menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce [Lean Manufacturing, lean, KAIZEN, 5S, OEE]

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• Personel wszystkich szczebli zarządzania produkcją, • Personel działu utrzymania ruchu, • Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania, • Personel z działów jakości.
Program

PROGRAM I ĆWICZENIA

Wstęp do produktywności

 • Cele TPM
 • Sześć Wielkich Strat
 • Definicje czasów
 • 16 głównych strat TPM
 • Straty sporadyczne i chroniczne

Rozwój koncepcji TPM – (Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance., Productive Maintenance, TPM)

 • Wskaźniki TPM
 • Typowe awarie
 • Przyczyny fizyczne
 • Błędy ludzkie i zarządzania
 • Przykładowe stany operacyjne urządzenia
 • Niezawodność
 • MTTF
 • Łatwość utrzymania
 • MTBF
 • Zdolność wsparcia
 • Dstępność
 • OEE
 • TRS

Określenie strategii TPM dla firmy, Filary TPM

 • Rola Działu Utrzymania Ruchu oraz Autonomous Maintenance 
 • Strategie utrzymania ruchu – ukierunkowane doskonalenie

- Reakcyjne
- Prewencyjne UR
- Strategia wg resursu czasowego
- Strategia wg obsługi diagnostycznej
- Strategia mieszana
- Strategia wg efektywności
- Strategia wg efektywności

 • Specjalistyczne utrzymanie
 • Projektowanie i rozruch nowych urządzeń
 • Utrzymanie dla jakości
 • Jakość totalna a TPM
 • TPM w biurach, 12 strat
 • Bezpieczeństwo i środowisko
 • Szkolenie

Etapy wdrażania

 • 12 etapów wdrażania TPM wg Japan Institute of Plant Maintenance
 • Wdrożenie TPM – plan uproszczony, Organizacja TPM

Redukcja czasu przezbrojeń maszyn

 • Metoda SMED
 • Typy działań wewnętrzne i zewnętrzne
 • Schemat zastosowania SMED
 • Opis procesu SMED – diagram Spaghetti
 • Konwersja czynności wewn. na zewn. M
 • Standaryzacja funkcji
 • Oprawa operacji przygotowawczych
 • Eliminacja regulacji
 • Korzyści z zastosowania.

Koszty Utrzymania Ruchu

 • Struktura kosztów
 • Czynniki wpływające na koszty

Narzędzia stosowane w TPM

 • Metoda 5"H" - 5 x dlaczego?
 • Diagram Ishikawy

 Ćwiczenia:

 • Klasyfikacja strat wg TPM
 • Obliczenie współczynnika OEE dla wybranego urządzenia
 • SMED – przykłady kalkulacji, wzory i przykłady, warsztaty zastosowania
 • Wykorzystanie współczynnika OEE dla obliczenia stawki wynagrodzenia
 • Wykres Ishikawy
Prowadzący
trener TQMsoft, specjalista – praktyk
Forma
Szkolenie otwarte lub zamknięte (na życzenie Klienta) Szkolenie ilustrowane przykładami, symulacjami, ćwiczeniami w grupach.
Czas trwania
2 dni po 7 godzin
Termin / Lokalizacja
 1. 24.05.2021 / Kraków
 2. 09.06.2021 / Kraków
Cena
1450 PLN netto / os
Zgłoszenie
Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce [Lean Manufacturing, lean, KAIZEN, 5S, OEE]
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zdobyta wiedza
Korzyści dla Uczestników: • Poznanie koncepcji TPM na poziomie pozwalającym określić potrzeby dla wdrożenia koncepcji w zakładzie, • Zasady wdrożenia TPM, oraz role i funkcję w TPM zarówno pracowników działu Utrzymania Ruchu oraz pracowników działu produkcyjnego - przykłady implementacji OEE / TPM w organizacjach i efektów z wdrożenia; omówienie najczęściej spotykanych problemów wdrożeniowych, • Poznanie i zrozumienie przyczyn strat efektywności parku maszynowego, • Poznanie metod analizy danych i problemów. Uczestnik nauczy się: • Umiejętność wskazania przyczyn problemów przy wprowadzaniu TPM, • Umiejętność obliczenia i analizy wskaźnika OEE, • Umiejętność wskazania czynności, które powinny trafić do autonomicznej konserwacji, • Umiejętność planowania czynności okresowych, • Umiejętność przygotowania karty autonomicznej konserwacji, • Umiejętność prowadzenia warsztatów SMED. Korzyści dla przedsiębiorstwa: •Redukcja błędów i wad produktów, •Redukcja awarii maszyn i urządzeń, redukcja czasu uruchamiania i regulacji maszyn, •Maksymalizacja całkowitej efektywności wyposażenia (OEE), •Zaangażowanie wszystkich pracowników w proces efektywnego utrzymania maszyn, •Zwiększenie umiejętności pracowników, •Zwiększona ilość usprawnień istniejących procesów, •Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu TQMsoft
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.