menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH - przebieg procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami urbanistycznymi i budowlanymi po zmianach

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Inwestorzy realizujący inwestycje budowlane, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, służby inwestycyjne, właściciele obiektów budowlanych Pracownicy Urzędów Marszłkowskich, Urzędów Gmin, Starostw zajmującyh się realizacją inwestycji budowlanych w tym przede wszystkim współfinansowanych ze środków UE a także kontrolujacych realizacje takich inwestycji
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w seminarium- przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl oraz dokonanie wpłaty na konto. Możliwość zapłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury wymaga podpisu księgowego.
Program

 

1.     Jak ustalenia studium gminnego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych aktów prawa miejscowego wpływają na możliwość zrealizowania inwestycji budowlanej

2.     W jakich przypadkach wymagane jest ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

2.1.   jakie inwestycje wymagają ustalenia lokalizacja inwestycji celu publicznego

2.2.   jakie inwestycje wymagają ustalenia warunków zabudowy

2.3.   jakie inwestycje nie wymagają ustaleń urbanistycznych

2.4.   jakie postępowania będą umorzone

3.     Jak zgodnie ze słowniczkiem ustawy kwalifikować rodzaje obiektów i rodzaje robót budowlanych:

3.1.   roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

3.2.   obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury, obiekty liniowe

3.3.   obszar oddziaływania obiektu budowlanego,

3.4.   zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

4.     Jakie dokumenty i rozstrzygnięcia zgodnie z Prawem budowlanym są konieczne do rozpoczęcia robót budowlanych:

4.1.   Pozwolenie na budowę

4.2.   elektroniczny wniosek zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego

4.3.   zgłoszenie robót budowlanych

4.4.   dziennik budowy i tablica budowy - zmiana rozporządzenia

4.5.    zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

5.     Jak przeprowadzić proces budowlany zgodnie z PB:

5.1.   jakie obowiązki ciążą na inwestorze,

5.2.   jakie obowiązki spoczywają na uprawnionych uczestnikach procesu budowlanego:

6.     Kiedy inwestor musi a kiedy może powołać inspektora nadzoru inwestorskiego

7.     Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę

7.1.   kryteria definiowania istotnego nieistotnego odstąpienia,

7.2.   jakie obowiązki ma projektanta w zakresie kwalifikacji odstąpienia,

7.3.   jak uzyskać wiążące stanowisko organu w przedmiocie rodzaju odstąpienia i uniknąć ryzyka

8.     jakie zmiany można wprowadzać w trakcie budowy, które zmiany są istotne a które nieistotne

8.1.   kiedy odstąpienia od projektu budowlanego wymagają projektu zamiennego

8.2.    odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych pełniących samodzielne funkcje technicznych

9.     Jak uniknąć samowoli budowlanej albo zminimalizować jej konsekwencje

9.1.   budowa obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia z projektem budowlanym

9.2.   budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu

9.3.   wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę

9.4.   nielegalne istotne odstąpienie od projektu budowlanego

9.5.   wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami

9.6.   wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

9.7.   możliwość uzyskania ulgi w opłatach legalizacyjnych

10.   Jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i przystąpić do użytkowania

10.1.  jakie dokumenty są wymagane do zakończenia budowy,

10.2. jak kończy budowę kierownik budowy

10.3. kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu

10.4. kiedy wymagane jest pozwolenie na użytkowanie i kiedy decyzja uprawnia do podjęcia użytkowania

10.5.  kiedy można legalnie użytkować część obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót

 

 

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
Seminarium z mozliwościa rozwiazywania problemóe indywidualnych oraz zadawania pytań
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych 10.00 do 16.00
Lokalizacja
Cena
450 zł (+23% VAT)
Zgłoszenie
REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH - przebieg procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami urbanistycznymi i budowlanymi po zmianach
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, przerwy kawowe Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące pełne i ujednolicone teksty obowiązujących przepisów prawa lub ich projekty
Zdobyta wiedza
Praktyczna wiedza nt. procedur obowiązujących w budowlanym procesie inwestycyjnym
Certyfikaty
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w seminarium z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.