menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO BUDOWLANE 2019

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, projektanci, kierownicy budów, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, właściciele obiektów budowlanych, sprzedawcy materiałów budowlanych, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, taksatorzy i pośrednicy sprzedażny nieruchomości
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w szkoleniu Przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszeni na e-mail fwb5@wp.pl oraz dokonanie przedpłaty lub zadeklarowanie zapłaty w terminie 7 od dnia otrzymania faktury. Brak udziału w szkoleniu bez poinformowania o rezygnacji albo rezygnacja w terminie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty KARTA ZGŁOSZENIA Imię i Nazwisko:___________________________________ Termin: Temat: Prawo budowlane 2017 Dane do faktury Nazwa firmy:______________________________________ Adres:______________________________________ NIP_____________________________ Telefon:_________________________ Fax.____________________________ e-mail:__________________________ Kwotę _________+23% Vat PLN przekażemy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury na konto Fundacji Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Program

 1.     Zmiany w Prawie budowlanym:

1.1.   wprowadzone 13 lutego, 22 lutego, 18 kwietnia, 30 kwietnia 4 maja, 15 sierpnia, 29 sierpnia i 1 wrzenia 20 września, 23 września, 25 października 2019 r.

1.2.   uchwalone opublikowane i oczekujące na wejście w życie

1.3.   projektowane i procedowane w Sejmie

2.     Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

3.     Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i jej skutki w projektowanych zmianach warunków technicznych

4.     Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

4.1.   Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

4.1.1. Zmiany wprowadzone w 2019 r.

4.1.2. Projektowane zmiany

4.2.   Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia – zmiany przepisów.

4.3.   Pozwolenie na budowę - zmiany

4.3.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – projektowane zmiany

4.3.2. zawartość wniosku - wzory wady i zalety

4.3.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę

4.4.   Zgłoszenie robót

4.4.1. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu

4.4.2. sprzeciw

4.4.3. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

4.4.4. zmiany w procedurach zgłoszeń

5.     Projekt budowlany

5.1.   części składowe

5.2.   zakres projektu budowlanego - obowiązek wyznaczania obszaru oddziaływania

5.3.   zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową

5.4.   zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej

5.5.   projekt techniczny jako część projektu budowlanego - projektowane zmiany

5.6.   zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

6.     Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego

6.1.   Obowiązki i uprawnienia

6.1.1. Obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów z obszaru regulowanego w tym wyrobów budowlanych

7.     Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

8.     Istotne odstąpienie

8.1.   Regulacje obowiązujące po zmianach

8.2.   Projektowane zmiany

9.     Oddanie obiektu do użytkowania

9.1.   wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy

9.2.   wymagalność pozwolenia na użytkowanie

9.3.   dokumenty niezbędne w postępowaniu

9.4.   zakres obowiązkowej kontroli – zmiany

9.5.   skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę i wprowadzenie wydawania zaświadczenia

9.6.   projektowane zmiany

10.   Samowola budowlana

10.1. możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części

10.2. legalizacja na wniosek –projektowane zmiany

11.   Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany przepisów.

12.    Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne.

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z firmami: Dashoffer, Wolter Kluver, Lexis-Nexis Forum, Bomis, JG Trening, ApexNet. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie
Forma
seminarium - rozwiązywanie problemów indywidualnych, przykłady problemowe i ich rozwiązywanie, bogate orzecznictwo sadów administracyjnych. Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6. Realizujemy szkolenia na zlecenie w uzgodnionej lokalizacji i terminie
Czas trwania
6 godzin lekcyjnych 10.00 - 16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 11.12.2019 / Warszawa
Cena
450 zł (+Vat 23%)
Zgłoszenie
PRAWO BUDOWLANE 2019
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe i przerwy kawowe Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicony tekst obowiązującego Prawa budowlanego oraz materiał informacyjny prezentacji multimedialnej wykładowcy
Zdobyta wiedza
Praktyczna umiejetność stosowanie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego.
Certyfikaty
Certyfikat z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.