menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Nowe przepisy w PRAWIE BUDOWLANYM 2020 online

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, projektanci, kierownicy budów, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, właściciele obiektów budowlanych, sprzedawcy materiałów budowlanych, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, taksatorzy i pośrednicy sprzedażny nieruchomości
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w szkoleniu Przesłanie zgłoszeni na e-mail fwb5@wp.pl oraz dokonanie przedpłaty lub zadeklarowanie zapłaty w terminie 7 od dnia otrzymania faktury. Brak udziału w szkoleniu bez poinformowania o rezygnacji albo rezygnacja w terminie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty KARTA ZGŁOSZENIA Imię i Nazwisko:___________________________________ Termin: Temat: Prawo budowlane 2017 Dane do faktury Nazwa firmy:______________________________________ Adres:______________________________________ NIP_____________________________ Telefon:_________________________ Fax.____________________________ e-mail:__________________________ Kwotę _________+23% Vat PLN przekażemy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury na konto Fundacji Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Program

1.     Zmiany w Prawie budowlanym:

1.1.    1 stycznia, 31 stycznia, 18 kwietnia, 24 czerwca 2020 r.

1.2.    obowiązujące w okresie pandemii

1.3.    oczekujące na wejście w życie 31 lipca i 19 września 2020 r.

2.     Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Praw budowlanego

3.     Przepisy przejściowe – możliwości wyboru

3.1.    Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany

3.2.    Sprawy wszczęte po wejściu zmiany

3.3.    Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o „stary projekt budowlany”

4.     Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego – okresy przejściowe

5.     Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

5.1.    Zmienione definicje:

5.1.1.   Tymczasowy obiekt budowlany

5.1.2.   Liniowy obiekt budowlany

5.1.3.   Przenośne maszty antenowe

5.2.    Definicje problemowe:

5.2.1.   Obiekt budowlany

5.2.2.   Budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury,

6.     Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – zmiany wprowadzone i projektowane zmiany

7.     Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

7.1.    Lista budów

7.1.1.   nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

7.1.2.   nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

7.2.    Lista robót budowlanych

7.2.1.   nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

7.2.2.   nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

7.3.    Zgłoszenie robót

7.3.1.    Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia

7.3.2.   milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu

7.3.3.   sprzeciw

7.3.4.   nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

7.3.5.   zmiany w procedurach zgłoszeń

7.4.    Pozwolenie na budowę – zmiany

7.4.1.   odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 19 września 2020 r.

7.4.2.   zawartość wniosku - wzory wady i zalety

7.4.3.   zmiany w procedurach pozwolenia na budowę

8.     Nowy projekt budowlany – nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie

8.1.    Projekt zagospodarowania działki

8.2.    Projekt architektoniczno-budowlany

8.3.    Projekt techniczny

8.4.    Projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE

8.5.    zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

9.     Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego – nowe obowiązki i uprawnienia

10.   Istotne odstąpienie

10.1.  Regulacje obowiązujące po zmianach

10.2.  Zmiany od 19 września 2020 r.

11.   Oddanie obiektu do użytkowania

11.1.  wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy

11.2.  wymagalność pozwolenia na użytkowanie

11.3.  dokumenty niezbędne w postępowaniu – nowe uregulowania

11.4.  zakres obowiązkowej kontroli – zmiany

12.   Samowola budowlana

12.1.  Obowiązujące procedury legalizacyjne

12.2.  Legalizacja na wniosek – zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.

12.3.  Legalizacja 20 letnich samowoli – uproszczone procedury od 19 września 2020 r. – specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych

12.4.  Postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

13.   Użytkowanie obiektów budowlanych

13.1.  Zmiany dot.  sieci gazowych

13.2.  Protokół kontroli okresowych - zmiuany

14.   Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020 r.

15.    Istotne zmiany w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
seminarium - rozwiązywanie problemów indywidualnych, przykłady problemowe i ich rozwiązywanie, bogate orzecznictwo sadów administracyjnych. Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6. Realizujemy szkolenia na zlecenie w uzgodnionej lokalizacji i terminie
Czas trwania
6 godzin lekcyjnych 10.00 - 16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 13.12.2020 / Warszawa
Cena
450 zł (+Vat 23%)
Zgłoszenie
Nowe przepisy w PRAWIE BUDOWLANYM 2020 online
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicony tekst obowiązującego Prawa budowlanego oraz materiał informacyjny prezentacji multimedialnej wykładowcy
Zdobyta wiedza
Praktyczna umiejetność stosowanie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego.
Certyfikaty
Certyfikat z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.