menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Finanse dla menadżerów – warsztaty dla niefinansistów

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
Opis i cel szkolenia

Finanse dla menadżerów – warsztaty dla niefinansistów to warsztat,który odpowie na pytanie co powinien wiedzieć o finansach każdy menadżer.

Warsztat dedykowany jest menadżerom, współpracującym z działami finansowymi, od których wymaga się rozumienia dokumentów finansowych oraz umiejętności interpretacji wskaźników finansowych.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, pozwalającej ułatwić menadżerom komunikację z działami finansowymi, analitykami o raz księgowymi.
Korzyści dla uczestników

Uczestnik warsztatów Finanse dla menadżerów nabędzie wiedzę dotyczącą:

 • najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej i controllingu,
 • mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
 • narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań,
 • komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości, 


Metody szkolenia
 • ćwiczenia
 • dyskusja moderowana
 • mini-wykłady
 • analiza przypadków
 • wymiana doświadczeń i pomysłów


Czas trwania

16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe
Program szkolenia

Dzień 1-2
1. Wprowadzenie: system finansowy przedsiębiorstwa
 • Służby finansowe i ich zadania – rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice,
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki a odpowiedzialność głównego księgowego,
 • Finansowe uregulowania prawne, czyli standardy i praktyki rachunkowości, prawo bilansowe, prawo podatkowe

2. Filary finansów, czyli praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości
3. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza
 • Bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe
 • Rachunek zysków i strat (rodzaje wyników finansowych – terminologia dotycząca wyniku: EBIT, EBITDA, NOPAT)
 • Cash flow – rachunek przepływów pieniężnych (dlaczego koszt to nie to samo co wydatek a przychód nie zawsze oznacza wpływ pieniądza, CF zarządczy)

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów (warsztat)
5. Wskaźniki finansowe – czyli jak oceniać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
 • Przegląd głównych wskaźników finansowych (co znaczy rentowność, płynność, zadłużenie, jak je mierzyć, jak oceniać)
 • Model scoringowe – czyli jak banki i instytucje finansowe oceniają zdolność płatniczą przedsiębiorstw

6. Czy to wiarygodny partner biznesowy? Warsztat z czytania sprawozdań finansowych spółki lub wybranego kontrahenta.
7. Raportowanie menadżerskie, czyli przegląd zadań controllingu i rachunkowości zarządczej
 • Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści, zadania
 • Zasady controllingowej alokacji kosztów i wyników – miejsca powstawania kosztów, centra zysków, rozliczanie kosztów
 • Przykłady raportowania menadżerskiego
 • Budżetowanie i planowanie finansowe – rola, zadania

8. Wartość i zarządzanie wartością jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa
 • Kapitał i koszt kapitału – czyli dlaczego zysk i sprzedaż to nie wszystko
 • Czynniki, które mają wpływ na wartość przedsiębiorstwa i cenę akcji.
 • Ekonomiczna wartość dodana (EVA) i stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROIC) – spojrzenie menadżerskie
 • Menadżerskie narzędzia zarządzania kapitałem, czyli jak moje decyzje wpływają na kapitał zaangażowany w biznes
 • Systemy motywacyjne ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa

9. Decyzje inwestycyjne
 • Zwrot, czas i ryzyko, czyli filary długoterminowych decyzji menadżerskich
 • Zmienna wartość pieniądza w czasie – konsekwencje dla decyzji długoterminowych
 • Projektowanie przepływów pieniężnych związanych z projektem inwestycyjnym
 • Tradycyjne metody oceny projektów inwestycyjnych i pułapki jakie są z nimi związane (okres zwrotu)
 • Metody dyskontowe – co powinien wiedzieć menadżer o pojmowaniu decyzji inwestycyjnych (NPV, IRR) – warsztat czy warto kupić tą maszynę, czy warto podpisać ten kontrakt.
Forma
warsztatowo szkoleniowa
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych – 2 dni szkoleniowe
Lokalizacja
Cena
1800 zł netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Finanse dla menadżerów – warsztaty dla niefinansistów
W cenę wliczono
udział w zajęciach, komplet materiałów, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, lunch i przerwy kawowe
Certyfikaty
Certyfikat firmy szkoleniowej
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.