i 19 września 2020 r.

9.2.   jak kończy budowę kierownik budowy

9.3.   kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu

9.4.   kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie i kiedy decyzja uprawnia do podjęcia użytkowania

9.5.   kiedy można legalnie użytkować część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót

10.   Nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego i jego konsekwencje – zmiany przepisów

 

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
Webinarium z możliwością rozwiązywania problemów indywidualnych oraz zadawania pytań
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych 09.00 do 15.00 online
Termin / Lokalizacja
  1. 29.09.2021 / Warszawa
  2. 22.11.2021 / Warszawa
Cena
450 zł (+23% VAT)
Zgłoszenie
REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH online - przebieg procesu inwestycyjnego po zmianach przepisów prawa
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące pełne i ujednolicone teksty obowiązujących przepisów prawa lub ich projekty
Zdobyta wiedza
Praktyczna wiedza nt. procedur obowiązujących w budowlanym procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian
Certyfikaty
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w seminarium z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.