menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO BUDOWLANE 2019

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, projektanci, kierownicy budów, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, właściciele obiektów budowlanych, sprzedawcy materiałów budowlanych, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, taksatorzy i pośrednicy sprzedażny nieruchomości
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w szkoleniu Przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszeni na e-mail fwb5@wp.pl oraz dokonanie przedpłaty lub zadeklarowanie zapłaty w terminie 7 od dnia otrzymania faktury. Brak udziału w szkoleniu bez poinformowania o rezygnacji albo rezygnacja w terminie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty KARTA ZGŁOSZENIA Imię i Nazwisko:___________________________________ Termin: Temat: Prawo budowlane 2017 Dane do faktury Nazwa firmy:______________________________________ Adres:______________________________________ NIP_____________________________ Telefon:_________________________ Fax.____________________________ e-mail:__________________________ Kwotę _________+23% Vat PLN przekażemy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury na konto Fundacji Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Program

 

1.  Spec ustawa mieszkaniowa – generalne regulacje i wpływ na stosowanie Prawa budowlanego

2.    Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

3.    Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska

4.    Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

4.1.  Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian - zmiany od 1 stycznia 2017 r. i 4 stycznia, 22 lutego, 14 lipca, 22 sierpnia 2018 r.

4.2.  Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia - zmiany od 1 stycznia 2017r.i  4 stycznia, 22 lutego, 14 lipca i 22 sierpnia 2018 r.

4.3.  Pozwolenie na budowę - zmiany

4.3.1.    odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – zmiany od 22 sierpnia br.

4.3.2.    zawartość wniosku - nowe wzory wady i zalety

4.3.3.    zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową

4.4.  Zgłoszenie robót

4.4.1.    milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu

4.4.2.    sprzeciw

4.4.3.    nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem

4.4.4.    zmiany w procedurach zgłoszeń

5.    Projekt budowlany

5.1.  części składowe

5.2.  zakres projektu budowlanego - obowiązek wyznaczania obszaru oddziaływania

5.3.  zmiany wprowadzone spec ustawa mieszkaniową

5.4.  zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej

5.5.  zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

6.    Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego

6.1.  Obowiązki i uprawnienia

7.    Istotne odstąpienie – zmiana od 22 sierpnia 2018 r.

8.    Oddanie obiektu do użytkowania

8.1.  wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy

8.2.  wymagalność pozwolenia na użytkowanie

8.3.  ograniczenie listy obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie

8.4.  dokumenty niezbędne w postępowaniu

8.5.  zakres obowiązkowej kontroli – zmiana od 22 sierpnia 2018

8.6.  skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę i wprowadzenie wydawania zaświadczenia

9.    Samowola budowlana -możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części

10.  Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany przepisów

 

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z firmami: Dashoffer, Wolter Kluver, Lexis-Nexis Forum, Bomis, JG Trening, ApexNet. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej, Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie
Forma
seminarium - rozwiązywanie problemów indywidualnych, przykłady problemowe i ich rozwiązywanie, bogate orzecznictwo sadów administracyjnych. Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6. Realizujemy szkolenia na zlecenie w uzgodnionej lokalizacji i terminie
Czas trwania
6 godzin lekcyjnych 10.00 - 16.00
Termin / Lokalizacja
  1. 25.04.2019 / Warszawa
  2. 29.05.2019 / Warszawa
Cena
450 zł (+Vat 23%)
Zgłoszenie
PRAWO BUDOWLANE 2019
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe i przerwy kawowe Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicony tekst obowiązującego Prawa budowlanego oraz materiał informacyjny prezentacji multimedialnej wykładowcy
Zdobyta wiedza
Praktyczna umiejetność stosowanie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego.
Certyfikaty
Certyfikat z programem szkolenia i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.