menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kodeks pracy. Aktualne prawa i obowiązki pracodawcy / przełożonego. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

W imieniu ekspertów Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER z przyjemnością zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

 

Grupa docelowa

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli administracji publicznej oraz firm, którzy są zainteresowani pogłębioną wiedzą na temat Kodeksu pracy oraz pragną lepiej zrozumieć swoje prawa i obowiązki w zakresie zarządzania personelem.Cel szkolenia

·         Przyswojenie aktualnej wiedzy dotyczącej Kodeksu pracy oraz jego zastosowania w praktyce.

·         Zrozumienie kluczowych przepisów regulujących prawa pracowników i obowiązki pracodawcy/przełożonego.

·         Zapewnienie narzędzi do skutecznego zarządzania personelem i unikania potencjalnych konfliktów.

·         Omówienie najnowszych zmian w przepisach pracy oraz ich implikacji dla administracji publicznej i firm.

Korzyści dla uczestników

1.    Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy i umiejętność jej praktycznego zastosowania.

2.    Zdobycie praktycznych narzędzi do skutecznego zarządzania personelem.

3.    Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami reprezentującymi administrację publiczną i firmy.

4.    Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

5.    Okazja do zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi od ekspertów w dziedzinie prawa pracy.

 

Metodologia

Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

 

Metody pracy podczas szkolenia online:

·         wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

·         szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników

·         bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz

·         pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.

·         podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym

·         otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce

·         masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu

·         otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER


Program szkolenia

Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

1.    Wprowadzenie do Kodeksu pracy: historia i znaczenie.

2.    Kluczowe definicje i pojęcia w Kodeksie pracy.

3.    Umowy o pracę: rodzaje, zawieranie, treść.

4.    Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

5.    Warunki pracy i przerwy w pracy.

6.    Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

7.    Godziny pracy i czas pracy.

8.    Odpowiedzialność dyscyplinarna i nagany.

9.    Zwolnienia lekarskie i urlopy.

10.  Zwolnienia grupowe i restrukturyzacje.

11.  Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy.

12.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.

13.  Rozwiązanie umowy o pracę: przyczyny, procedury.

14.  Praca tymczasowa i umowy cywilnoprawne.

15.  Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

16.  Związki zawodowe i reprezentacja pracowników.

17.  Mediacje i rozstrzyganie sporów w miejscu pracy.

18.  Umowy o zakazie konkurencji.

19.  Ochrona danych osobowych pracowników.

20.  Praktyczne studium przypadków i dyskusje.


Aktualne zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy:

Nasz program szkolenia zostanie wzbogacony o omówienie najnowszych zmian w przepisach prawa pracy, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej oraz firm. W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy następujące, niedawno wprowadzone kwestie:

·         Przepisy dotyczące zdalnej pracy: Wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej oraz zasady jej organizacji. Omówienie praw i obowiązków pracodawcy w kontekście pracy na odległość.

·         Nowe zasady wynagradzania nadgodzin: Zmiany w obliczaniu i wypłacie wynagrodzenia za pracę ponadnormatywną oraz zmiany w regulacjach dotyczących czasu pracy w systemie nadgodzinowym.

·         Rozszerzenie uprawnień związków zawodowych: Przedstawienie nowych przepisów związanych z reprezentacją pracowników i uprawnieniami związków zawodowych w procesach decyzyjnych pracodawcy.

·         Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy: Nowe regulacje związane z obowiązkami pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony zdrowia pracowników.

·         Kodeks pracy a umowy cywilnoprawne: Szersze wyjaśnienie zasad odróżniania umów o pracę od umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło czy umów zlecenia.

·         Przepisy antydyskryminacyjne: Nowe aspekty walki z dyskryminacją w miejscu pracy oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie.

·         Ochrona danych osobowych pracowników: Aktualizacja przepisów dotyczących ochrony prywatności pracowników i zasady przetwarzania ich danych osobowych.

·         Zmiany w procedurach rozwiązywania umów o pracę: Nowe przepisy dotyczące procedur rozwiązywania umów o pracę, w tym zmiany w wymogach formalnych i dokumentacji.

·         Przepisy dotyczące wynagrodzenia minimalnego: Aktualizacja stawek wynagrodzenia minimalnego oraz ich wpływ na umowy o pracę.

·         Nowe przepisy dotyczące umów okresowych i próbnych: Szczegółowe omówienie zmian w przepisach dotyczących umów na okres próbny oraz umów na czas określony.

Bardzo ważne jest, aby uczestnicy szkolenia byli świadomi tych zmian i ich wpływu na codzienną praktykę zarządzania personelem. W ramach naszego programu omówimy te zmiany w kontekście praktycznych przykładów i sytuacji, aby umożliwić Państwu lepsze zrozumienie ich skutków i zastosowanie ich w swojej pracy.

Uwaga! Trener zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie zachodzących zmian w prawie pracy. Ewentualne zmiany będą wprowadzone jedynie dla zapewnienia większych korzyści uczestnikom.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

 

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1390.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
- materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
- dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
- konsultacje poszkoleniowe
- każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
- oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

 

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1840 zł netto (+23% Vat)

 

Szkolenie online

1290.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu on-line
- materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
- renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
- konsultacje poszkoleniowe
- 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

  

 

Uwagi

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przed szkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 23.09.2024 / Warszawa i online 23-24/09
  2. 14.10.2024 / Wrocław i online 14-15/10
  3. 12.11.2024 / Poznań i online 12-13/11
  4. 12.12.2024 / Warszawa i online 12-13/12
Cena
1390 zł netto
Zgłoszenie
Kodeks pracy. Aktualne prawa i obowiązki pracodawcy / przełożonego. 2-dniowe szkolenie warsztatowe.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.