menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH online - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z ustawy Prawo budowlane

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Właściciele, użytkownicy, zarządcy obiektów budowlanych, prowadzący książki obiektów budowlanych, kontrolujący obiekty budowlane
Wymagania wstępne
Przesłanie zgłoszenia na mail: fwb5@wp.pl i dokonanie wpłaty po potwierdzeniu terminu szkolenia. Szkolenia odbywają się w Warszawie
Program

1.      Podjęcie użytkowania w obiekcie:

1.1.    przejęcie dokumentów od inwestora lub wykonawcy obiektu budowlanego

1.2.    uzupełnianie braków w dokumentacji

1.3.    obowiązek informacyjny związany z uruchomieniem źródła ciepła w budynku -CEEB

2.      Nielegalne użytkowanie obiektu:

2.1.    Legalizacja po zmianach z 19 września 2020 r.

3.      Założenie książki obiektu budowlanego (KOB):

3.1.    kiedy wprowadzono obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego i dla jakich obiektów - przepisy przejściowe

3.2.    które obiekty budowlane wymagają prowadzenia książki obiektu budowlanego – zmiany wynikające z art. 29 Pb

3.3.    upoważnieni do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego

3.4.    elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany

4.      Kontrole okresowe

4.1.    kontrole roczne

4.2.    kontrole przewodów dymowych –elektroniczny wzór protokołu kontroli

4.3.    kontrole dużych obiektów budowlanych

4.3.1.  nieprzekraczalne terminy: 30 listopada i 31 maja każdego roku

4.4.    kontrole pięcioletnie

4.5.    kontrole z nakazu nadzoru budowlanego

4.6.    kontrole na wniosek mieszkańców lokali mieszkalnych

4.7.    kontrole w okresie pandemii

4.8.    wpisy w KOB

5.      Kontrole bezpieczeństwa obiektu budowlanego

5.1.    obowiązek przeprowadzenia kontroli czy obowiązek dołożenia należytej staranności

5.2.    przepisy karne

6.      Protokół kontroli – zmiany przepisów od 19 września 2021 r.

6.1.    Zakres protokołu

6.2.    Obowiązki kontrolującego

6.3.    Obowiązki i odpowiedzialność kontrolującego

7.      Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych

7.1.    Odpowiednia specjalność uprawnień budowlanych

7.2.    Osoby z uprawnieniami dozorowymi

7.3.    Mistrz kominiarski i kominiarz

7.4.    dodatkowe obowiązki jakie ciążą na kontrolującym

8.      Kontrole kotłów i instalacji klimatyzacji zgodnie z wymaganiami ustawy o charakterystyce energetycznej

8.1.    zakres kontroli

8.2.    terminy

8.3.    uprawnieni do przeprowadzania kontroli

8.4.    obowiązki kontrolujących

8.5.    elektroniczny system rejestracji uprawnionych do przeprowadzania kontroli

8.6.    elektroniczny system rejestracji protokołów

9.      Nakazy wydawane przez organy nadzoru budowlanego

9.1.    nakaz przeprowadzenia kontroli

9.2.    nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości

9.3.    nakaz rozbiórki

9.4.    nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego

9.5.    zakaz użytkowania obiektu budowlanego

9.6.    zapewnienie niezbędnych środków zabezpieczających budynek

10.    Katastrofa budowlana a awaria

10.1.  obowiązki właściciela obiektu w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej i awarii

10.2.  przebieg postępowania w sprawie katastrofy budowlanej

10.3.  wpisy w KOB

11.    Roboty budowlane w użytkowanym budynki

11.1.  Przebudowa, remont instalowanie na zgłoszenie i bez zgłoszenia

11.2.  Rozbiórki na pozwolenie, na zgłoszenie i bez zgłoszenia

11.3.  Wpisy w KOB

12.    Zmiana sposobu użytkowania obiektu

12.1.  dokumenty wymagane do zgłoszenia albo pozwolenia na budowę

12.2.  skutki nielegalnej zmiany sposobu użytkowania

12.3.  legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania

12.4.  wpisy w KOB

13.    Pozostałe obowiązki właścicieli obiektów wynikające z przepisów szczególnych

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z w wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
webinarium Organizujemy także szkolenia zamknięte w uzgodnionym terminie i lokalizacji
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych online 09.00 - 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 16.09.2021 / Warszawa
Cena
450 zł za osobę + 23% VAT
Zgłoszenie
UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH online - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z ustawy Prawo budowlane
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe i przerwy kawowe Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicone teksty aktów prawnych oraz prezentacje PowerPoint w formie materiałów informacyjnych.
Zdobyta wiedza
Aktualna informacja o obowiązkach właścicieli obiektów budowlanych i konsekwencjach ich nierealizowania. Zasady przeprowadzania kontroli, osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli
Certyfikaty
Certyfikat z programem webinarium
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.