menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PRAWO BUDOWLANE duża nowelizacja, cyfryzacja i zmiany z ustawy ocenowej oraz Polski Ład

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Pracownicy administracji architektoniczno- budowlanej i nadzoru budowlanego, projektanci, kierownicy budów, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, właściciele obiektów budowlanych, sprzedawcy materiałów budowlanych, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, taksatorzy i pośrednicy sprzedażny nieruchomości
Wymagania wstępne
Warunki uczestnictwa w webinarium Przesłanie zgłoszeni na e-mail fwb5@wp.pl oraz dokonanie przedpłaty lub zadeklarowanie zapłaty w terminie 7 od dnia otrzymania faktury. Brak udziału w szkoleniu bez poinformowania o rezygnacji albo rezygnacja w terminie krótszym niż 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty KARTA ZGŁOSZENIA Imię i Nazwisko:___________________________________ Termin: Temat: Prawo budowlane 2017 Dane do faktury Nazwa firmy:______________________________________ Adres:______________________________________ NIP_____________________________ Telefon:_________________________ Fax.____________________________ e-mail:__________________________ Kwotę _________+23% Vat PLN przekażemy w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury na konto Fundacji Nr konta 58 1240 6003 1111 0000 4944 7121
Program

 Program

1.      Polski Ład – zmiany w Prawie budowlanym

2.      Cyfryzacja w budownictwie

2.1.   Platforma e-budownictwo

2.2.   Etapy wdrażania

2.3.   Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021 r.

2.4.   Projekt cyfrowych : dziennika budowy i książki obiektu budowlanego

2.5.   Projekt nowego Centralnego Rejestru Uprawnionych

3.      Zmiany w Prawie budowlanym:

3.1.   związane z wprowadzeniem procedur cyfrowych

3.2.   obowiązujące w okresie pandemii

3.3.   wynikające ze zmian w ustawie „ocenowej”  od 13 maja 2021 r.

4.      Przepisy przejściowe - możliwości wyboru regulacji prawnych stosowanych do realizowanych zamierzeń inwestycyjnych

4.1.   Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o "stary projekt budowlany"

5.      Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego - okresy przejściowe

6.      Definicje - zmiany i problemy interpretacyjne

7.      Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

7.1.   Lista budów

7.1.1.nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

7.1.2.nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

7.2.   Lista robót budowlanych

7.2.1.nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów

7.2.2.nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów

7.3.   Zgłoszenie robót

7.3.1.wymagane prawem załączniki do zgłoszenia

7.3.2.milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu

7.3.3.sprzeciw

7.3.4.zmiany w procedurach zgłoszeń

7.4.   Rozbiórki - zmiany w przepisach

7.4.1.Rozbiórki wymagające pozwolenia na rozbiórkę

7.4.2.Rozbiórki na zgłoszenie

7.4.3.Rozbiórki bez pozwolenia i zgłoszenia

8.      Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - zmiany od 19 wrzenia 2020 r. i cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

9.      Pozwolenie na budowę:

9.1.    cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

9.2.   Nowe strony postępowania w przypadku zamierzeń inwestycyjnych będących przedsięwzięciami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko – zmiany w ustawie „ocenowej”

9.3.   Obligatoryjne zawieszenie postępowania po wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej

10.   Nowy projekt budowlany - zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie oraz zmiany w rozporządzeniu i projektowane zmiany

10.1.                 Projekt zagospodarowania działki – zmiany dot. mapy do celów projektowych

10.2.                 Projekt architektoniczno-budowlany

10.3.                 Projekt techniczny

10.4.                 Wymagania podstawowe dla obiektów - Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - zmiany wprowadzone i projektowane zmiany

10.5.                 Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE

10.6.                 Zmiany w projekcie budowlanym wynikające z przepisów o elektromobilności

10.6.1.   Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi od czerwca 2021 r.

10.7.                 Zakres sprawdzenia dokumentacji projektowej przed wydaniem pozwolenia na budowę

10.8.                 Stosowanie "starego projektu budowlanego" dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych

10.9.                 Nowe oświadczenie projektanta od 1 lipca 2021 r.

11.   Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego - nowe obowiązki i uprawnienia

11.1.                 Obowiązki projektanta

11.2.                 Obowiązki ustanowienia kierownika budowy

11.3.                 Obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

11.4.                 Skutki wprowadzenia nowego centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – projektowane zmiany

12.   Budowa

12.1.                 Dziennik budowy - projekt elektronicznego dziennika budowy

12.2.                 Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia budowy - cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.

12.3.                 Geodezyjne wytyczenie obiektu

13.   Istotne odstąpienie - zmiany od 19 września 2020 r.

14.   Oddanie obiektu do użytkowania - cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

14.1.                 wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy - cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.

14.2.                 wymagalność pozwolenia na użytkowanie

14.3.                 dokumenty niezbędne w postępowaniu - nowe uregulowania

14.4.                 zakres obowiązkowej kontroli - zmiana zakresu kontroli i nowe rozporządzenie

14.5.                 przepisy obowiązujące w czasie pandemii

15.   Samowola budowlana - cyfryzacja od 1 lipca 2021 r.

15.1.                 Obowiązujące procedury legalizacyjne

15.2.                 Legalizacja na wniosek - zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.

15.3.                 Legalizacja 20 letnich samowoli - uproszczone procedury od 19 września 2020 r. - specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych

15.4.                 Postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 ustawy Prawo budowlane  na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.

16.   Użytkowanie obiektów budowlanych

16.1.                 Zmiany dot. sieci gazowych

16.2.                 Protokół kontroli okresowych - nowe załączniki do protokołów

16.3.                 Cyfrowe protokoły kontroli przewodów kominowych

16.4.                 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków  - nowe obowiązki właścicieli budynków ogrzewanych od 1 lipca 2021 r.

16.5.                 Wyrok TK w sprawie niekonstytucyjności części art. 91a PB

16.6.                 Elektroniczna książka obiektu budowlanego – projektowane zmiany

17.   Zmiana sposobu użytkowania - zmiany od 19 września 2020 r. i cyfryzacja od 4 lutego 2021 r.

18.   Projektowane zmiany w przepisach budowlanych

Prowadzący
Mgr inż. architekt Mariola Berdysz Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Jako wykładowca współpracuje z wieloma firmami szkoleniowymi. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.
Forma
webinarium - rozwiązywanie problemów indywidualnych, przykłady problemowe i ich rozwiązywanie, bogate orzecznictwo sadów administracyjnych. Szkolenia odbywają się w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6. Realizujemy szkolenia na zlecenie w uzgodnionej lokalizacji i terminie
Czas trwania
6 godzin lekcyjnych 09.00 - 15.00
Termin / Lokalizacja
  1. 14.10.2021 / Warszawa
  2. 16.11.2021 / Warszawa
Cena
450 zł (+Vat 23%)
Zgłoszenie
PRAWO BUDOWLANE duża nowelizacja, cyfryzacja i zmiany z ustawy ocenowej oraz Polski Ład
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe obejmują ujednolicony tekst obowiązującego Prawa budowlanego oraz materiał informacyjny prezentacji multimedialnej wykładowcy
Zdobyta wiedza
Praktyczna umiejetność stosowanie znowelizowanych przepisów Prawa budowlanego.
Certyfikaty
Certyfikat z programem webinarium i ilością godzin szkoleniowych
Organizator
Fundacja Wszechnicy Budowlanej - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.