menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Oceny oddziaływania na śrdodowisko przedsięwzięć budowlanych 2019

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Inwestorzy , projektanci, pracownicy administracji publicznej: gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, stacji sanitarni -epidemiologicznych a od 1stycznia także urzędów marszałkowskich, zarządcy dróg, beneficjenci funduszy europejskich
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w seminarium- przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl oraz dokonanie wpłaty na konto. Możliwość płatności w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury. Brak udziału albo rezygnacja ze szkolenia na 3 dni przed terminem szkolenia nie zwalnia z obowiązku zapłaty.
Program

Program

 1. Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian przepisów:

  1. Podział przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (rozporządzenie RM);

  2. Rodzaje decyzji wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (interpretacje prawne);

  3. Organy właściwe do wydawania i uzgadniania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia – zakres niezbędnych informacji.

 3. Określanie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – kryteria kwalifikacji, kiedy spodziewać się oceny oddziaływania na środowisko? Przykłady.

 4. Raport o oddziaływaniu na środowisko:

  1. Zakres informacji przedstawianych w raporcie;

  2. Inwentaryzacja przyrodnicza

  3. Szczegółowość opisu przedsięwzięcia i działań minimalizujących;

  4. alternatywy.

 5. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: rodzaje warunków w zakresie działań minimalizujących, termin obowiązywania (wyroki i interpretacje prawne).

 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a pozostałe decyzje „inwestycyjne” (m.in. pozwolenie na budowę/ zamienne pozwolenia na budowę).

 8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

 9. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000.

 10. Nadzory i monitoring przyrodniczy – zakres zadań, sposoby kontroli i egzekwowania.

 11. Ocena oddziaływania na środowisko a Fundusze UE – wniosek o dotację wraz z załącznikami – najpoważniejsze problemy:

  1. Sztuczny podział przedsięwzięcia (tzw. salami slicing);

  2. Warianty

  3. Kumulacja oddziaływań na środowisko;

  4. Prowadzenie konsultacji społecznych na podstawie niekompletnych raportów;

  5. Zbyt ogólne zalecenia w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach;

  6. Rozbieżny zakres przedsięwzięcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach „inwestycyjnych”;

  7. Załączanie do aplikacji zbyt wielu dokumentów;

  8. Niewdrożenie przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (obowiązujące zalecenia)

  9. Planowane projekty w kontekście zmian klimatu (planowane wytyczne).

 12. Odstępstwa od zakazów płoszenia, zabijania, niszczenia siedlisk i gatunków chronionych – decyzje derogacyjne.

Prowadzący
dr Artur Kawicki - specjalista z zakresu ocen oddziaływania na środowisko W latach 2001 – 2008 pracownik Ministerstwie Środowiska, później do 2011r Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ; Pracował w latach 2007-2009 w Polskim Górnictwie Naftowymi i Gazownictwie S.A, na stanowiskach, doradca zarządu, pełnomocnik ds. ocen oddziaływania na środowisko; Obecnie zatrudniony w Gaz – System S.A. na stanowisku Project manager ds. środowiskowych atak ze w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na stanowisku Głównego Specjalisty; Odbył studia doktoranckie na UMCS, z zakresu skuteczności ochrony przyrody w kontekście projektów ubiegających się o dotacje UE. Ma ponad 18-cio letnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ocen oddziaływania na środowisko
Forma
szkolenie w formie seminarium
Czas trwania
6 godzin wykładowych od godz.10.00 do 16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 04.12.2019 / Warszawa
Cena
450 zł + 23% VAT
Zgłoszenie
Oceny oddziaływania na śrdodowisko przedsięwzięć budowlanych 2019
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe i przerwy kawowe Materiały szkoleniowe obejmują wzory wniosków, wystąpień, postanowień i decyzji, schematy postępowań, ujednolicone teksty aktów prawnych i komentarz wykładowcy
Zdobyta wiedza
Umiejętność sprawnego przygotowania karty informacyjnej, raportu i uzyskanie decyzji środowiskowej. Kiedy potrzebny jest raport a kiedy wystarczy informacja wstępna. Praktyczne wykorzystanie portalu Natura 2000 w procesie inwestycyjnym. Jak poradzić sobie z oceną oddziaływania inwestycji podprogowych i inwestycji miejskich współfinansowanych z UE
Certyfikaty
Certyfikat udziału w seminarium z programem
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.