menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO BUDOWLANE 2020

Kategoria
BUDOWNICTWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, projektanci, kierownicy budów, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, właściciele obiektów budowlanych, sprzedawcy materiałów budowlanych, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, taksatorzy i pośrednicy sprzedażny nieruchomości
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w szkoleniu Przesłanie zgłoszeni na e-mail fwb5@wp.pl oraz dokonanie przedpłaty lub zadeklarowanie zapłaty w terminie 7 od dnia otrzymania faktury. Brak udziału w szkoleniu bez poinformowania o rezygnacji albo rezygnacja w terminie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty KARTA ZGŁOSZENIA Imię i Nazwisko:___________________________________ Termin: Temat: Prawo budowlane 2017 Dane do faktury Nazwa firmy:______________________________________ Adres:______________________________________ NIP_____________________________ Telefon:_________________________ Fax.____________________________ e-mail:__________________________ Kwotę _________+23% Vat PLN przekażemy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury na konto Fundacji Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Program

 

 

1.     Zmiany w Prawie budowlanym:

1.1.   wprowadzone 13 lutego, 22 lutego, 18 kwietnia, 30 kwietnia 4 maja, 15 sierpnia, 29 sierpnia i 1 wrzenia 20 września, 23 września, 25 października, 23 listopada 2019 r. 1 stycznia i 31 stycznia 2020 r.

1.2.   uchwalone przez Sejm 13 lutego 2020 r.

2.     Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

3.     Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

4.     Projektowane zmiany warunków technicznych dla budynków

5.     Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

5.1.   Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

5.1.1. Zmiany wprowadzone w 2019 r

5.1.2. Uchwalone 13 lutego 2020 zmiany

5.2.   Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia

5.2.1. Zmiany wprowadzone w 2019 r

5.2.2. Uchwalone 13 lutego 2020 zmiany

5.3.   Pozwolenie na budowę – zmiany uchwalone zmiany

5.3.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – uchwalone zmiany

5.3.2. zawartość wniosku - wzory wady i zalety

5.3.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone i uchwalone zmiany

5.4.   Zgłoszenie robót

5.4.1. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu

5.4.2. sprzeciw

5.4.3. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

5.4.4. zmiany w procedurach zgłoszeń

6.     Projekt budowlany

6.1.   części składowe projektu budowlanego

6.2.   zakres projektu budowlanego

6.3.   zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej

6.4.   projekt techniczny jako część projektu budowlanego – uchwalone zmiany

6.5.   zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

7.     Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego

7.1.   Obowiązki i uprawnienia

7.1.1. Obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów z obszaru regulowanego w tym wyrobów budowlanych

8.     Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

9.     Istotne odstąpienie

9.1.   Regulacje obowiązujące po zmianach

9.2.   Uchwalone zmiany

10.   Oddanie obiektu do użytkowania

10.1. wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy

10.2. wymagalność pozwolenia na użytkowanie

10.3. dokumenty niezbędne w postępowaniu

10.4. zakres obowiązkowej kontroli – zmiany

10.5. uchwalone zmiany

11.   Samowola budowlana

11.1. Obowiązujące procedury legalizacyjne -możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części

11.2. Legalizacja na wniosek – uchwalone zmiany

11.2.1.   Legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury uchwalone przez Sejm – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych

12.   Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i uchwalone zmiany przepisów.

13.    Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
seminarium - rozwiązywanie problemów indywidualnych, przykłady problemowe i ich rozwiązywanie, bogate orzecznictwo sadów administracyjnych. Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6. Realizujemy szkolenia na zlecenie w uzgodnionej lokalizacji i terminie
Czas trwania
6 godzin lekcyjnych 10.00 - 16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 22.04.2020 / Warszawa
  2. 19.05.2020 / Warszawa
  3. 24.06.2020 / Warszawa
Cena
450 zł (+Vat 23%)
Zgłoszenie
PRAWO BUDOWLANE 2020
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe i przerwy kawowe Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicony tekst obowiązującego Prawa budowlanego oraz materiał informacyjny prezentacji multimedialnej wykładowcy
Zdobyta wiedza
Praktyczna umiejetność stosowanie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego.
Certyfikaty
Certyfikat z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.