menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027-2-dniowe warsztaty szkoleniowe.

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Grupa docelowa:

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy:
• przedstawicieli wnioskodawców aplikujących o wsparcie;
• koordynatorów i kierowników projektu;
• partnerów, konsorcjantów, podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków;
• personel projektu;
• pracowników działów zakupów i zamówień;
• głównych księgowych i kierowników działów finansowo-księgowych;
• opiekunów projektów z ramienia instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej, instytucji wdrażającej;
• pracowników instytucji audytowej.

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak aby w programie mogły uczestniczyć osoby z doświadczeniem w zakresie realizacji projektów unijnych, jak również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z przedsięwzięciami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaangażowanie Uczestników w proces prawidłowej realizacji projektów unijnych, które są na etapie planowania/realizacji/utrzymania efektów. Uczestniczy nabędą umiejętności zarządzania projektem UE i utrzymania jego rezultatów. Podczas warsztatów uczestniczy zidentyfikują dobre praktyki i ryzyka związane z prowadzeniem projektu UE.
Przedstawiona zostanie perspektywa instytucji oraz beneficjentów i innych podmiotów zaangażowanych w projekt (partnerów, wykonawców, inwestorów, uczestników, odbiorców ostatecznych, grantobiorców).
Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje:

·         promocję projektów unijnych

·         rozliczanie rzeczowe i finansowe projektu

·         monitorowanie efektów projektu;

·         przygotowanie do kontroli projektu;

·         wprowadzenie zmian do projektu;

·         identyfikację problemów, nieprawidłowości w projekcie

 

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy zdobędą specjalistyczną wiedzę o zarządzaniu projektem UEy. Uczestniczy nabędą umiejętność stosowania dobrych praktyk podczas realizacji projektu oraz utrzymania jego efektów;
• wygodna forma szkolenia (stacjonarne, hybrydowe, online);
• połączenie mini-wykładów/podcastów z ćwiczeniami, case study, FAQ;
• wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami podczas wspólnej dyskusji;
• możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji;
• każdy z uczestników otrzyma komplet interesujących materiałów szkoleniowych 

 

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

 

1. Zasady skutecznej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE

·         Właściwa ocena wniosku o dofinansowanie

·         Umowa o dofinansowanie

·         Ocena kwalifikowalności projektu i wydatków

·         Ocena kwalifikowalności Wnioskodawcy (status MSP, powiązania kapitałowe lub osobowe)

·         Obowiązkowe procedury i rozwiązania instytucjonalne w zakresie realizacji projektu

·         Zasady budowy personelu projektu

·         Zmiany w projekcie

·         Dobre praktyki w obszarze zarządzania projektem.

2. Stosowanie zasady konkurencyjności

·         Zasady szacowania wartości zamówienia

·         Zapytania ofertowe/zamówienia zgodne z zasadą konkurencyjności

·         Baza konkurencyjności

·         Konflikt interesów

·         Przykłady naruszeń wymogów programowych w zakresie procedur zawierania umów.

·         Warsztaty – przygotowanie kryteriów lub warunków udziału do przedstawionego opisu przedmiotu zamówienia

3. Promocja projektów unijnych

·         Obowiązkowe formy działań informacyjno-promocyjnych

·         Przykłady zastosowań działań informacyjno-promocyjnych w poszczególnych typach projektów

·         Dobre praktyki w zakresie dokumentowania i archiwizacji działań promocyjnych.

·         Warsztaty – przygotowanie tablicy informacyjnej o projekcie

4. Skuteczne rozliczanie środków unijnych

·         Zasady wyodrębnionej ewidencji księgowej

·         Przykłady poprawnych zapisów Polityki rachunkowości, Zakładowego Planu Kont oraz księgowań.

·         Obowiązki w zakresie sporządzania rozliczeń projektu

·         Zasady i terminy sporządzania Wniosków o płatność

·         Typowe błędy w rozliczeniu finansowym

·         Warsztaty – case study

5. Monitorowanie efektów projektu

·         Obowiązek osiągnięcia wskaźników produktu oraz rezultatu

·         Zasady dokumentowania postępu rzeczowego projektu

·         Monitorowanie wskaźników rezultatu na poziomie Beneficjenta

·         Dokumentacja sprawozdawcza w zakresie realizacji wskaźników

·         Przykłady w zakresie monitorowania efektów projektu w projektach inwestycyjnych oraz szkoleniowo-doradczych

6. Przygotowanie do kontroli projektu

·         Obowiązek poddania się Beneficjenta czynnościom kontrolnym

·         Zasady realizacji czynności kontrolnych

·         Właściwe przygotowanie dokumentacji projektu na potrzeby kontroli

·         Zasady postępowania w przypadku wykrycia uchybień i nieprawidłowości

·         Przykłady nieprawidłowości i działań naprawczych.

 

Informacje organizacyjne:

 

Szkolenie stacjonarne

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb. 

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

 

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 19.08.2024 / Kraków i online 19-20/08
  2. 07.10.2024 / Warszawa i online 07-08/10
  3. 30.12.2024 / Warszawa i online 30-31/12
  4. 10.02.2025 / Wrocław i online 10-11/02
Cena
1490 zł netto
Zgłoszenie
Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Perspektywie Finansowej 2021-2027-2-dniowe warsztaty szkoleniowe.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.